Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 грудня 2002 р. N 1953
Київ

Деякі питання застосування спеціальних засобів та
вогнепальної зброї посадовими особами митної служби

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 92 від 18.01.20
03 )

Відповідно до статей 425 і 426 Митного кодексу України ( 92-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

перелік спеціальних засобів, вогнепальної зброї та набоїв до неї, що надаються для використання посадовими особами митної служби;

перелік посадових осіб митної служби, яким надається право зберігання та носіння вогнепальної зброї;

Порядок застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї посадовими особами митної служби.

2. Пункт 11 Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. N 576, із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 31 травня 1995 р. N 373, від 22 лютого 1999 р. N 256 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 8, ст. 297), від 21 липня 1999 р. N 1326 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 30, ст. 1526), від 1 вересня 2000 р. N 1381 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 36, ст. 1536), від 28 травня 2001 р. N 575 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 22, ст. 991), викласти у такій редакції:

"11. Порядок придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної зброї, бойових припасів до неї, інших предметів і матеріалів, на які поширюється дозвільна система, у Збройних Силах, інших утворених відповідно до законів України військових формуваннях, а також у митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях визначається законами, актами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами, у тому числі Міноборони, МВС, інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування, і спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи".

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 8 червня 1993 р. N 426 "Про затвердження Положення про застосування спеціальних засобів і зброї службовими особами митних органів" (ЗП України, 1993 р., N 11, ст. 232);

пункт 1 змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. N 296 "Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України від 8 червня 1993 р. N 426 і від 8 червня 1995 р. N 407" (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 254);

постанову Кабінету Міністрів України від 21 липня 1999 р. N 1326 "Про внесення змін і доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 30, ст. 1526).

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 92 від 18.01.2003 )

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2002 р. N 1953

Перелік
спеціальних засобів, вогнепальної зброї та
набоїв до неї, що надаються для використання
посадовими особами митної служби

Спеціальні засоби:

засоби індивідуального захисту - шоломи та бронежилети;

засоби активної оборони - наручники, пристрої вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими' чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, електрошокові пристрої, сльозоточиві речовини, гумові кийки, засоби для примусової зупинки транспортних засобів, обладнання для відкриття приміщень, у тому числі малогабаритні піротехнічні пристрої.

Вогнепальна зброя: пістолети, револьвери, автомати, а також набої до них*.

* Надаються для використання посадовими особами митної служби лише звичайні набої до вогнепальної зброї, що мають кулі із свинцевим або сталевим сердечником.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2002 р. N 1953

Перелік
посадових осіб митної служби, яким надається право
зберігання та носіння вогнепальної зброї

Керівник та заступники керівника спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи

Керівники, заступники керівників та працівники підрозділів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи, до компетенції яких належать питання організації боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил та митної варти.

Керівники регіональних митниць, митниць, їх заступники - керівники підрозділів, до компетенції яких належать питання боротьби з контрабандою і порушеннями митних правил, керівники підрозділів регіональних митниць, митниць, до компетенції яких належать питання митної варти, а також працівники зазначених підрозділів

Посадові особи чергових служб митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 2002 р. N 1953

Порядок
застосування спеціальних засобів та вогнепальної
зброї посадовими особами митної служби

1. Одержувати, зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та/або вогнепальну зброю можуть лише посадові особи митної служби, яких визнано придатними для цього за станом здоров'я та які пройшли спеціальну підготовку щодо поводження з ними та застосування.

2. Застосуванню спеціальних засобів та/або вогнепальної зброї повинне передувати попередження про такий намір (крім випадків необхідності відбиття раптового нападу на посадову особу).

Попередження може бути зроблене як особисто, так і через гучномовну установку, бажано рідною мовою осіб, проти яких ці засоби чи зброя застосовуватимуться, та українською мовою не менш як двічі з наданням часу, достатнього для припинення правопорушення.

3. Рішення про застосування спеціальних засобів та/або вогнепальної зброї приймає посадова особа митної служби залежно від обставин, що склалися.

Посадова особа митної служби приймає таке рішення самостійно і про випадок застосування спеціальних засобів та/або вогнепальної зброї і його наслідки доповідає в письмовій формі безпосередньому керівникові (із зазначенням часу, місця, обставин та осіб, проти яких застосовувалися ці засоби і зброя).

Забороняється застосовувати спеціальні засоби та/або вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб з явними ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними збройного опору, групового нападу, який загрожує життю та здоров'ю людей, збереженню товарів і транспортних засобів, що перебувають під митним контролем.

