Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 218 від 24.07.2002
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 серпня 2002 р. за N 679/6967

Про затвердження Правил роздрібної
торгівлі тютюновими виробами

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
N 125 від 20.05.20
03
Наказом Міністерства економіки
N 308 від 27.09.20
05
N 258 від 27.07.200
6 )

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ) та постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.95 N 108 "Про Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила роздрібної торгівлі тютюновими виробами, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 03.08.96 N 503 "Про затвердження Правил роздрібної торгівлі тютюновими виробами", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 08.08.96 за N 432/1457.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Стеценка В.О.

Міністр О.Шлапак

Затверджено
Наказ Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України
24.07.2002 р. N 218

Правила
роздрібної торгівлі тютюновими виробами

1. Цими Правилами визначається порядок роздрібної торгівлі сигаретами, цигарками, сигарами, сигарилами, тютюном люльковим, нюхальним, смоктальним, жувальним та іншими виробами з тютюну і його замінниками (далі - тютюнові вироби), вони спрямовані на додержання прав споживачів щодо належної якості товару і рівня торговельного обслуговування.

2. Роздрібна торгівля тютюновими виробами - діяльність з продажу тютюнових виробів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форми розрахунків.

3. Роздрібна торгівля тютюновими виробами здійснюється через спеціалізовані підприємства, у тому числі фірмові, відділи (секції) підприємств з універсальним асортиментом продовольчих та непродовольчих товарів, магазини "Товари повсякденного попиту" системи споживчої кооперації, стаціонарні пункти дрібнороздрібної торговельної мережі, підприємства громадського харчування.

4. Правила поширюються на всіх суб'єктів підприємницької діяльності на території України незалежно від форм власності, які пройшли реєстрацію в установленому порядку і мають ліцензію на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, одержану в порядку, визначеному законодавством України. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 308 від 27.09.2005 )

5. Суб'єктом підприємницької діяльності повинно забезпечуватися стан приміщень для роздрібної торгівлі тютюновими виробами згідно з технічними, санітарно-гігієнічними, технологічними та протипожежними нормами і правилами, наявність складських приміщень, належне зберігання матеріальних цінностей, створення умов для використання реєстраторів розрахункових операцій та додержання інших вимог згідно із законодавством України.

6. Режим роботи спеціалізованих магазинів установлюється суб'єктом підприємницької діяльності за погодженням з органами місцевого самоврядування у випадках, передбачених законом.

7. Увезення, зберігання та реалізація на території України тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка, забороняється.

8. Тютюнові вироби, що надходять до продажу, повинні бути з відповідними документами, наявність яких передбачена законодавством. ( Пункт 8 в редакції Наказу Міністерства економіки N 308 від 27.09.2005 )

9. Тютюнові вироби підлягають обов'язковій сертифікації в порядку та у строки, визначені законодавством України.

Роздрібна торгівля тютюновими виробами здійснюється за наявності в документах, згідно з якими вони надійшли, реєстраційних номерів сертифіката відповідності чи свідоцтва про визнання відповідності. ( Абзац другий пункту 9 Правил із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції N 125 від 20.05.2003, в редакції Наказу Міністерства економіки N 308 від 27.09.2005 )

10. Суб'єктам підприємницької діяльності забороняється приймати для продажу тютюнові вироби від юридичних і фізичних осіб, які не мають ліцензії на виробництво або на право імпорту, чи оптової торгівлі тютюновими виробами. ( Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки N 308 від 27.09.2005 )

11. Продаж тютюнових виробів забороняється:

особами, які не досягли 18 років;

особам, які не досягли 18 років;

у приміщеннях та на території дошкільних, навчальних закладів і закладів охорони здоров'я;

у приміщеннях спеціалізованих торговельних організацій, якими здійснюється торгівля товарами дитячого асортименту або спортивними товарами, а також у відповідних відділах (секціях) універсальних торговельних організацій;

у місцях проведення спортивних змагань;

в інших місцях, визначених органами місцевого самоврядування;

з торгових автоматів;

з полиць самообслуговування (крім тютюнових виробів у блоках);

поштучно (крім сигар);

з рук та в не визначених для цього місцях торгівлі.

Продавець тютюнових виробів у разі виникнення сумніву щодо досягнення покупцем 18-річного віку має право вимагати в нього документ, що засвідчує вік.

12. Пакування, маркування, приймання, зберігання, продаж тютюнових виробів та наклеювання марок акцизного збору здійснюються відповідно до вимог, передбачених законодавством України.

13. Маркування тютюнових виробів передбачає наявність такої інформації:

на кожній одиниці тютюнової продукції (сигареті, цигарці тощо) - власна назва виробу; ( Абзац другий пункту 13 в редакції Наказу Міністерства економіки N 308 від 27.09.2005 )

на кожній пачці, коробці або сувенірній коробці - найменування підприємства-виробника або тютюнової компанії; загальної та власної назви; наявність фільтрувального мундштука; кількість одиниць у пачці, коробці чи сувенірній коробці; відомості про вміст смол та нікотину в димі однієї сигарети (щодо сигарет), які нанесені на одну з бокових площин пачки, коробки або сувенірної коробки та займають не менше 10 відсотків цієї площини; тексту такого змісту: "Міністерство охорони здоров'я попереджає: куріння шкодить здоров'ю", який нанесений на лицьову та тильну площини пачки, коробки або сувенірної коробки та займає не менше 10 відсотків кожної із цих площин; позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для реалізації на території України); штрихового коду; ( Абзац третій пункту 13 в редакції Наказу Міністерства економіки N 308 від 27.09.2005 )

на упаковці (за виключенням прозорих обгорток), у якій вироби містяться в пачках або коробках, - загальної та власної назви, кількість одиниць продукції в упаковці (за виключенням прозорих обгорток), штрихового коду; ( Абзац четвертий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки N 258 від 27.07.2006 )

на транспортній тарі - загальної та власної назви, найменування підприємства-виробника та його місцезнаходження, кількість одиниць продукції в упаковці, дата виготовлення, позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для реалізації на території України).

