КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 вересня 2004 р. N 1185
Київ

Про реалізацію деяких положень Закону України
"Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування"

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1298 від 08.11.20
07 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок обчислення та сплати сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, не сплачених у період з 1 січня 2004 р. до 31 грудня 2006 р., щодо осіб, які не набули (не набудуть) право на пенсію за вислугу років згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ), та осіб, звільнених з військової служби, які виявили бажання отримувати пенсію в порядку і на умовах, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ) (додається). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1298 від 08.11.2007 )

2. Міністерству фінансів передбачати згідно з бюджетними запитами Пенсійного фонду України у проекті закону про Державний бюджет України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання вимог Порядку, затвердженого цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України В.Янукович

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 вересня 2004 р. N 1185

Порядок
обчислення та сплати сум страхових внесків
на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування,
не сплачених у період з 1 січня 2004 р. до 31 грудня
2006 р., щодо осіб, які не набули (не набудуть) право
на пенсію за вислугу років згідно із Законом України
"Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ), та осіб,
звільнених з військової служби, які виявили бажання
отримувати пенсію в порядку і на умовах, передбачених
Законом України "Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування" ( 1058-15 )

( Назва Порядку в редакції Постанови КМ N 1298 від 08.11.2007 )

1. Згідно з цим Порядком здійснюється обчислення та сплата сум страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (далі - суми страхових внесків) щодо осіб, які проходили службу у Збройних Силах, інших військових формуваннях, органах внутрішніх справ та інших органах, утворених відповідно до законів України, що дає право на призначення пенсії за вислугу років згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) (далі - Закон), та які:

не набули право на пенсію за вислугу років згідно із Законом ( 2262-12 ) на момент досягнення пенсійного віку, встановленого Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 );

не набудуть право на пенсію за вислугу років згідно із Законом ( 2262-12 ) внаслідок позбавлення військових або спеціальних звань, звільнення із служби у зв'язку із засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або за вчинення корупційного діяння;

звільнені з військової служби, що набули право на отримання пенсії згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) та виявили бажання отримувати пенсію в порядку і на умовах, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ). ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1298 від 08.11.2007 )

2. Суми страхових внесків обчислюються за кожен місяць служби окремо виходячи із сум грошового забезпечення, що були нараховані особі за відповідні періоди служби.

Суми страхових внесків обчислюються на підставі виданих військовими частинами, військовими комісаріатами та іншими уповноваженими на це органами довідок про нараховані суми грошового забезпечення за формою, що встановлюється правлінням Пенсійного фонду України.

3. Сума страхових внесків, що підлягає сплаті щодо осіб, зазначених в абзацах другому та четвертому пункту 1 цього Порядку, обчислюється управлінням Пенсійного фонду України у районах, містах і районах у містах (далі - управління) за місцем проживання, до якого особа звернулася за призначенням пенсії, а щодо осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 1 цього Порядку, - управлінням за останнім місцем служби особи. ( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1298 від 08.11.2007 )

Довідки до управління подаються:

особами, зазначеними в абзацах другому та четвертому пункту 1 цього Порядку, особисто разом із заявою про призначення пенсії; ( Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1298 від 08.11.2007 )

військовими частинами, військовими комісаріатами та іншими уповноваженими на це органами щодо осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 1 цього Порядку, протягом місяця після звільнення із служби. У разі коли до моменту звільнення особа проходила службу у двох і більше військових частинах чи інших військових формуваннях, у довідках зазначаються назва і місцезнаходження відповідної частини чи формування, а також періоди проходження у них служби. Після одержання зазначених довідок управління надсилає запити до військових частин та формувань за попередніми місцями служби, які зобов'язані у місячний строк надати довідки про нараховані суми грошового забезпечення.

4. Суми страхових внесків обчислюються за формулою

              С = Д х Св,

де С - сума страхових внесків, що підлягає сплаті; Д - сума грошового забезпечення, нарахована особі за відповідні роки служби; Св - розмір страхового внеску, обчислений виходячи з розміру, встановленого на день нарахування виплат (доходу), у період з 1 січня 2004 р. до 31 грудня 2006 р. згідно з абзацом другим пункту 1 та абзацом третім пункту 4 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ), з урахуванням статті 101 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ). ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 1298 від 08.11.2007 )

5. Головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі узагальнюють інформацію управлінь щодо обчислення сум страхових внесків за період з 1 червня по 31 травня та до 15 червня року, що настає за звітним, подають її до Пенсійного фонду України за формою, що затверджується його правлінням.

6. На підставі поданої від головних управлінь інформації Пенсійний фонд України формує бюджетний запит і надсилає його Мінфіну.

7. Видатки на сплату сум страхових внесків здійснюються відповідно до закону.

8. Порядок проведення індексації сум страхових внесків затверджується правлінням Пенсійного фонду України за погодженням з Мінфіном.

9. Інформація про періоди проходження служби та одержані доходи вноситься до системи персоніфікованого обліку відповідним управлінням на підставі документів, зазначених в абзаці другому пункту 2 цього Порядку.

Періоди військової служби зараховуються до страхового стажу незалежно від строку сплати сум страхових внесків щодо відповідних осіб.