Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 31 жовтня 2007 р. N 1279
Київ

Про затвердження Порядку відшкодування
суб'єктом господарювання витрат, пов'язаних
з проведенням експертизи (випробування)
зразків продукції

Відповідно до статті 16 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок відшкодування суб'єктом господарювання витрат, пов'язаних з проведенням експертизи (випробування) зразків продукції, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" ( 877-16 ).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 жовтня 2007 р. N 1279

Порядок
відшкодування суб'єктом господарювання
витрат, пов'язаних з проведенням експертизи
(випробування) зразків продукції

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування суб'єктом господарювання витрат органу державного нагляду (контролю), пов'язаних з проведенням експертизи (випробування) зразків продукції (далі - експертиза), у разі підтвердження за результатами експертизи факту порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства.

2. Орган державного нагляду (контролю) в тижневий строк після ознайомлення суб'єкта господарювання з висновком експертизи, під час проведення якої встановлено факт порушення вимог законодавства, готує документи, що підтверджують витрати, пов'язані з проведенням експертизи, та надсилає їх суб'єкту господарювання.

Суб'єкт господарювання в тижневий строк з моменту надходження зазначених документів зобов'язаний відшкодувати органу державного нагляду (контролю) витрати, пов'язані з проведенням експертизи.

3. У разі незгоди суб'єкта господарювання з результатами експертизи орган державного нагляду (контролю) може провести повторну експертизу. Якщо за результатами проведення повторної експертизи підтверджується факт порушення вимог законодавства, суб'єкт господарювання відшкодовує органу державного нагляду (контролю) витрати, пов'язані з проведенням основної та повторної експертизи відповідно до пункту 2 цього Порядку.

4. Кошти, отримані органом державного нагляду (контролю) в результаті відшкодування суб'єктом господарювання пов'язаних з проведенням експертизи витрат, перераховуються до державного бюджету.

5. У разі відмови суб'єкта господарювання від відшкодування витрат органу державного нагляду (контролю), пов'язаних з проведенням експертизи, зазначені витрати стягуються у судовому порядку.