КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 23 січня 2008 р. N 21
Київ

Про внесення змін до Порядку
відчуження об'єктів державної власності

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку відчуження об'єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2007 р. N 803 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 43, ст. 1714), такі зміни:

абзац перший пункту 4 викласти в такій редакції:

"4. Відчуження майна здійснюється шляхом його продажу.";

у пункті 7:

підпункт 6 виключити;

в абзаці одинадцятому цифри "2-6" замінити цифрами "2-5";

у пункті 11 слова "Вартість, зокрема початкова, майна, що пропонується до відчуження," замінити словами "Початкова вартість продажу майна";

пункт 17 виключити.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО