Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 16 від 31.01.95
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 лютого 1995 р. за N 33/569

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну
N 206 від 27.09.
96 )

Про затвердження Порядку здійснення додаткового
випуску акцій акціонерними товариствами, у
статутних фондах яких є частка державного майна

Відповідно до пункту 1 Указу Президента України від 28 грудня 1994 року N 812/94 "Про деякі заходи щодо підтримки підприємств, установ, організацій в умовах лібералізації цін" наказую:

1. Затвердити Порядок здійснення додаткового випуску акцій акціонерними товариствами, у статутних фондах яких є частка державного майна, що додається.

2. Управлінню цінних паперів і фінансових ринків установити контроль за виконанням Порядку здійснення додаткового випуску акцій акціонерними товариствами, у статутних фондах яких є частка державного майна.

Міністр П.К.Германчук

Затверджено
наказом Міністерства
фінансів України
від 31 січня 1995 р.
N 16

Порядок
здійснення додаткового випуску акцій
акціонерними товариствами, у статутних
фондах яких є частка державного майна

Цей Порядок розроблений на виконання пункту 1 Указу Президента України від 28 грудня 1994 року N 812/94 "Про деякі заходи щодо підтримки підприємств, установ, організацій в умовах лібералізації цін" та відповідно до Законів України "Про господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ) і Указу Президента України від 26 листопада 1994 року N 699/94 "Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів".

1. Для здійснення додаткового випуску акцій акціонерним товариством, у статутному фонді якого є частка державного майна, (далі - товариство), необхідно:

1.1. Прийняти рішення про додатковий випуск акцій;

1.2. Скласти, зареєструвати у відповідному фінансовому органі і опублікувати інформацію про додатковий випуск акцій, що пропонуються для відкритого продажу;

1.3. Провести відкриту підписку на акції;

1.4. Зареєструвати зміни статуту, пов'язані із збільшенням статутного фонду;

1.5. Зареєструвати у відповідному фінансовому органі додатковий випуск акцій.

2. Рішення про додатковий випуск акцій приймають загальні збори акціонерів.

Рішення про додатковий випуск акцій на суму не більше 1/3 статутного фонду акціонерного товариства може бути прийняте правлінням за умови, що таке передбачено статутом акціонерного товариства.

Пропозиції про включення до порядку денного загальних зборів питання про додатковий випуск акцій вправі вносити будь-який з акціонерів у порядку, передбаченому статтею 43 Закону України "Про господарські товариства". Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, можуть вимагати включення питання до порядку денного.

З приводу розгляду питання про додатковий випуск акцій виконавчим органом акціонерного товариства можуть бути скликані позачергові збори акціонерів. Такі збори повинні бути скликані також на вимогу ради акціонерів (спостережної ради) та акціонерів, які володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів.

Рішення зборів акціонерів про додатковий випуск акцій оформлюється протоколом відповідно до статті 6 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу".

Якщо усі акції товариства знаходяться у державній власності, рішення про додатковий випуск акцій приймається відповідним державним органом приватизації. Рішення державного органу приватизації про додатковий випуск акцій оформлюється протоколом відповідно до статті 6 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" , який затверджується наказом.

3. Підписка на додатково випущені акції провадиться у порядку, передбаченому статтею 30 Закону України "Про господарські товариства".

4. Реєстрація випуску акцій та інформації про випуск акцій провадиться відповідними фінансовими органами згідно з встановленим "Порядком реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформації про їх випуск", затвердженим Міністерством фінансів України від 30.09.91 N 04-305.