Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 9 квітня 2008 р. N 315
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 239 від 10 березня 2017
р.)

Про затвердження критерію оцінки
ступеня ризику діяльності суб'єктів
господарювання у сфері телекомунікацій
та надання послуг поштового зв'язку

Відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ), Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити критерій оцінки ступеня ризику діяльності суб'єктів господарювання у сфері телекомунікацій та надання послуг поштового зв'язку згідно з додатком.

2. Національній комісії з питань регулювання зв'язку привести у тримісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 квітня 2008 р. N 315

Критерій
оцінки ступеня ризику діяльності суб'єктів
господарювання у сфері телекомунікацій та надання
послуг поштового зв'язку

1. Критерій оцінки ступеня ризику діяльності суб'єктів господарювання у сфері телекомунікацій та надання послуг поштового зв'язку (далі - критерій) встановлюється з метою визначення періодичності проведення планових заходів з державного нагляду (контролю) за діяльністю зазначених суб'єктів господарювання.

2. Критерієм оцінки ступеня ризику для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища (далі - ризик) від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій та надання послуг поштового зв'язку є наявність радіоелектронних засобів, що використовуються під час надання телекомунікаційних послуг.

Установлюється два ступені ризику - середній та незначний.

3. Діяльність суб'єктів господарювання з надання телекомунікаційних послуг, що передбачає експлуатацію радіоелектронних засобів, належить до діяльності із середнім ступенем ризику.

Будь-яка інша діяльність, що провадиться суб'єктами господарювання у сфері телекомунікацій та надання послуг поштового зв'язку, належить до діяльності з незначним ступенем ризику.

4. Планові заходи з державного нагляду (контролю) за діяльністю суб'єктів господарювання у сфері телекомунікацій та надання послуг поштового зв'язку здійснюються з такою періодичністю:

із середнім ступенем ризику - не більш як один раз на три роки;

із незначним ступенем ризику - не більш як один раз на п'ять років.