Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 19 грудня 2006 р. N 1755
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 708 від 1 липня 2009
р.)

Про затвердження Порядку використання у 2006 році
коштів, передбачених у державному бюджеті для
здійснення операцій з фінансового лізингу авіаційної
техніки, будування якої розпочато у 2004 році, та її
передачі Державному авіаційному підприємству "Україна"

Відповідно до статей 27 і 46 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення операцій з фінансового лізингу авіаційної техніки, будування якої розпочато у 2004 році, та її передачі Державному авіаційному підприємству "Україна", що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 грудня 2006 р. N 1755

Порядок
використання у 2006 році коштів, передбачених
у державному бюджеті ( 3235-15 ) для здійснення
операцій з фінансового лізингу авіаційної
техніки, будування якої розпочато у 2004 році,
та її передачі Державному авіаційному
підприємству "Україна"

1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2006 році коштів, передбачених у державному бюджеті ( 3235-15 ) Мінтрансзв'язку за програмою "Здійснення операцій з фінансового лізингу авіаційної техніки" (далі також - бюджетні кошти), та передачі на безоплатній основі авіаційної техніки (двох літаків Ан-74ТК-300Д), будування якої розпочато за рахунок коштів, спрямованих згідно із Законом про Державний бюджет України на 2004 рік ( 1344-15 ) на кредитування операцій з фінансового лізингу авіаційної техніки, на баланс Державного авіаційного підприємства "Україна" (далі - авіаційне підприємство).

2. Перерахування бюджетних коштів здійснюється відповідно до порядку, визначеного Державним казначейством.

3. Одержувачем бюджетних коштів є відкрите акціонерне товариство - лізингова компанія "Укртранслізинг" (далі - компанія). Бюджетні кошти використовуються компанією для фінансування операцій із завершення будування авіаційної техніки, розпочатого на Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві (далі - виробниче підприємство) на замовлення компанії за рахунок коштів, спрямованих згідно із Законом про Державний бюджет України на 2004 рік ( 1344-15 ) на кредитування операцій з фінансового лізингу авіаційної техніки.

4. Державне казначейство здійснює перерахування бюджетних коштів тільки за умови підписання відповідного договору між компанією та авіаційним підприємством, що передбачає передачу авіаційної техніки на баланс авіаційного підприємства на безоплатній основі.

5. Авіаційне та виробниче підприємства і компанія узгоджують технічне завдання щодо комплектації салону кожної одиниці авіаційної техніки у межах загального обсягу коштів, передбачених у державному бюджеті на їх будування (коштів, спрямованих згідно із Законом про Державний бюджет України на 2004 рік ( 1344-15 ) на кредитування операцій з фінансового лізингу авіаційної техніки, та коштів, передбачених Законом про Державний бюджет України на 2006 рік ( 3235-15 ) за бюджетною програмою "Здійснення операцій з фінансового лізингу авіаційної техніки").

6. Авіаційна техніка передається на баланс авіаційного підприємства на безоплатній основі відповідно до акта приймання-передачі, що підписується уповноваженими представниками цього підприємства, компанії та виробничого підприємства.

7. Протягом місяця після підписання акта, зазначеного у пункті 6 цього Порядку, Мінтрансзв'язку подає проект рішення про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. N 469 "Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету, які виділяються на надання кредитів для здійснення операцій з фінансового лізингу авіаційної техніки" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 15, ст. 1045) з урахуванням вимог статті 46 Закону України "Про Державний бюджет України на 2006 рік" ( 3235-15 ).

8. Авіаційне підприємство забезпечує введення в експлуатацію авіаційної техніки, переданої йому згідно з цим Порядком.

9. Складення та подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.