ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про застосування амністії в Україні"
щодо приведення норм закону у відповідність
з чинним кримінальним законодавством

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про застосування амністії в Україні" ( 392/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 48, ст. 263; 1997 р., N 9, ст. 69; 2000 р., N 35, ст. 281) такі зміни:

1. Частину першу статті 1 викласти в такій редакції:

"Амністія є повне або часткове звільнення від кримінальної відповідальності і покарання певної категорії осіб, які засуджені за вчинення злочину, або кримінальні справи стосовно яких перебувають у провадженні органів дізнання, досудового слідства чи суду, але не розглянуті останніми, або ж розглянуті, але вироки стосовно цих осіб не набрали законної сили".

2. У частині першій статті 3:

пункт "а" виключити;

пункти "в" та "д" викласти в такій редакції:

"в) до осіб, що мають дві і більше судимості за вчинення умисних тяжких та (або) особливо тяжких злочинів";

"д) до осіб, яких засуджено за вчинення умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину, крім зазначених у пункті "г" цієї статті, які відбули менше половини призначеного вироком суду основного покарання";

у пункті "г" слова "особливо небезпечні злочини проти держави" замінити словами "злочини проти основ національної безпеки України".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 19 грудня 2006 року
N 491-V