Документ втратив чиннiсть!

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
18.05.2007 N 189

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
30 травня 2007 р. за N 555/13822

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Правління Національного банку України
N 51 від 05.05.20
18)

Про внесення змін до Положення про організацію
готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій
у банківській системі в особливий період

Відповідно до статей 7 і 33-35 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ) Правління Національного банку України постановляє:

1. Унести до глави 2 Положення про організацію готівкового обігу і ведення емісійно-касових операцій у банківській системі в особливий період, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12.02.2004 N 46, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.02.2004 за N 257/8856, такі зміни:

назву глави викласти в такій редакції:

"2. Забезпечення потреб економіки готівкою в національній валюті. Формування резервних фондів національної валюти та організація емісійних операцій в особливий період";

пункти 2.1 та 2.2 викласти в такій редакції:

"2.1. В умовах особливого періоду для забезпечення потреб економіки в готівкових коштах залучаються як резервні фонди готівки в Центральному сховищі Національного банку України, так і запаси готівки в грошових сховищах територіальних управлінь.

2.2. Департамент готівково-грошового обігу в умовах особливого періоду щомісяця перевіряє достатність резервних фондів для забезпечення потреб економіки в готівці та в разі потреби вносить пропозиції Правлінню Національного банку України щодо обсягів друкування банкнот за кожним окремим номіналом на Банкнотно-монетному дворі для поповнення резервних фондів";

пункти 2.3-2.5 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.6-2.8 уважати відповідно пунктами 2.3-2.5;

у пункті 2.3 слова "та мобілізаційного" виключити.

2. Департаменту готівково-грошового обігу (Н.В.Дорофєєва) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з питань готівково-грошового обігу О.М.Толстого.

4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Голова В.С.Стельмах