Документ втратив чиннiсть!

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
14.11.2005 N 2975

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 січня 2006 р. за N 29/11903

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Фонду державного майна України
N 201 від 15.02.20
13)

Про затвердження Переліку документів,
які подаються орендодавцеві для укладення
договору оренди майна, що належить
до державної власності

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Фонду державного майна
N 1932 від 11.12.20
07 )

Відповідно до статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" ( 2269-12 ) наказую:

1. Затвердити Перелік документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності (додається).

2. Департаменту з питань управління державним майном (В.Пількевич) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку .

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного майна України від 17.04.2001 N 649 "Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.06.2001 за N 504/5695.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду С.Лєдомську.

Голова Фонду В.Семенюк

Погоджено:

Голова Антимонопольного комітету України О.Костусєв

Заступник Міністра економіки В.Ігнащенко

Голова Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва А.В.Дашкевич

Затверджено
Наказ Фонду державного
майна України
14.11.2005 N 2975

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 січня 2006 р. за N 29/11903

               ПЕРЕЛІК
документів, які подаються
орендарем орендодавцеві для укладення
договору оренди майна, що належить
до державної власності

------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Об'єкт оренди |
|з/п| | |
|---+-------------------------------+----------------------------|
| | |цілісний |нерухоме|інше ок- |
| | |майновий | майно, |реме ін- |
| | |комплекс |що пере-| диві- |
| | |підприєм-| буває | дуально |
| | | ства | на ба- |визначене|
| | |(органі- | лансі |майно, що|
| | | зації), |підпри- |перебуває|
| | | його | ємства |на балан-|
| | |структур-|(органі-| сі під- |
| | |ного під-| зації),|приємства|
| | | розділу | госпо- | (органі-|
| | | |дарсько-| зації), |
| | | |го това-| госпо- |
| | | | риства |дарського|
| | | | |товарист-|
| | | | | ва |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 1 |Заява про намір узяти в оренду | + | + | + |
| |майно, що належить до державної| | | |
| |власності із зазначенням | | | |
| |найменування, місцезнаходження | | | |
| |(місця проживання) та | | | |
| |платіжних реквізитів заявника | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 2 |Інформація про загальну площу | + | + | - |
| |об'єкта оренди | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 3 |Проект договору оренди об'єкта | + | + | + |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 4 |Розрахунок орендної плати за | - | +1) | + |
| |перший або базовий місяць | | | |
| |оренди, підписаний керівником | | | |
| |і головним бухгалтером | | | |
| |підприємства (подається в | | | |
| |одному примірнику) | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 5 |Звіт про незалежну оцінку | - | +1) | + |
| |нерухомого майна | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 6 |Висновок про вартість об'єкта | - | + | - |
| |оренди | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 7 |Звіти про незалежну оцінку | + | - | +2) |
| |майна, якщо вартість основних | | | |
| |засобів переоцінювалася на | | | |
| |підставі такої оцінки | | | |
| |(стандарт бухгалтерського | | | |
| |обліку N 7 "Основні засоби" | | | |

|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 8 |Акт оцінки окремого | - | + | + |
| |індивідуально визначеного | | | |
| |майна, якщо методикою оцінки | | | |
| |не передбачена обов'язкова | | | |
| |незалежна оцінка | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 9 |Витяг з протоколу загальних | + | - | - |
| |зборів (конференції) трудового | | | |
| |колективу підприємства, його | | | |
| |структурного підрозділу про | | | |
| |рішення узяти в оренду | | | |
| |цілісний майновий комплекс | | | |
| |підприємства, структурного | | | |
| |підрозділу | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 10|Витяг з протоколу загальних | + | - | - |
| |зборів (конференції) трудового | | | |
| |колективу працівників | | | |
| |підприємства, його | | | |
| |структурного підрозділу про | | | |
| |рішення щодо створення | | | |
| |господарського товариства та | | | |
| |затвердження його статуту | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 11|У випадках, передбачених | + | - | - |
| |абзацом 2 статті 9 Закону | | | |
| |України "Про оренду державного | | | |
| |та комунального майна" | | | |
| |( 2269-12 ), інформація про | | | |
| |підприємство, цілісний | | | |
| |майновий комплекс якого | | | |
| |передається в оренду в | | | |
| |обсягах, передбачених | | | |
| |підпунктом 3.9.10.4 Положення | | | |
| |про порядок подання заяв до | | | |
| |Антимонопольного комітету | | | |
| |України про попереднє | | | |
| |отримання дозволу на | | | |
| |концентрацію суб'єктів | | | |
| |господарювання (Положення про | | | |
| |концентрацію) , затвердженого | | | |
| |розпорядженням | | | |
| |Антимонопольного комітету | | | |
| |України від 19.02.2002 N 33-р, | | | |
| |зареєстрованого | | | |
| |в Міністерстві юстиції України | | | |
| |21.03.2002 за N 284/6572 (далі | | | |
| |- Положення про концентрацію) | | | |

