Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 червня 1998 р. N 838
Київ

Про затвердження Положення про порядок надання суб'єктам
зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення
експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів,
які містять відомості, що становлять державну таємницю

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1042 від 15.06.99
)

( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Постанову КМ
N 1782 від 25.09.99 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 244 від 14.03.20
01
N 816 від 13.06.20
02
N 1511 від 11.10.20
02
N 628 від 26.04.20
03
N 1313 від 21.08.20
03
N 726 від 25.05.20
06
N 692 від 03.05.20
07
N 1028 від 08.08.20
07
N 464 від 14.05.20
08 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю (додається).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 червня 1998 р. N 838

Положення
про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної
діяльності повноважень на право здійснення експорту,
імпорту товарів військового призначення та товарів,
які містять відомості, що становлять державну таємницю

( У тексті Положення слова "Урядова комісія з політики
експортного контролю" в усіх відмінках замінено
словами "Комісія з політики експортного контролю та
військово-технічного співробітництва з іноземними
державами" згідно з Постановою КМ N 1042
від 15.06.99 )

( У тексті Положення слово "МЗЕЗторг" в усіх відмінках замінено
словами "Державна комісія з питань військово-промислового
комплексу" у відповідному відмінку, а слово "Мінпромполітики"
в усіх відмінках замінено словом "Держпромполітики" у
відповідному відмінку, слова "Комісія з політики
експортного контролю та військово-технічного
співробітництва з іноземними державами" в
усіх відмінках замінити словами "Комітет з
політики військово-технічного співробітництва
та експортного контролю при Президентові України"
у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 244 від 14.03.2001 )

( У тексті Положення слова "Держпромполітики" і
"Держкомсекретів" замінено відповідно словами
"Мінпромполітики" і "СБУ" згідно з Постановою КМ
N 816 від 13.06.2002 )

Загальна частина

1. Це Положення визначає порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю (далі - товари).

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" ( 549-15 ). ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1042 від 15.06.99; в редакції Постанови КМ N 1313 від 21.08.2003 )

3. Експорт, імпорт товарів можуть здійснювати тільки суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, які отримали на це відповідні повноваження.

4. Без надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів (далі - повноваження) здійснюються:

переміщення товарів у зв'язку із заходами, що проводять Збройні Сили та інші військові формування України за межами її території або військові формування іноземних держав на території України в рамках міжнародних договорів;

тимчасове вивезення, ввезення товарів з метою демонстрації (реклами) на виставках, ярмарках, а також проведення їх сертифікації, випробувань чи гарантійного ремонту підприємствами (установами, організаціями), яким належать ці товари;

імпорт та тимчасове ввезення, вивезення запасних частин і технологій для ремонту (продовження терміну експлуатації) чи модернізації виробів військового призначення підприємствами (установами, організаціями), які є розробниками або виробниками таких товарів, а також імпорт запасних частин і технологій для виробництва товарів військового призначення підприємствами (установами, організаціями), які є виробниками таких товарів. ( Абзац четвертий пункту 4 в редакції Постанов КМ N 1042 від 15.06.99, N 1028 від 08.08.2007 )

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності використовують раніше надані повноваження у разі:

експорту підприємствами-виробниками спеціально призначених комплектуючих до виробів військового призначення для забезпечення виробництва товарів в іноземних державах за українськими ліцензіями;

експорту навчального і допоміжного спеціалізованого обладнання та приладдя, запасних частин і технологій до виробів військового призначення, раніше поставлених підприємствами (установами, організаціями) України іноземному споживачу, а також послуг, пов'язаних із здійсненням авторського, технічного (гарантійного) нагляду, з їх технічним обслуговуванням, ремонтом (продовженням терміну експлуатації), випробуваннями тощо, якщо вони здійснюються суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності, який був розробником, виробником або постачальником таких виробів. ( Абзац сьомий пункту 4 в редакції Постанов КМ N 1042 від 15.06.99, N 1028 від 08.08.2007 )

5. Висновок стосовно необхідності отримання суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності повноважень видається під час реєстрації суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в Держекспортконтролі.

