Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 серпня 2008 р. N 699
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 329 від 13 серпня 2014
р.)

Про затвердження критерію, за яким оцінюється
ступінь ризику від провадження господарської
діяльності у сфері послуг електронного цифрового
підпису і визначається періодичність проведення
планових заходів, пов'язаних з державним
наглядом (контролем)

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерій, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері послуг електронного цифрового підпису і визначається періодичність проведення планових заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем), згідно з додатком.

2. Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2008 р. N 699

Критерій,
за яким оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності
у сфері послуг електронного цифрового підпису
і визначається періодичність проведення планових
заходів, пов'язаних з державним наглядом (контролем)

1. Критерієм, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері послуг електронного цифрового підпису, є належність суб'єктів господарювання до суб'єктів, що провадять діяльність у сфері послуг електронного цифрового підпису, пов'язану з обслуговуванням сертифікатів відкритих ключів або посилених сертифікатів відкритих ключів.

2. Установлюється два ступені ризику - високий та середній.

3. До суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику належать засвідчувальні центри органу виконавчої влади або іншого державного органу, а також суб'єкти, що провадять діяльність у сфері послуг електронного цифрового підпису і мають статус акредитованого центру сертифікації ключів.

4. До суб'єктів господарювання із середнім ступенем ризику належать суб'єкти у сфері послуг електронного цифрового підпису, які мають статус центру сертифікації ключів.

5. Планові заходи, пов'язані з державним наглядом (контролем) за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері послуг електронного цифрового підпису, проводяться з такою періодичністю:

з високим ступенем ризику - один раз на рік;

із середнім ступенем ризику - один раз на три роки.