Документ втратив чиннiсть!

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
N 305 від 31.07.2001
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 серпня 2001 р. за N 735/5926

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Правління Національного банку України
N 79 від 17.02.20
09)

Про затвердження Правил надання фізичним і юридичним
особам - резидентам (крім уповноважених банків України) і
нерезидентам індивідуальних ліцензій та
спеціальних дозволів на переміщення валюти України,
іноземної валюти, платіжних документів
(іменних, дорожніх чеків), банківських металів
через митний кордон України та внесення змін до
Інструкції про переміщення валюти України,
іноземної валюти, банківських металів, платіжних
документів, інших банківських документів і
платіжних карток через митний кордон України

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Національного банку
N 325 від 06.08.20
03
N 401 від 17.09.2003
N 297 від 29.06.20
04
N 319 від 12.07.20
04
N 289 від 12.08.20
05
N 148 від 27.05.20
08 )

Відповідно до вимог статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.07.2000 N 283 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.07.2000 за N 452/4673, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Правила надання фізичним і юридичним особам - резидентам (крім уповноважених банків України) і нерезидентам індивідуальних ліцензій та спеціальних дозволів на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів (іменних, дорожніх чеків), банківських металів через митний кордон України (додаються).

2. Унести до Інструкції про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.07.2000 N 283 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.07.2000 за N 452/4673, такі зміни:

2.1. У пункті 5.3 розділу III слова та цифри "індивідуальної ліцензії Національного банку за формою 03 (додаток 4), копія якої" замінити словами та цифрами "спеціального дозволу Національного банку за формою 05 (додаток 5), копія якого".

2.2. У розділі IV:

текст пункту 11 після слів "юридичними особами - резидентами" доповнити словами "(крім уповноважених банків України)";

пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Дозволяється юридичним особам - нерезидентам через уповноважену фізичну особу вивезення за межі України валюти України, іноземної валюти, чеків на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку та ввезення в Україну іноземної валюти, іменних чеків на підставі спеціального дозволу Національного банку".

3. Департаменту валютного регулювання (С.О.Яременко) довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України для керівництва й використання в роботі.

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Департамент валютного контролю та ліцензування (С.О.Брагін).

5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова В.С.Стельмах

( Правила надання фізичним і юридичним особам - резидентам (крім уповноважених банків України) і нерезидентам індивідуальних ліцензій та спеціальних дозволів на переміщення валюти України, іноземної валюти, платіжних документів (іменних, дорожніх чеків), банківських металів через митний кордон України втратили чинність на підставі Постанови Національного банку N 148 від 27.05.2008 )