Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Закону
N 2518-VIII від 04.09.20
18)

Про внесення змін до Закону України
"Про державне регулювання виробництва
і реалізації цукру"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" ( 758-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 32, ст. 268) такі зміни:

1) у статті 1:

абзаци четвертий і п'ятий виключити;

в абзаці шостому слова і літеру "та квоти "В" виключити;

2) у статті 2:

друге речення частини першої виключити;

у частинах другій - п'ятій слова і літеру "та квоти "В" виключити;

3) у статті 3:

частини шосту, сьому та одинадцяту виключити;

у частині восьмій слова і літери "з квот "А", "В" та "С" замінити словами і літерою "з квоти "А";

4) у першому реченні частини першої статті 5 слова "а також для виконання зобов'язань держави за міжнародними договорами" виключити;

5) у частинах першій і другій статті 6 слова і літеру "та квоти "В" виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня вступу України до Світової організації торгівлі.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 30 листопада 2006 року
N 403-V