Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 13 грудня 2006 р. N 1719
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 266 від 29 квітня 2015
р.)

Про перелік напрямів, за якими здійснюється
підготовка фахівців у вищих навчальних закладах
за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р. N 507 "Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 22, с. 42) в частині підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра.

Взяти до відома, що студенти, які вступили до вищих навчальних закладів у 2006 році, продовжують навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра відповідно до обраних напрямів.

3. Міністерству освіти і науки визначити і подати Кабінетові Міністрів України:

з урахуванням пропозицій центральних органів виконавчої влади і вищих навчальних закладів перелік спеціальностей для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста - до 1 травня 2007 року;

з урахуванням пропозицій центральних органів виконавчої влади і вищих навчальних закладів перелік спеціальностей для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра - до 1 листопада 2007 року;

за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики перелік кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра - до 1 березня 2008 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 грудня 2006 р. N 1719

               ПЕРЕЛІК
напрямів, за якими здійснюється підготовка
фахівців у вищих навчальних закладах за
освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра

------------------------------------------------------------------
| Шифр | Найменування | Напрям підготовки |Код напряму|
|галузі| галузі знань | |підготовки |
|----------------------------------------------------------------|
| Освіта |
|----------------------------------------------------------------|
| 0101 |Педагогічна освіта |дошкільна освіта |6.010101 |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |початкова освіта |6.010102 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |технологічна освіта |6.010103 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |професійна освіта |6.010104 |
| | |(за профілем) | |
| | |-------------------------+-----------|
| | |корекційна освіта |6.010105 |
| | |(за нозологіями) | |
| | |-------------------------+-----------|
| | |соціальна педагогіка |6.010106 |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| 0102 |Фізичне виховання, |фізичне виховання* |6.010201 |
| |спорт і здоров'я | | |
| |людини | | |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |спорт |6.010202 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |здоров'я людини* |6.010203 |
|----------------------------------------------------------------|
| Гуманітарні науки та мистецтво |
|----------------------------------------------------------------|
| 0201 |Культура |культурологія |6.020101 |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |книгознавство, |6.020102 |
| | |бібліотекознавство і | |
| | |бібліографія | |
| | |-------------------------+-----------|
| | |музейна справа та охорона|6.020103 |
| | |пам'яток історії та | |
| | |культури | |
| | |-------------------------+-----------|
| | |народна художня творчість|6.020104 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |документознавство та |6.020105 |
| | |інформаційна діяльність | |
| | |-------------------------+-----------|
| | |менеджмент |6.020106 |
| | |соціокультурної | |
| | |діяльності | |
| | |-------------------------+-----------|
| | |туризм |6.020107 |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| 0202 |Мистецтво |театральне мистецтво |6.020201 |

|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |хореографія |6.020202 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |кіно-, телемистецтво |6.020203 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |музичне мистецтво* |6.020204 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |образотворче мистецтво* |6.020205 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |реставрація творів |6.020206 |
| | |мистецтва | |
| | |-------------------------+-----------|
| | |дизайн* |6.020207 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |декоративно-прикладне |6.020208 |
| | |мистецтво* | |
| | |-------------------------+-----------|
| | |естрадно-циркове |6.020209 |
| | |мистецтво | |
| | |-------------------------+-----------|
| | |фотомистецтво |6.020210 |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| 0203 |Гуманітарні науки |філософія* |6.020301 |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |історія* |6.020302 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |філологія* |6.020303 |
|----------------------------------------------------------------|
| Соціальні науки, бізнес і право |
|----------------------------------------------------------------|
| 0301 |Соціально-політичні|соціологія |6.030101 |
| |науки | | |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |психологія* |6.030102 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |практична психологія* |6.030103 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |політологія* |6.030104 |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| 0302 |Міжнародні |міжнародні відносини |6.030201 |
| |відносини | | |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| 0303 |Журналістика та |журналістика |6.030301 |
| |інформація | | |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |реклама і зв'язки з |6.030302 |
| | |громадськістю (за | |
| | |видами діяльності) | |
| | |-------------------------+-----------|
| | |видавнича справа та |6.030303 |
| | |редагування | |

|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| 0304 |Право |право |6.030401 |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |правознавство* |6.030402 |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| 0305 |Економіка та |економічна теорія |6.030501 |
| |підприємництво | | |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |економічна кібернетика |6.030502 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |міжнародна економіка |6.030503 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |економіка підприємства |6.030504 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |управління персоналом |6.030505 |
| | |та економіка праці | |
| | |-------------------------+-----------|
| | |прикладна статистика |6.030506 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |маркетинг |6.030507 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |фінанси і кредит |6.030508 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |облік і аудит |6.030509 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |товарознавство і |6.030510 |
| | |торговельне | |
| | |підприємництво | |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| 0306 |Менеджмент і |менеджмент |6.030601 |
| |адміністрування | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Природничі науки |
|----------------------------------------------------------------|
| 0401 |Природничі науки |хімія* |6.040101 |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |біологія* |6.040102 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |геологія* |6.040103 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |географія* |6.040104 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |гідрометеорологія |6.040105 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |екологія, охорона |6.040106 |
| | |навколишнього середовища | |
| | |та збалансоване | |
| | |природокористування* | |

