КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 31 січня 2007 р. N 102
Київ

Про затвердження Порядку надання та використання
у 2007 році субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам для збереження історичної забудови
міст, об'єктів історико-культурної спадщини,
впорядкування історичних населених місць

Відповідно до статті 60 Закону України "Про Державний бюджет України на 2007 рік" ( 489-16 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок надання та використання у 2007 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для збереження історичної забудови міст, об'єктів історико-культурної спадщини, впорядкування історичних населених місць, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 р. N 102

Порядок
надання та використання у 2007 році субвенції
з державного бюджету ( 489-16 ) місцевим бюджетам
для збереження історичної забудови міст, об'єктів
історико-культурної спадщини, впорядкування
історичних населених місць

1. Цей Порядок визначає механізм надання та використання субвенції з державного бюджету ( 489-16 ) місцевим бюджетам для збереження історичної забудови міст, об'єктів історико-культурної спадщини, впорядкування історичних населених місць (далі - субвенція).

2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації відповідно до вимог цього Порядку формують переліки об'єктів культурної спадщини (далі - об'єкти), фінансування яких здійснюється за рахунок субвенції та подають їх на розгляд Мінбуду.

3. До переліку об'єктів включаються:

пам'ятки архітектури та містобудування;

об'єкти, пов'язані з історичними подіями і діяльністю видатних людей певного населеного місця;

об'єкти, передбачені у регіональних програмах економічного та соціального розвитку, затверджених в установленому порядку, як такі, що мають важливе значення в забудові історичних населених місць.

4. Субвенція спрямовується на:

розроблення науково-проектної документації на об'єкти;

виведення об'єктів з аварійного стану;

проведення робіт з реставрації, консервації, реабілітації об'єктів;

забезпечення об'єктів внутрішніми інженерними мережами;

комплексне впорядкування територій історико-культурних заповідників та об'єктів.

5. Для проведення робіт, зазначених в абзаці третьому пункту 4 цього Порядку, субвенція надається на підставі акта обстеження об'єкта, що підтверджує його аварійний стан, а в абзацах четвертому - шостому за наявності науково-проектної та проектно-кошторисної документації на об'єкт, узгодженої та затвердженої в установленому порядку.

6. Використання субвенції здійснюється згідно з переліком об'єктів, затвердженим Мінбудом за погодженням з Мінфіном.

Першочерговому фінансуванню підлягають об'єкти, на яких завершуються роботи, розпочаті у попередні роки, а також ті, що перебувають в аварійному стані.

7. Видатки, пов'язані з фінансуванням об'єктів за рахунок субвенції, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374; 2004 р., N 13, ст. 891, N 36, ст. 2403).

8. Перерахування субвенції провадиться відповідно до Порядку перерахування дотації вирівнювання, додаткової дотації на зменшення фактичних диспропорцій між місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N 490 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 807; 2003 р., N 14, ст. 617).

9. Державне казначейство щомісяця інформує Мінбуд та Мінфін про обсяги надання субвенції у розрізі адміністративно-територіальних одиниць.

10. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації щомісяця подають Мінбуду звіт про використання субвенції в розрізі об'єктів.

11. Контроль за цільовим використанням субвенції здійснюється в установленому законодавством порядку.