Забороняється також застосовувати вогнепальну зброю проти громадян з малолітніми дітьми та у разі значного скупчення людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи.

За наявності обставин, що не дають можливості уникнути застосування спеціальних засобів та/або вогнепальної зброї, вжиті заходи не повинні перевищувати меж, необхідних для виконання обов'язків, покладених на митні органи, спеціалізовані митні установи та організації і їх посадових осіб, і повинні зводити до мінімуму можливість заподіяння шкоди здоров'ю правопорушників.

Про поранення або смерть, що сталися внаслідок застосування спеціальних засобів та/або вогнепальної зброї, посадова особа митниці зобов'язана негайно письмово повідомити безпосереднього керівника, який сповіщає про це прокурора.

Про кожний випадок застосування спеціальних засобів та/або вогнепальної зброї керівник митниці доповідає керівникові вищого рівня, а в разі потреби - керівникам місцевих органів виконавчої влади.

4. У кожному випадку застосування спеціальних засобів та/або вогнепальної зброї посадові особи митної служби зобов'язані надати потерпілим медичну (долікарську) допомогу в разі екстреної потреби, а також забезпечити постраждалих необхідною медичною допомогою в найкоротший термін з інформуванням лікаря про спеціальний засіб та/або зброю, які застосовувалися.

5. Посадові особи митної служби під час виконання службових обов'язків мають право застосовувати спеціальні засоби для:

1) відбиття нападу безпосередньо на них або на інших осіб;

2) відбиття нападу на будинки, будівлі, споруди і транспортні засоби, що належать митним органам, спеціалізованим митним установам та організаціям або використовуються ними, на товари і транспортні засоби, що перебувають під митним контролем, а також для звільнення зазначених об'єктів у разі їх захоплення;

3) затримання правопорушників, їх доставки в службове приміщення митного органу, спеціалізованої митної установи чи організації, якщо ці особи чинять опір та іншу протидію або можуть завдати шкоди оточуючим чи собі;

4) припинення фізичного опору, що чиниться посадовій особі митної служби;

5) проникнення у приміщення, де можуть знаходитися предмети контрабанди та безпосередні об'єкти порушення митних правил;

6) зупинення транспортного засобу, водій якого не виконав вимоги посадової особи митної служби про зупинення.

6. Посадові особи митної служби під час виконання службових обов'язків мають право застосовувати вогнепальну зброю для:

1) відбиття групового чи збройного нападу безпосередньо на них або інших осіб, якщо їх життю та здоров'ю загрожує небезпека і запобігти їй іншими засобами немає можливості;

2) відбиття групового чи збройного нападу на будівлі, склади, інші приміщення митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, а також на приміщення підприємств, установ та організацій, на територіях яких здійснюється митний контроль;

3) зупинення транспортного засобу шляхом пошкодження, якщо його водій у зоні митного контролю своїми діями створює загрозу життю та здоров'ю людей;

4) подання сигналу тривоги, виклику допомоги, знешкодження тварини, що загрожує життю та здоров'ю людини.

7. Спеціальні засоби, вогнепальна зброя і набої до неї зберігаються в окремих обладнаних технічними засобами охорони приміщеннях (кімнатах) митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій, що забезпечують їх збереження і захист від несанкціонованого доступу сторонніх осіб.

Норми забезпечення та утримання спеціальних засобів, вогнепальної зброї і набоїв до неї у митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях, а також порядок їх придбання, обліку, зберігання, видачі та використання визначаються і затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

8. Керівники митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій зобов'язані систематично проводити роботу із забезпечення законності застосування спеціальних засобів та вогнепальної зброї, організовувати навчання посадових осіб митної служби, забезпечувати видачу спеціальних засобів та/або вогнепальної зброї лише після проходження посадовими особами митної служби спеціальної підготовки щодо поводження з ними та застосування і складання відповідних заліків.

Забороняється зберігання, носіння посадовими особами митної служби вогнепальної зброї та набоїв до неї не під час виконання службових обов'язків.

9. Для забезпечення проведення навчань із спеціальної підготовки курсантів і слухачів навчальних закладів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи дозволяється використовувати спортивну, малокаліберну та навчальну зброю і набої до неї.

10. Відповідальність за забезпечення дотримання законності застосування спеціальних засобів та/або вогнепальної зброї посадовими особами митної служби покладається на керівника спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи.

За неправомірне застосування спеціальних засобів та/або вогнепальної зброї посадові особи митної служби несуть відповідальність, передбачену законодавством.