|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 12|Копія статуту та установчого | + | + | - |
| |договору (у разі звернення | | | |
| |господарського товариства із | | | |
| |заявою про оренду); копія | | | |
| |свідоцтва про державну | | | |
| |реєстрацію суб'єкта | | | |
| |підприємницької діяльності для | | | |
| |фізичної особи - суб'єкта | | | |
| |малого підприємництва; копія | | | |
| |паспорта (стор. 1, 2, 11) для | | | |
| |фізичної особи | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 13|Копія статуту державного | + | - | - |
| |підприємства - об'єкта оренди | | | |
| |та його річна фінансова | | | |
| |звітність (форми N 1, 2, 3) | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 14|Копії статуту та установчого | + | - | - |
| |договору господарського | | | |
| |товариства, створеного | | | |
| |трудовим колективом | | | |
| |підприємства, структурного | | | |
| |підрозділу, майно якого | | | |
| |передається в оренду | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 15|Розподільчий баланс (у разі | + | - | - |
| |оренди цілісного майнового | | | |
| |комплексу структурного | | | |
| |підрозділу) | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 16|Дозвіл Антимонопольного | + | - | - |
| |комітету України чи | | | |
| |адміністративної колегії | | | |
| |Антимонопольного комітету | | | |
| |України на оренду у випадках, | | | |
| |передбачених пунктом 2.1 | | | |
| |Положення про концентрацію | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 17|Довідка | + | + | + |
| |підприємства-балансоутримувача | | | |
| |про наявність у нього на | | | |
| |балансі майна, що передається | | | |
| |в оренду, та про відсутність | | | |
| |(наявність) на підприємстві | | | |
| |боргу перед бюджетом або | | | |
| |податкової застави об'єкта | | | |
| |оренди (стаття 8 Закон України | | | |
| |"Про порядок погашення | | | |
| |зобов'язань платників податків | | | |
| |перед бюджетами та державними | | | |
| |цільовими фондами" ( 2181-14 ) | | | |

|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 18|Довідка органу статистики про | + | + | + |
| |включення орендаря - юридичної | | | |
| |особи до ЄДРПОУ | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 19|Копія довідки про взяття на | + | + | + |
| |облік платника податку | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 20|Документи, які необхідно | - | +3) | - |
| |надати для нотаріального | | | |
| |посвідчення договору оренди | | | |
| |згідно з переліком, визначеним | | | |
| |в Інструкції про порядок | | | |
| |вчинення нотаріальних дій | | | |
| |нотаріусами України, | | | |
| |затвердженій наказом | | | |
| |Міністерства юстиції України | | | |
| |від 03.03.2004 N 20/5, | | | |
| |зареєстрованим у | | | |
| |Міністерстві юстиції | | | |
| |03.03.2004 за N 283/8882 | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 21|Копія свідоцтва про реєстрацію | - | + | - |
| |платника податку на додану | | | |
| |вартість (форма N 2-р) | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 22|Копія ліцензії на здійснення | + | + | - |
| |юридичною особою окремого виду | | | |
| |діяльності (за наявності | | | |
| |такого) | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 23|Погодження органу управління у | - | + | - |
| |сфері охорони культурної | | | |
| |спадщини в разі належності до | | | |
| |об'єктів культурної спадщини | | | |
|---+-------------------------------+---------+--------+---------|
| 24|Звіт про екологічний аудит (у | + | - | - |
| |випадках, передбачених | | | |
| |законодавством України) | | | |
------------------------------------------------------------------

   1) крім орендарів - бюджетних організацій, а також інвалідів
з метою використання під гаражі для спеціальних засобів
пересування;
2) або дані про переоцінену вартість з урахуванням зносу в
разі проведення переоцінки (дооцінки) згідно з Положенням
(стандартом) бухгалтерського обліку N 7 "Основні засоби",
затвердженим Мінфіном від 27.04.2000 N 92 та
зареєстрованим у Міністерстві юстиції 18.05.2000 за N 288/4509;
3) для договорів, укладених на строк менше ніж три роки.
( Виноска "3" із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду
державного майна N 1932 від 11.12.2007 )

---------------
Примітка.
Копії документів за позиціями 1-4, 6-10, 12, 15-18, 23, 25
надаються також органу управління відповідним державним майном для
отримання дозволу на оренду.

Заступник Голови Фонду С.Лєдомська