ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 6 Закону України
"Про гуманітарну допомогу"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону України "Про гуманітарну допомогу" ( 1192-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 451; 2005 р., N 34, ст. 442) такі зміни:

цифри "10" замінити цифрою "8";

слова "Міністерством праці та соціального захисту населення" замінити словами "Міністерством праці та соціальної політики";

доповнити абзац словами "на строк, визначений законодавством".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 3 квітня 2007 року
N 856-V