Документ втратив чиннiсть!

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

Затверджено
Розпорядженням
Антимонопольного комітету
України
20.06.2006 N 216

( Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
Антимонопольного комітету
N 200-р від 08.04.20
08 )

               ПРОТОКОЛ
про розкриття тендерних пропозицій
при здійсненні процедур закупівель товарів,
робіт і послуг за державні кошти

           N ______ від ____________

   1. Замовник торгів

1.1. Найменування замовника.

1.2. Місцезнаходження замовника.

1.3. Відповідальний за проведення торгів.
_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

телефон _______________ факс _______________

2. Інформація про предмет закупівлі

3. Розкриття тендерних пропозицій відбулось:

дата _____________ час ______________

Місце розкриття _________________________________________________

4. Перелік тендерних пропозицій, запропонованих учасниками
процедури закупівлі:

------------------------------------------------------------------
| Номер і | Повне |Інформація про| Ціна пропозиції |Примі-|
| дата |найменування| наявність та |або ціни окремих | тки |
|реєстрації | учасника | правильність | частин (лотів) | |
| тендерної | процедури | оформлення | предмета | |
|пропозиції | закупівлі, | всіх | закупівлі (якщо | |
|замовником |місцезнаход-| необхідних | окремі частини | |
| | ження, | документів, | предмета | |
| |телефон/факс| передбачених | закупівлі | |
| | | тендерною | визначені | |
| | |документацією | замовником для | |
| | | | надання | |
| | | | учасниками | |
| | | | пропозицій щодо | |
| | | | них) | |
|-----------+------------+--------------+-----------------+------|
| | | | | |
|-----------+------------+--------------+-----------------+------|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------

   5. Торги відмінено

_________________________________________________________________
(указати одну з підстав, передбачених частиною першою статті 28

_________________________________________________________________
Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за

_________________________________________________________________
державні кошти")

6. Визнати торги такими, що не відбулися

_________________________________________________________________
(указати одну з підстав, передбачених частиною другою статті 28

_________________________________________________________________
Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за

_________________________________________________________________
державні кошти")

7. Під час проведення процедур торгів тендерним комітетом
було отримано принаймні одну скаргу _________ (кількість).

Результат розгляду скарги ___________________________________

   8. Інша інформація __________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

9. Присутні:

9.1. Від учасників процедури закупівлі:

_____________________________________ ____________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)


9.2. Зауваження учасників процедури закупівлі (у разі
наявності) ______________________________________________________

9.3. Від замовника (члени тендерного комітету):

_____________________________________ ____________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)

10. Підпис голови тендерного комітету _______________________

Державний уповноважений М.Бараш