Документ втратив чиннiсть!

(Рішення припинило дію на підставі Постанови КМУ
N 661 від 30.08.2017)

Рішення
про Статистичний комітет
Співдружності Незалежних Держав

Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав вирішила:

1. Вважати Статистичний комітет Співдружності Незалежних Держав, створений за дорученням Наради глав урядів незалежних держав від 30 грудня 1991 року керівниками статистичних служб держав Співдружності Угодою про статистичну службу Співдружності Незалежних Держав від 6 лютого 1992 року, міждержавним органом, що діє в рамках Співдружності Незалежних Держав.

2. Поширити на Статистичний комітет Співдружності Незалежних Держав дію пункту 1 Рішення Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав "Про порядок розподілу засобів на утримання органів Співдружності Незалежних Держав" від 9 вересня 1994 року.

Здійснено в місті Алмати 10 лютого 1995 року в одному дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в Архіві Уряду Республіки Білорусь, що направить кожній державі, що підписала це Рішення, його засвідчену копію.

 За Уряд                  За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова

(підпис) (підпис)

 За Уряд                  За Уряд
Республіки Вірменія Російської Федерації

(підпис) (підпис)

 За Уряд                  За Уряд
Республіки Білорусь Республіки Таджикистан

(підпис) (підпис)

 За Уряд                  За Уряд
Республіки Грузія Туркменистану

(підпис)

 За Уряд                  За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан

(підпис) (підпис)

 За Уряд                  За Уряд
Киргизької Республіки України

(підпис) (підпис)