|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| 0402 |Фізико- |математика* |6.040201 |
| |математичні науки | | |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |механіка |6.040202 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |фізика* |6.040203 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |прикладна фізика* |6.040204 |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| 0403 |Системні науки та |прикладна математика |6.040301 |
| |кібернетика | | |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |інформатика* |6.040302 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |системний аналіз |6.040303 |
|----------------------------------------------------------------|
| Інженерія |
|----------------------------------------------------------------|
| 0501 |Інформатика та |комп'ютерні науки |6.050101 |
| |обчислювальна | | |
| |техніка | | |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |комп'ютерна інженерія |6.050102 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |програмна інженерія |6.050103 |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| 0502 |Автоматика та |системна інженерія |6.050201 |
| |управління | | |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |автоматизація та |6.050202 |
| | |комп'ютерно інтегровані | |
| | |технології | |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| 0503 |Розробка корисних |гірництво |6.050301 |
| |копалин | | |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |торфова справа |6.050302 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |переробка корисних |6.050303 |
| | |копалин | |
| | |-------------------------+-----------|
| | |нафтогазова справа |6.050304 |

|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| 0504 |Металургія та |металургія |6.050401 |
| |матеріалознавство | | |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |ливарне виробництво |6.050402 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |інженерне |6.050403 |
| | |матеріалознавство | |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| 0505 |Машинобудування |прикладна механіка |6.050501 |
| |та матеріалообробка| | |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |інженерна механіка |6.050502 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |машинобудування |6.050503 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |зварювання |6.050504 |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| 0506 |Енергетика та |теплоенергетика |6.050601 |
| |енергетичне | | |
| |машинобудування | | |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |гідроенергетика |6.050602 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |атомна енергетика |6.050603 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |енергомашинобудування |6.050604 |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| 0507 |Електротехніка та |електротехніка та |6.050701 |
| |електромеханіка |електротехнології | |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |електромеханіка |6.050702 |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| 0508 |Електроніка |мікро- та наноелектроніка|6.050801 |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |електронні пристрої та |6.050802 |
| | |системи | |
| | |-------------------------+-----------|
| | |акустотехніка |6.050803 |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| 0509 |Радіотехніка, |радіотехніка |6.050901 |
| |радіоелектронні | | |
| |апарати та зв'язок | | |

|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |радіоелектронні апарати |6.050902 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |телекомунікації |6.050903 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |мережі та системи |6.050904 |
| | |поштового зв'язку | |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| 0510 |Метрологія, |метрологія та |6.051001 |
| |вимірювальна |інформаційно-вимірювальні| |
| |техніка та |технології | |
| |інформаційно- | | |
| |вимірювальні | | |
| |технології | | |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |метрологія, |6.051002 |
| | |стандартизація та | |
| | |сертифікація | |
| | |-------------------------+-----------|
| | |приладобудування |6.051003 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |оптотехніка |6.051004 |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| 0511 |Авіаційна та |авіа- та ракетобудування |6.051101 |
| |ракетно-космічна | | |
| |техніка | | |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |двигуни та енергетичні |6.051102 |
| | |установки літальних | |
| | |апаратів | |
| | |-------------------------+-----------|
| | |авіоніка |6.051103 |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| 0512 |Морська техніка |суднобудування та |6.051201 |
| | |океанотехніка | |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| 0513 |Хімічна технологія |хімічна технологія |6.051301 |
| |та інженерія | | |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |хімічна інженерія |6.051302 |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| 0514 |Біотехнологія |біотехнологія |6.051401 |