Порядок надання повноважень

( Назва розділу із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1511 від 11.10.2002, N 1028 від 08.08.2007 )

6. Для одержання повноважень, крім випадків, зазначених у пункті 13 цього Положення, суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності надсилає до Держекспортконтролю лист із стислим викладом мети звернення, до якого додає такі документи: ( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1511 від 11.10.2002, N 1028 від 08.08.2007 )

заяву типової форми;

висновок міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого він належить, а також висновки Мінекономіки, Міноборони в межах їх компетенції щодо можливості надання такому суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності повноважень; ( Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1511 від 11.10.2002, N 628 від 26.04.2003, N 1028 від 08.08.2007 )

довідку про обсяг експорту, імпорту та надходжень в Україну коштів за результатами виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) за попередній рік; ( Абзац четвертий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1511 від 11.10.2002, N 1028 від 08.08.2007 )

довідку про можливість виконання робіт з технічного обслуговування, ремонту, постачання запасних частин, навчання персоналу тощо за номенклатурою товарів, що передбачаються на експорт (подається у разі, якщо заявник має намір експортувати ці товари);

копію свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної цим суб'єктом; ( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1313 від 21.08.2003 )

копію свідоцтва про реєстрацію суб'єкта в Держекспортконтролі та відповідного висновку Держекспортконтролю щодо ідентифікації та умов здійснення міжнародних передач зазначених у заяві товарів; ( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1313 від 21.08.2003 )

довідки про: ( Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1511 від 11.10.2002 )

наявність на підприємстві (в установі, організації) системи внутрішньофірмового експортного контролю та посадових осіб, які забезпечують функціонування цієї системи; ( Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1511 від 11.10.2002 )

участь у реалізації міжнародних договорів (у тому числі участь у кооперації з виробництва товарів); ( Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1511 від 11.10.2002 )

наявність, кількісний склад і структуру служби маркетингу на підприємстві (в установі, організації) та можливість цієї служби провадити рекламну, виставкову, передконтрактну та іншу діяльність з метою реалізації товарів; ( Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1511 від 11.10.2002 )

потенційні регіони збуту; ( Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1511 від 11.10.2002 )

наявність експортних варіантів документації на вироби військового призначення та освоєння нових зразків озброєння та військової техніки; ( Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1511 від 11.10.2002 )

наявність на підприємстві (в установі, організації) військового представництва (представництва замовника); ( Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1511 від 11.10.2002 )

можливість виконання робіт, надання послуг військового призначення, зокрема за рахунок використання власних обладнання і технологій, з метою відновлення технічного ресурсу товарів військового призначення; ( Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1511 від 11.10.2002 )

наявність у підприємства (установи, організації); ( Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1511 від 11.10.2002 )

дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею (у разі коли суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності має намір здійснювати експорт, імпорт товарів, які є матеріальними носіями інформації, що віднесена до державної таємниці); ( Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1511 від 11.10.2002 )

нормативних документів, які регулюють діяльність у галузях військово-технічного співробітництва та експортного контролю; ( Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1511 від 11.10.2002 )

кредиторської та дебіторської заборгованості; ( Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1511 від 11.10.2002 )

засвідчені копії: ( Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1511 від 11.10.2002 )

погодженого з СБУ плану заходів щодо захисту відомостей, які становлять державну таємницю, під час співробітництва з іноземними делегаціями в Україні та перебування представників підприємства (установи, організації) за кордоном; ( Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1511 від 11.10.2002 )

погодженого з Міноборони, МОН, СБУ та Службою зовнішньої розвідки плану заходів щодо забезпечення правового захисту державних інтересів під час передачі іноземним замовникам об'єктів права інтелектуальної власності, що містяться в товарах військового призначення, які пропонуються для експорту; ( Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1511 від 11.10.2002; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726 від 25.05.2006 )

узгоджених з Міноборони, Мінпромполітики, СБУ та Службою зовнішньої розвідки документів про тактико-технічні характеристики зразків озброєння та військової техніки, а також основних даних щодо науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт із створення (модернізації) зразків озброєння та військової техніки, які можуть бути предметом обговорення під час проведення переговорів з іноземними суб'єктами господарської діяльності. ( Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ N 1511 від 11.10.2002; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726 від 25.05.2006 )

свідоцтва про державну акредитацію (у разі надання повноважень суб'єктам, які провадять посередницьку діяльність у сфері трансферу технологій). ( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 692 від 03.05.2007 )

Крім того, у разі коли суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності передбачає здійснювати експорт товарів, які є матеріальними носіями інформації, що віднесена до державної таємниці, до зазначених вище документів додається відповідний висновок СБУ.

