ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ПОВІДОМЛЕННЯ
28.04.2006

Щодо пропозицій скасувати спільний наказ
Міністерства статистики України, Міністерства
транспорту України від 07.08.1996 N 228/253

Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва було прийнято рішення від 24.02.2006 N 27 "Про необхідність усунення порушень Державним комітетом статистики України, Міністерством транспорту та зв'язку України принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України від 11.09.2003 N 1160-IV "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо пропозицій скасувати спільний наказ Міністерства статистики України, Міністерства транспорту України від 07.08.1996 N 228/253 "Про порядок виготовлення, зберігання, застосування єдиної первинної транспортної документації для перевезення вантажів автомобільним транспортом та обліку транспортної роботи" та скасувати пункт 11.2 Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14.10.1997 N 363, як такі, що не відповідають основним принципам державної регуляторної політики.

Відповідно до частини першої статті 28 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ) рішення спеціально уповноваженого органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної політики підлягає виконанню органом виконавчої влади, щодо регуляторного акта якого було прийнято це рішення, у двомісячний строк з дня прийняття такого рішення.

Враховуючи невиконання Державним комітетом статистики України, Міністерством транспорту та зв'язку України рішення Держпідприємництва України у встановлений строк та виходячи зі змісту повноважень Комітету, регламентованих частиною шостою статті 28 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ), повідомляємо, що дія спільного наказу Міністерства статистики України, Міністерства транспорту України від 07.08.1996 N 228/253 "Про порядок виготовлення, зберігання, застосування єдиної первинної транспортної документації для перевезення вантажів автомобільним транспортом та обліку транспортної роботи" та пункту 11.2 Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 14.10.1997 N 363, зупиняється з 25 квітня 2006 року.