Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 листопада 2004 р. N 1607
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 753 від 18.08.20
05
N 1231 від 21.12.20
05
N 78 від 01.02.20
06
N 383 від 29.03.20
06
N 1642 від 23.11.20
06
N 675 від 23.07.20
08 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про державні цільові програми" ( 1621-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2004 р. N 1607

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. В абзаці четвертому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1993 р. N 127 "Про організацію Інституту післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини" (ЗП України, 1993 р., N 6, ст. 107) слова "державних і галузевих цільових комплексних" замінити словами "державних цільових і галузевих".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 р. N 229 "Про використання науково-технічного і виробничого потенціалу військово-промислового комплексу для розвитку економіки", - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 158 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 8, ст. 344):

у вступній частині слова "цільових комплексних" замінити словами "державних цільових";

в абзаці першому пункту 1 слово "комплексних" замінити словом "державних";

абзац другий пункту 3 після слова "окремих" доповнити словом "державних".

3. В абзаці дев'ятому розділу "Основні напрями розвитку житлово-комунального господарства" Концепції розвитку житлово-комунального господарства України, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1995 р. N 150, слово "національної" замінити словами "державної цільової".

4. У Порядку формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. N 266 (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 239; Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2271, N 23, ст. 1053, N 37, ст. 1991):

абзац одинадцятий пункту 2 після слова "державними" доповнити словом "цільовими";

пункт 10 після слова "державних" доповнити словом "цільових".

( Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1231 від 21.12.2005 )

6. Пункти 75 і 77 переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. N 1147 (ЗП України, 1996 р., N 18, ст. 505; Офіційний вісник України, 2001 р., N 47, ст. 2083; 2003 р., N 40, ст. 2095; 2004 р., N 21, ст. 1448), після слова "державних" доповнити словом "цільових".

7. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1996 р. N 1454 "Про невідкладні заходи щодо залучення до праці осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі":

у тексті постанови слова "Міністерство економіки" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції" у відповідному відмінку;

у пункті 3 слова "Міністерству праці" замінити словами "Міністерству праці та соціальної політики", а слова "цільових державних" - словами "державних цільових".

8. В абзаці вісімнадцятому пункту 3.2 Статуту Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. N 747 "Про утворення Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 13 липня 1999 р. N 1242 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 28, ст. 1423), від 27 жовтня 1999 р. N 1987 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 43, ст. 2153), від 27 червня 2000 р. N 1038 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 26, ст. 1096), від 13 вересня 2001 р. N 1179 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38, ст. 1727), від 28 лютого 2002 р. N 227 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 9, ст. 413), слова "цільових комплексних" замінити словами "державних цільових та галузевих".

9. В абзаці другому пункту 8 Статуту Української академії аграрних наук, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р. N 1488 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 33, ст. 1728), слова "національних і державних" замінити словами "державних цільових".

( Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 383 від 29.03.2006 )

11. В абзаці дев'ятнадцятому пункту 43 Статуту Академії педагогічних наук України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. N 2222 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 49, ст. 2412; 2004 р., N 28, ст. 1894), слова "державних, національних" замінити словами "державних цільових".

12. В абзаці двадцятому пункту 3 Положення про Державну інспекцію з енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2000 р. N 1039 "Питання Державної інспекції з енергозбереження" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 26, ст. 1097; 2001 р., N 48, ст. 2145), слово "загальнодержавних" замінити словами "державних цільових".

( Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1642 від 23.11.2006 )

14. В абзаці двадцять другому пункту 4 Положення про державний департамент - Адміністрацію зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2000 р. N 1263 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 33, ст. 1410; 2004 р., N 12, ст. 753), слово "національних" замінити словами "державних цільових".

15. У Типовому положенні про Головне управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації, управління освіти і науки обласної, Севастопольської міської державної адміністрації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2000 р. N 1326 (Офіційний вісник України 2000 р., N 35, ст. 1489; 2002 р., N 51, ст. 2290; 2003 р., N 25, ст. 1199):

у підпункті 28 пункту 4 слова "національних, державних" замінити словами "державних цільових";

абзац четвертий пункту 5 після слова "державних" доповнити словом "цільових".

16. В абзаці десятому пункту 6 Статуту Державної акціонерної компанії "Хліб України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2001 р. N 240 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 12, ст. 489; 2002 р. N 27, ст. 1256; 2003 р., N 25, ст. 1187), слова "цільових комплексних" замінити словами "державних цільових".

( Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 675 від 23.07.2008 )

18. В абзаці тринадцятому пункту 4 Положення про Державну службу заповідної справи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 1000 "Про Державну службу заповідної справи" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 33, ст. 1540; 2004 р., N 24, ст. 1589), слово "загальнодержавних" замінити словами "державних цільових".

19. В останньому абзаці пункту 9 Типового статуту державної аварійно-рятувальної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2001 р. N 1058 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 34, ст. 1587; 2004 р., N 10, ст. 617), слова "загальнодержавних, регіональних і міжвідомчих цільових" замінити словами "державних цільових, регіональних і галузевих".

20. У пункті 4 Типового положення про Головне управління економіки обласної, Київської міської державної адміністрації та управління економіки Севастопольської міської державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. N 1666 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2279; 2002 р., N 39, ст. 1827; 2003 р., N 30, ст. 1546):

у підпункті 5 слова "державних, міжгалузевих" замінити словами "державних цільових";

у підпункті 40 слова "національних, державних, регіональних, галузевих і науково-технічних" замінити словами "державних цільових, регіональних і галузевих".

( Пункт 21 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1231 від 21.12.2005 )

( Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 753 від 18.08.2005 )

23. У Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимогах до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. N 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 9, ст. 414, N 15, ст. 806; 2003 р., N 9, ст. 380, N 30, ст. 1546; 2004 р., N 17, ст. 1182):

у пункті 8 слово "загальнодержавних" замінити словами "державних цільових";

в абзаці другому пункту 21 слова "у встановленому порядку національних і державних" та слова "відповідних національних і державних" замінити відповідно словами "у встановленому порядку державних цільових" та "відповідних державних цільових".

24. В абзаці третьому пункту 4 Положення про Раду стандартизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 484 "Про Раду стандартизації" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 801), слова "національних, державних" замінити словами "державних цільових".

25. У підпункті 1 пункту 4 Положення про Державну гідрометеорологічну службу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. N 570 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 18, ст. 931; 2003 р., N 30, ст. 1546; 2004 р., N 24, ст. 1589), слово "загальнодержавних" замінити словами "державних цільових".

( Пункт 26 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 78 від 01.02.2006 )

27. В останньому реченні абзацу першого розділу "Економічна діяльність" прогнозу показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків та фінансування на 2005-2007 роки, схваленого постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2003 р. N 1427, слово "комплексних" замінити словом "державних".

( Пункт 28 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 753 від 18.08.2005 )