Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 листопада 2006 р. N 1561
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 110 від 16 лютого 2011
р.)

Про внесення змін до Порядку здійснення
запозичень до місцевих бюджетів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку здійснення запозичень до місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 207 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 9, ст. 377), такі зміни:

в абзаці другому пункту 3 і пункті 11 слово "внутрішніх" виключити;

підпункт 6 пункту 6 викласти у такій редакції:

"6) відомості про рейтингову оцінку цінних паперів - в разі здійснення запозичення у формі випуску облігацій місцевих позик; відомості про кредитний рейтинг позичальника - в разі здійснення запозичення у формі укладення угод про отримання позик, кредитів, кредитних ліній у фінансових установах.

Визначення рейтингової оцінки та кредитного рейтингу здійснюється уповноваженими Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку рейтинговими агентствами або визнаними нею міжнародними рейтинговими агентствами";

у другому реченні пункту 12 слово "внутрішньої" виключити.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