Лист оформлюється на бланку підприємства (установи, організації) і повинен містити відомості про мету звернення, конкретні види діяльності у сфері експорту, імпорту товарів, які має намір здійснювати суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, прізвища та посади осіб, яким доручено проведення робіт з одержання повноважень та робіт у галузі експортного контролю.

( Примітку до пункту 6 виключено на підставі Постанови КМ N 1028 від 08.08.2007 )

7. Заяви та документи, подані для одержання повноважень, розглядаються Держекспортконтролем із залученням у межах їх компетенції Мінпромполітики, Мінекономіки, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, МЗС, Міноборони та у разі потреби інших центральних органів виконавчої влади. ( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1511 від 11.10.2002, N 628 від 26.04.2003, N 726 від 25.05.2006, N 1028 від 08.08.2007 )

Під час розгляду заяви суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності враховуються:

його діяльність на міжнародному ринку за попередній рік;

відповідність заявленої діяльності міжнародним договорам та зобов'язанням України;

відсутність обмежень на співпрацю з визначеними державами;

відсутність даних про порушення ним або його посадовими особами законодавства, в тому числі законодавства з питань експортного контролю;

виконання державного замовлення за номенклатурою товарів, що передбачаються на експорт;

участь у кооперації з виробництва товарів;

участь у реалізації міжнародних договорів;

доцільність надання повноважень за визначеною номенклатурою товарів, виходячи з інтересів держави;

наявність на підприємстві (в установі, організації) системи внутрішньофірмового експортного контролю та посадових осіб, які забезпечують функціонування цієї системи; ( Абзац одинадцятий пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1511 від 11.10.2002 )

наявність ефективної служби маркетингу на підприємстві;

потенційні можливості стосовно його закріплення на міжнародному ринку, освоєння нових зразків озброєння та військової техніки, а також нових регіонів збуту;

можливість проведення рекламної, виставкової, передконтрактної та інших видів діяльності з метою реалізації товарів;

наявність експортних варіантів документації на вироби військового призначення;

наявність на підприємстві (в установі, організації) військового представництва (представництва замовника);

( Абзац сімнадцятий пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ N 244 від 14.03.2001 )

наявність у підприємства (установи, організації): ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 244 від 14.03.2001 )

дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею (у разі коли суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності має намір здійснювати експорт, імпорт товарів, які є матеріальними носіями інформації, що віднесена до державної таємниці); ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 244 від 14.03.2001; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1511 від 11.10.2002 )

нормативних документів, які регулюють діяльність у галузі військово-технічного співробітництва та експортного контролю; ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 244 від 14.03.2001 )

узгоджених з Міноборони, Мінпромполітики, СБУ та Службою зовнішньої розвідки тактико-технічних характеристик зразків озброєння та військової техніки, а також основних даних щодо науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт із створення (модернізації) зразків озброєння та військової техніки, які можуть бути предметом обговорення під час проведення переговорів з іноземними суб'єктами господарської діяльності; ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 244 від 14.03.2001; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726 від 25.05.2006 )

можливостей для виконання робіт, надання послуг військового призначення, зокрема за рахунок використання власних обладнання та технологій, у тому числі з метою відновлення технічного ресурсу товарів військового призначення; ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 244 від 14.03.2001 )

кредиторської та дебіторської заборгованості; ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 244 від 14.03.2001 )

погодженого з СБУ плану заходів щодо захисту відомостей, які становлять державну таємницю, під час співробітництва з іноземними делегаціями в Україні та перебування представників підприємства (установи, організації) за кордоном; ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1511 від 11.10.2002 )

погодженого з Міноборони, МОН, СБУ та Службою зовнішньої розвідки плану заходів щодо забезпечення правового захисту державних інтересів під час передачі іноземним замовникам об'єктів права інтелектуальної власності, що містяться в товарах військового призначення, які пропонуються для експорту. ( Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1511 від 11.10.2002; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726 від 25.05.2006 )

