КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 7 травня 2008 р. N 429
Київ

Про затвердження переліку об'єктів, що фінансуються
за рахунок державних капітальних вкладень, виділених
для виконання Чорнобильської будівельної програми
у 2008 році

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік об'єктів, що фінансуються за рахунок державних капітальних вкладень, виділених для виконання Чорнобильської будівельної програми у 2008 році ( 107-17 ) (додається) (далі - об'єкти).

2. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи доопрацювати та затвердити у місячний строк зведені кошторисні розрахунки вартості будівництва за об'єктами.

3. Міністерству регіонального розвитку та будівництва довести до Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи дані про фінансування об'єктів.

4. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи надсилати щомісяця до 10 числа наступного періоду Міністерству регіонального розвитку та будівництва інформацію про стан використання державних капітальних вкладень, виділених для виконання Чорнобильської будівельної програми ( 107-17 ) за об'єктами, для її узагальнення і подання Кабінетові Міністрів України.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 травня 2008 р. N 429

               ПЕРЕЛІК
об'єктів, що фінансуються за рахунок
державних капітальних вкладень, виділених
для виконання Чорнобильської будівельної програми
у 2008 році ( 107-17 )

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування |Рік початку| Загальна | Залишок |Проектна| Частка |Будівельна| 2008 рік |
|об'єкта та його | і |кошторисна|кошторисної| потуж- | державної |готовність|-------------------------|
|місцезнаходження|закінчення |вартість, |вартості на|ність |власності у|пускового |введення| передбачено |
| |будівництва|тис. |1 січня |(залишок|майні |комплексу | потуж- |капіталовкладень|
| | |гривень |2008 р., |на |забудовника|на 1 січня| ності | за рахунок |
| | | |тис. |1 січня |на 1 січня |2008 р., | в дію | коштів |
| | | |гривень |2008 р.)|2008 р., |відсотків | | державного |
| | | | | |відсотків | | | бюджету, |
| | | | | | | | | тис. гривень |
|----------------+-----------+----------+-----------+--------+-----------+----------+--------+----------------|
| МНС | | | | | | | | 12683,1 |
|----------------+-----------+----------+-----------+--------+-----------+----------+--------+----------------|
|Автомобільна |2005-2008 | 23597,114| 1890,11 | 1,2 | 100 | 93 | 15 | 1890,11 (з них |
|дорога | | | | | | | |796,3 за рахунок|
|Прип'ять - | | | | | | | | коштів |
|Буряківка у | | | | | | | | спеціального |
|зоні | | | | | | | | фонду) |
|відчуження - | | | | | | | | |
|реконструкція, | | | | | | | | |
|кілометрів | | | | | | | | |
|----------------+-----------+----------+-----------+--------+-----------+----------+--------+----------------|
|Сховища N 25, 27|2007-2008 | 8857,147| 6600 | | 100 | 25 | | 6600 |
|і 28 пункту | | | | | | | | |
|захоронення | | | | | | | | |
|радіоактивних | | | | | | | | |
|відходів | | | | | | | | |
|"Буряківка" у | | | | | | | | |
|зоні | | | | | | | | |
|відчуження - | | | | | | | | |
|консервація | | | | | | | | |
|----------------+-----------+----------+-----------+--------+-----------+----------+--------+----------------|
|Пункт | 2005-2009 | 5929,373| 4175,727| | 100 | 30 | | 3145,59 |
|захоронення | | | | | | | | |
|радіоактивних | | | | | | | | |
|відходів | | | | | | | | |
|"Підлісний" у | | | | | | | | |
|зоні | | | | | | | | |
|відчуження - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|огорожі із | | | | | | | | |
|сигналізацією | | | | | | | | |
|----------------+-----------+----------+-----------+--------+-----------+----------+--------+----------------|
|Пункт | 2008-2010 | 6167,318| 6167,318| | 100 | | | 180 |
|захоронення | | | | | | | | |
|радіоактивних | | | | | | | | |
|відходів | | | | | | | | |
|"Підлісний" у | | | | | | | | |
|зоні | | | | | | | | |
|відчуження - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|покрівлі над | | | | | | | | |
|модулями А-1, | | | | | | | | |
|Б-1 | | | | | | | | |
|----------------+-----------+----------+-----------+--------+-----------+----------+--------+----------------|
|Автомобільна | 2006-2008 | 837,4 | 717,4 | | 100 | 14 | | 717,4 (з них |
|дорога Дитятки -| | | | | | | |666,2 за рахунок|
|Чорнобиль у зоні| | | | | | | | коштів |
|відчуження - | | | | | | | | спеціального |
|виготовлення | | | | | | | | фонду) |
|проектно- | | | | | | | | |
|кошторисної | | | | | | | | |
|документації для| | | | | | | | |
|реконструкції | | | | | | | | |
|----------------+-----------+----------+-----------+--------+-----------+----------+--------+----------------|
|Сховище пункту | 2008 | 150 | 150 | | 100 | | | 150 |
|захоронення | | | | | | | | |
|радіоактивних | | | | | | | | |
|відходів | | | | | | | | |
|"Підлісний" у | | | | | | | | |
|зоні | | | | | | | | |
|відчуження - | | | | | | | | |
|виготовлення | | | | | | | | |
|проектно- | | | | | | | | |
|кошторисної | | | | | | | | |
|документації для| | | | | | | | |
|закриття | | | | | | | | |
|----------------+-----------+----------+-----------+--------+-----------+----------+--------+----------------|
|Волинська | | | | | | | | 2000 |
|область | | | | | | | | |
|----------------+-----------+----------+-----------+--------+-----------+----------+--------+----------------|
|Обласний центр | 1994-2009 | 15215,615| 4215,238| | 100 | 73 | | 2000 |
|радіаційного | | | | | | | | |
|захисту | | | | | | | | |
|населення, | | | | | | | | |
|блок Б (другий | | | | | | | | |
|пусковий | | | | | | | | |
|комплекс), | | | | | | | | |
|м. Луцьк - | | | | | | | | |
|будівництво | | | | | | | | |
|----------------+-----------+----------+-----------+--------+-----------+----------+--------+----------------|
|Рівненська | | | | | | | | 1779,4 |
|область | | | | | | | | |
|----------------+-----------+----------+-----------+--------+-----------+----------+--------+----------------|
|Лікарська | 2005-2008 | 1789,4 | 1779,4 | | 100 | 1 | | 1779,4 |
|амбулаторія, | | | | | | | | |
|с. Великі Озера | | | | | | | | |
|Дубровицького | | | | | | | | |
|району - | | | | | | | | |
|реконструкція, | | | | | | | | |
|відвідувань за | | | | 80 | | | 80 | |
|зміну | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ______ 16462,5 (з них за рахунок коштів загального |
| Усього і спеціального фондів державного бюджету ( 107-17 ) |
| відповідно 15000 і 1462,5) |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------