|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |біомедична інженерія |6.051402 |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| 0515 |Видавничо- |видавничо-поліграфічна |6.051501 |
| |поліграфічна справа|справа | |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| 0516 |Текстильна та легка|технологія та дизайн |6.051601 |
| |промисловість |текстильних матеріалів | |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |технологія виробів |6.051602 |
| | |легкої промисловості | |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| 0517 |Харчова |харчові технології та |6.051701 |
| |промисловість та |інженерія | |
| |переробка сільсько-| | |
| |господарської | | |
| |продукції | | |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| 0518 |Оброблювання |деревооброблювальні |6.051801 |
| |деревини |технології | |
|----------------------------------------------------------------|
| Будівництво та архітектура |
|----------------------------------------------------------------|
| 0601 |Будівництво та |будівництво |6.060101 |
| |архітектура | | |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |архітектура |6.060102 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |гідротехніка (водні |6.060103 |
| | |ресурси) | |
|----------------------------------------------------------------|
| Транспорт |
|----------------------------------------------------------------|
| 0701 |Транспорт і |транспортні технології |6.070101 |
| |транспортна |(за видами транспорту) | |
| |інфраструктура | | |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |аеронавігація |6.070102 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |обслуговування повітряних|6.070103 |
| | |суден | |
| | |-------------------------+-----------|
| | |морський та річковий |6.070104 |
| | |транспорт | |
| | |-------------------------+-----------|
| | |залізничний транспорт |6.070105 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |автомобільний транспорт |6.070106 |

|----------------------------------------------------------------|
| Геодезія та землеустрій |
|----------------------------------------------------------------|
| 0801 |Геодезія та |геодезія, картографія |6.080101 |
| |землеустрій |та землеустрій | |
|----------------------------------------------------------------|
| Сільське, лісове і рибне господарство |
| та переробка їх продукції |
|----------------------------------------------------------------|
| 0901 |Сільське |агрономія |6.090101 |
| |господарство і | | |
| |лісництво | | |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |технологія виробництва |6.090102 |
| | |і переробки продукції | |
| | |тваринництва | |
| | |-------------------------+-----------|
| | |лісове і садово-паркове |6.090103 |
| | |господарство | |
| | |-------------------------+-----------|
| | |лісозаготівля |6.090104 |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| 0902 |Рибне |водні біоресурси та |6.090201 |
| |господарство та |аквакультура | |
| |аквакультура | | |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |рибальство |6.090202 |
|----------------------------------------------------------------|
| Техніка та енергетика аграрного виробництва |
|----------------------------------------------------------------|
| 1001 |Техніка та |енергетика та |6.100101 |
| |енергетика |електротехнічні системи в| |
| |аграрного |агропромисловому | |
| |виробництва |комплексі | |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |процеси, машини та |6.100202 |
| | |обладнання | |
| | |агропромислового | |
| | |виробництва | |
|----------------------------------------------------------------|
| Ветеринарія |
|----------------------------------------------------------------|
| 1101 |Ветеринарія |ветеринарна медицина |6.110101 |
|----------------------------------------------------------------|
| Охорона здоров'я |
|----------------------------------------------------------------|
| 1201 |Медицина |сестринська справа |6.120101 |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |лабораторна діагностика |6.120102 |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| 1202 |Фармація |фармація |6.120201 |
|----------------------------------------------------------------|
| Соціальне забезпечення |
|----------------------------------------------------------------|
| 1301 |Соціальне |соціальна допомога |6.130101 |
| |забезпечення | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Сфера обслуговування |
|----------------------------------------------------------------|
| 1401 |Сфера |готельно-ресторанна |6.140101 |
| |обслуговування |справа | |

|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |побутове обслуговування |6.140102 |
|----------------------------------------------------------------|
| Державне управління |
|----------------------------------------------------------------|
| 1501 |Державне | | |
| |управління** | | |
|----------------------------------------------------------------|
| Військові науки |
|----------------------------------------------------------------|
| 1601 |Військові науки, |конкретний перелік | |
| |національна |напрямів, за якими | |
| |безпека, безпека |здійснюється підготовка | |
| |державного |фахівців за освітньо- | |
| |кордону |кваліфікаційним рівнем | |
| | |бакалавра, визначається | |
| | |відповідними | |
| | |центральними органами | |
| | |виконавчої влади за | |
| | |погодженням з МОН | |
|----------------------------------------------------------------|
| Безпека |
|----------------------------------------------------------------|
| 1701 |Інформаційна |безпека інформаційних і |6.170101 |
| |безпека |комунікаційних систем | |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |системи технічного |6.170102 |
| | |захисту інформації | |
| | |-------------------------+-----------|
| | |управління інформаційною |6.170103 |
| | |безпекою | |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| 1702 |Цивільна безпека |цивільний захист |6.170201 |
|------+-------------------+-------------------------+-----------|
| | |охорона праці |6.170202 |
| | |-------------------------+-----------|
| | |пожежна безпека |6.170203 |
|----------------------------------------------------------------|
| Специфічні категорії |
|----------------------------------------------------------------|
| 1801 |Специфічні | | |
| |категорії** | | |
------------------------------------------------------------------

_______________
* Напрями, за якими передбачається підготовка фахівців за
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра з присвоєнням
кваліфікації вчителя за умови виконання психолого-педагогічної,
методичної та практичної програми підготовки відповідно до
галузевого стандарту педагогічної освіти.

   ** Галузі знань, що передбачають підготовку фахівців за
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра на базі
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.