8. Крім зазначених у пункті 6 документів, Держекспортконтроль та інші центральні органи виконавчої влади, які залучаються до їх розгляду, можуть затребувати від суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності додаткові відомості або інші документи, необхідні для прийняття обгрунтованого рішення про надання повноважень. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1511 від 11.10.2002, N 1028 від 08.08.2007 )

9. Термін розгляду Держекспортконтролем заяви щодо надання повноважень з урахуванням терміну розгляду документів іншими центральними органами виконавчої влади становить до 45 днів від дня подання суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності повного комплекту документів. Термін розгляду заяви у разі виникнення додаткових обставин може бути подовжено за рішенням голови Держекспортконтролю. ( Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1042 від 15.06.99, N 1511 від 11.10.2002, N 1028 від 08.08.2007 )

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, залучені до розгляду документів, у 20-денний термін з моменту їх одержання від суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності або одержання запиту від Держекспортконтролю готують висновки щодо можливості (доцільності) надання конкретному суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності повноважень. ( Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1511 від 11.10.2002, N 1028 від 08.08.2007 )

До терміну розгляду заяв не зараховується час, необхідний для одержання від суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності додаткових відомостей або інших документів.

10. Держекспортконтроль на підставі поданих документів з урахуванням пропозицій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, залучених до їх розгляду, як правило, один раз на рік (у разі потреби) готує проект відповідної постанови Кабінету Міністрів України, в якому зазначаються найменування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та найменування категорій товарів, щодо яких передбачається надання повноважень кожному із цих суб'єктів, або висновок про недоцільність надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності, які звернулися з відповідними заявами, зазначених повноважень. ( Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1042 від 15.06.99, N 1511 від 11.10.2002, N 1028 від 08.08.2007 )

( Абзац другий пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ N 1028 від 08.08.2007 )

11. Проект відповідної постанови узгоджується в установленому порядку Держекспортконтролем з Мінпромполітики, Мінекономіки, Мінфіном, Міноборони, МЗС, СБУ, Службою зовнішньої розвідки, іншими центральними органами виконавчої влади і Державною компанією "Укрспецекспорт", а також надсилається на розгляд Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Узгоджений проект постанови разом з витягом з рішення зазначеної Комісії надсилається в установленому порядку Держекспортконтролем Кабінетові Міністрів України.

У разі неприйняття Кабінетом Міністрів України постанови про надання суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності повноважень повторний розгляд його заяви можливий не раніше ніж через рік, якщо інше не передбачено Кабінетом Міністрів України. ( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1511 від 11.10.2002, N 628 від 26.04.2003, N 726 від 25.05.2006; в редакції Постанови КМ N 1028 від 08.08.2007 )

12. ( Абзац перший пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ N 1028 від 08.08.2007 )

У разі видання Кабінетом Міністрів України відповідної постанови Держекспортконтроль надсилає інформацію про суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, яким надано повноваження, до заінтересованих центральних органів виконавчої влади. ( Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1511 від 11.10.2002, N 1028 від 08.08.2007 )

Облік суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, яким Кабінетом Міністрів України надано повноваження, та видача їм документального підтвердження про це здійснюється Держекспортконтролем.

Документи, подані суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності для одержання повноважень, зберігаються Держекспортконтролем, іншими центральними органами виконавчої влади протягом трьох років після закінчення терміну дії наданих повноважень або прийняття рішення про недоцільність їх надання. ( Абзац четвертий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1511 від 11.10.2002, N 1028 від 08.08.2007 )

13. Вимоги пунктів 6-11 та абзаців другого-четвертого пункту 12 цього Положення не поширюються на випадки надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту продукції власного виробництва та імпорту продукції для власного виробництва у рамках виконання міжнародних договорів про військово-технічне співробітництво, виробничу або науково-технічну кооперацію в галузі військово-технічного співробітництва, а також державного оборонного замовлення.

Надання суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту продукції власного виробництва та імпорту продукції для власного виробництва у рамках виконання міжнародних договорів про військово-технічне співробітництво, виробничу або науково-технічну кооперацію в галузі військово-технічного співробітництва, а також в рамках виконання державного оборонного замовлення здійснюється за умови реєстрації такого суб'єкта в Держекспортконтролі як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів та за наявності у нього атестованої системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів.

Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади, відповідальний за виконання конкретного міжнародного договору чи державного оборонного замовлення, з метою надання суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності відповідних повноважень готує проект акта Кабінету Міністрів України, до якого додаються перелік категорій товарів і список суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності - виконавців робіт у рамках міжнародного договору чи виконавців державного оборонного замовлення, який узгоджується в установленому порядку з Мінекономіки, Міноборони, Держекспортконтролем, МЗС, СБУ, Службою зовнішньої розвідки, Національним космічним агентством, іншими центральними органами виконавчої влади, розглядається в установленому порядку на засіданні Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю і подається на розгляд Кабінету Міністрів України.

Для підтвердження факту реєстрації суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності в Держекспортконтролі як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів та наявності у нього атестованої системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів, такий суб'єкт подає міністерству, іншому центральному органу виконавчої влади, відповідальному за виконання конкретного міжнародного договору чи державного оборонного замовлення, завірені в установленому порядку копії посвідчення про реєстрацію в Держекспортконтролі як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів та свідоцтва про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів. ( Пункт 13 в редакції Постанови КМ N 1042 від 15.06.99; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 628 від 26.04.2003, N 726 від 25.05.2006; в редакції Постанови КМ N 1028 від 08.08.2007 )

Термін дії повноважень та умови
їх призупинення або скасування

14. Термін дії повноважень, крім випадків, передбачених пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 1996 р. N 1247 "Питання Державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення" та пунктом 13 цього Положення, встановлюється Кабінетом Міністрів України на період до трьох років. Термін дії повноважень, визначених Кабінетом Міністрів України, подовжується автоматично на наступні три роки, якщо Держекспортконтроль чи інші центральні органи виконавчої влади не подадуть Кабінетові Міністрів України мотивоване клопотання про припинення таких повноважень.

Термін дії повноважень у випадках, передбачених пунктом 13 цього Положення, встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до міжнародних договорів України або на період виконання державного оборонного замовлення. ( Пункт 14 в редакції Постанов КМ N 1511 від 11.10.2002, N 1028 від 08.08.2007 )

15. Контроль за використанням суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності повноважень забезпечується Держекспортконтролем та іншими центральними органами виконавчої влади в межах їх компетенції.

16. Дія повноважень за поданням Держекспортконтролю, інших центральних органів виконавчої влади, опрацьованим Міжвідомчою комісією з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, може бути призупинена або скасована Кабінетом Міністрів України у разі: ( Абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 464 від 14.05.2008 )

встановлення факту порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності законодавства України або інших держав, яке стосується експорту, імпорту товарів;

виникнення обставин, що можуть призвести до заподіяння шкоди національній безпеці України;

припинення юридичної особи;

визнання суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності банкрутом;

встановлення фактів, які свідчать, що повноваження надано на підставі недостовірних або неповних даних;

скасування рішення про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності України як суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів; ( Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1028 від 08.08.2007 )

скасування рішення про державну атестацію системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів. ( Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1028 від 08.08.2007 )

17. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, повноваження яких призупинено або скасовано Кабінетом Міністрів України, можуть звернутися з заявою про відновлення дії або повторне надання повноважень тільки у разі усунення причин, через які такі повноваження було призупинено або скасовано.

Права та обов'язки суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності, яким надані повноваження

18. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, яким у встановленому порядку надані повноваження, в частині проведення операцій з товарами військового призначення мають право:

здійснювати в установленому порядку попереднє узгодження умов поставок власних виробів іноземним замовникам у державах, щодо яких Держекспортконтролем надані відповідні висновки про можливість експорту товарів військового призначення, проводити переговори із замовниками цих держав та надавати їм попередньо узгоджену з Державною компанією "Укрспецекспорт" інформацію про орієнтовну ціну таких товарів;

провадити в установленому порядку рекламну та іншу маркетингову діяльність, брати участь у виставках та здійснювати демонстрацію іноземним замовникам товарів військового призначення, що передбачаються для експорту;

