Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність з 28.06.2015 р. на підставі Закону
N 222-VIII від 02.03.20
15)

Про внесення змін до Закону України
"Про ліцензування певних видів
господарської діяльності"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299 із наступними змінами) такі зміни:

1) у статті 9:

пункт 33 викласти у такій редакції:

"33) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 );

пункт 34 виключити;

2) у частині чотирнадцятій статті 14 слова "загального користування і з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, у тому числі на таксі, які були видані до набрання чинності цим Законом, є дійсними до закінчення строку їх дії.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 19 квітня 2007 року
N 961-V