ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про концепцію (основи державної політики)
національної безпеки України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 10, ст.85 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2171-III від 21.12.20
00, ВВР, 2001, N 9, ст.38
N 964-IV від 19.06.20
03, ВВР, 2003, N 39, ст.351 )

Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити Концепцію (основи державної політики) національної безпеки України (додається).

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України, Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, які беруть участь у забезпеченні національної безпеки, керуватися у своїй роботі схваленою Верховною Радою України Концепцією (основами державної політики) національної безпеки України.

3. Рекомендувати Президенту України, Кабінету Міністрів України, Комісії Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки разом з іншими профільними комісіями прискорити розробку і подання на розгляд Верховної Ради України проектів законів про національну безпеку України, про Раду національної безпеки і оборони України, про зовнішню розвідку, а також загальнодержавних програм у даній сфері та інших законодавчих актів, що випливають з положень Концепції (основ державної політики) національної безпеки України.

4. Комісії Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки забезпечити контроль за виконанням цієї Постанови.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ

м. Київ, 16 січня 1997 року
N 3/97-ВР

( Концепція (основи державної політики) національної безпеки
України втратила чинність на підставі Закону N 964-IV
від 19.06.2003 )