надавати іноземним суб'єктам господарської діяльності під час проведення з ними переговорів інформацію про тактико-технічні характеристики зразків озброєння та військової техніки, а також основні дані щодо науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт із створення (модернізації) зразків озброєння та військової техніки в межах, погоджених з Міноборони, Мінпромполітики, СБУ, Службою зовнішньої розвідки та іншими центральними органами виконавчої влади, у разі, коли вони виступають замовниками науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт оборонного призначення, та відповідно до законодавства про захист інформації, що становить державну таємницю, або конфіденційної інформації, яка є власністю держави; ( Абзац четвертий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726 від 25.05.2006 )

укладати в установленому порядку зовнішньоекономічні договори (контракти) з іноземними замовниками та здійснювати міжнародні передачі товарів військового призначення на виконання цих договорів (контрактів) у межах, передбачених відповідними дозволами (висновками) Держекспортконтролю;

передбачати під час укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на поставки товарів військового призначення різні схеми взаєморозрахунків (компенсаційні, офсетні) з метою надання пропозиціям більшої привабливості для іноземних партнерів;

залучати у рамках військово-технічного співробітництва до співпраці іноземних посередників, уповноважених представляти у спеціалізованих тендерах і на міжнародних виставках інтереси суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України, яким у встановленому порядку надані повноваження;

провадити в установленому порядку іншу діяльність відповідно до законодавства.

19. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, яким у встановленому порядку надані повноваження, зобов'язані:

подавати СБУ та Службі зовнішньої розвідки не пізніше ніж у 15-денний термін звіти про підсумки переговорів з іноземними партнерами з питань військово-технічного співробітництва незалежно від того, чи завершилися такі переговори укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів), чи ні, а також інформувати СБУ та Службу зовнішньої розвідки про будь-які інші контакти з іноземними юридичними або фізичними особами з питань передач товарів військового призначення; ( Абзац другий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726 від 25.05.2006 )

не допускати порушень міжнародних зобов'язань України щодо нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів її доставки, а також щодо міжнародних передач звичайних озброєнь та товарів подвійного використання;

не допускати дій, внаслідок яких може бути заподіяна шкода політичним або економічним інтересам України, її національній безпеці або обороні;

координувати свою діяльність (у частині проведення операцій з товарами військового призначення) з Державною компанією "Укрспецекспорт", а також свою діяльність в іноземних державах з дипломатичними представництвами України в цих державах у порядку, визначеному МЗС;

вживати заходів до недопущення реекспорту або передачі до третіх держав товарів військового призначення, які були експортовані з України, без згоди на це експортера та Держекспортконтролю, а у разі виявлення таких фактів - негайно інформувати про них Держекспортконтроль, СБУ та Службу зовнішньої розвідки; ( Абзац шостий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726 від 25.05.2006 )

виконувати погоджений з СБУ та Службою зовнішньої розвідки план заходів щодо захисту відомостей, які становлять державну таємницю, під час співробітництва з іноземними делегаціями в Україні та перебування представників підприємства (установи, організації) за кордоном, а також погоджений з Міноборони, МОН, СБУ та Службою зовнішньої розвідки план заходів щодо забезпечення правового захисту державних інтересів під час передачі іноземним замовникам об'єктів права інтелектуальної власності, що містяться в товарах військового призначення, які пропонуються для експорту; ( Абзац сьомий пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 726 від 25.05.2006 )

здійснювати маркетинг ринку збуту і встановлювати зовнішні ціни на товари військового призначення за погодженням з Державною компанією "Укрспецекспорт";

надавати Держекспортконтролю документи для отримання висновків та дозволів на право здійснення міжнародних передач товарів військового призначення;

забезпечувати виконання визначених Держекспортконтролем умов контролю та підтвердження доставки товарів військового призначення кінцевому споживачеві;

подавати не пізніше ніж у місячний термін Держекспортконтролю відомості про зміни організаційно-правової форми підприємства (установи, організації), складу засновників та кадрові зміни в його керівництві, а також подавати йому звіти про здійснені міжнародні передачі товарів військового призначення та подвійного використання у терміни і за формою, що встановлюються Держекспортконтролем.

( Абзац пункту 19 виключено на підставі ПостановиКМ N 1313 від 21.08.2003 )

( Положення доповнено розділом згідно з Постановою КМ N 1511 від 11.10.2002 )