Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

( Постанова втратила чинність на підставі Закону
Верховної Ради України
N 2453-VI від 07.07.20
10 )

Про порядок введення в дію Закону України
"Про статус суддів"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 8, ст. 57 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР
N 3192-XII від 06.05.
93, ВВР, 1993, N 24, ст.265
N 4016-XII від 24.02.
94, ВВР, 1994, N 26, ст.214
N 92/96-ВР від 19.03.96, ВВР, 1996, N 25, ст. 105
N 489-V від 19.12.20
06 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Закон України "Про статус суддів" ( 2862-12 ) ввести в дію з моменту його опублікування.

Встановити, що право на отримання щомісячного довічного грошового утримання, передбаченого статтею 43 Закону України "Про статус суддів" ( 2862-12 ), поширюється також на суддів, які до введення цього Закону в дію вийшли на пенсію з посади судді за віком, по інвалідності, за вислугою років, з іншої роботи, на яку вони перейшли з посади судді у зв'язку із закінченням строку повноважень або за власним бажа