Знаки для товарів і послуг на тютюнових виробах повинні бути виконані мовою та у вигляді зареєстрованого оригіналу або зображення, наведеного в прийнятій на розгляд заявці на реєстрацію знака для товарів і послуг.

На етикетках тютюнових виробів може бути подано додаткову інформацію щодо характеристики продукту. При цьому забороняється надання інформації, яка може вводити в оману або створювати неправильне враження щодо характеристик тютюнових виробів, їх впливу на здоров'я, уключаючи будь-який термін, напис, торговельну марку, зображення, символічний або будь-який інший знак, що прямо чи опосередковано створює помилкове враження про те, що визначений тютюновий виріб є менш шкідливим, ніж інші тютюнові вироби, у тому числі включати такі терміни, як "із низьким вмістом смол", "легкі", "супер легкі", "ультра легкі" та їх аналоги іншими мовами. ( Абзац сьомий пункту 13 в редакції Наказу Мінекономіки N 258 від 27.07.2006 )

З 1 липня 2006 року в продажу можуть знаходитися тільки тютюнові вироби, на пачках, коробках та сувенірних коробках яких зазначено максимальну роздрібну ціну та дату їх виготовлення. ( Абзац пункту 13 в редакції Наказу Міністерства економіки N 308 від 27.09.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки N 258 від 27.07.2006 )

Вироблені в Україні або імпортовані в Україну до 1 липня 2005 року тютюнові вироби, на пачках, коробках та сувенірних коробках яких не зазначено максимальної роздрібної ціни та дати їх виготовлення, знаходяться в продажу до 1 липня 2006 року. ( Абзац пункту 13 в редакції Наказу Міністерства економіки N 308 від 27.09.2005; із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки N 258 від 27.07.2006 )

Встановлена виробником або імпортером максимальна роздрібна ціна на тютюнові вироби повинна бути зазначена на пачці, коробці або сувенірній коробці тютюнових виробів разом з датою їх виготовлення. ( Абзац пункту 13 в редакції Наказу Міністерства економіки N 308 від 27.09.2005 )

Максимальна роздрібна ціна за пачку, коробку або сувенірну коробку тютюнових виробів складається з її цифрового виразу та скороченого найменування грошової одиниці України. Дата виготовлення складається із шести цифр, перші дві з яких означають день, наступні дві - місяць, останні дві - рік такої дати. ( Абзац пункту 13 в редакції Наказу Міністерства економіки N 308 від 27.09.2005 )

За наявності в місці торгівлі тютюнових виробів однієї власної назви, на пачках, коробках та сувенірних коробках яких зазначені різні максимальні роздрібні ціни, продаж таких тютюнових виробів здійснюється за цінами, не вищими, ніж ті, що вказані на відповідних пачках, коробках та сувенірних коробках. ( Абзац пункту 13 в редакції Наказу Міністерства економіки N 308 від 27.09.2005 )

Максимально допустимі рівні вмісту смол та нікотину в димі сигарет, які реалізуються в Україні, встановлюються Законом України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ) і становлять: смол - 15 мг, нікотину - 1,3 мг у димі однієї сигарети з фільтром; смол - 22 мг, нікотину - 1,5 мг у димі однієї сигарети без фільтра. ( Абзац пункту 13 в редакції Наказу Міністерства економіки N 308 від 27.09.2005 )

Тютюнові вироби, вироблені в Україні або імпортовані в Україну до набрання чинності внесеними відповідним законом змінами щодо рівнів вмісту смол та нікотину, знаходяться в продажу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання. ( Абзац пункту 13 в редакції Наказу Міністерства економіки N 308 від 27.09.2005 )

14. Перевозять тютюнові вироби критими транспортними засобами, які повинні бути сухими, чистими без стороннього запаху, з додержанням принципу товарного сусідства.

15. Приміщення для зберігання тютюнових виробів повинні бути сухими, чистими, з відносною вологістю повітря 60 (+- 10) відсотків.

Ящики з тютюновими виробами повинні розміщуватися на піддонах, брусках або інших конструкціях (пристроях) на висоті не менше ніж 10 см від підлоги з проміжками для циркуляції повітря в штабелях висотою, що унеможливлює деформацію нижнього ящика. Відстань від штабеля до джерела тепла та стін повинна бути не менше 1 м. ( Пункт 15 в редакції Наказу Міністерства економіки N 308 від 27.09.2005 )

16. Не допускається зберігання тютюнових виробів в одному приміщенні разом із продуктами, що швидко псуються, та товарами, що мають запах та властивість самим вбирати запах.

17. Гарантійні строки зберігання тютюнових виробів мають відповідати строкам, зазначеним у нормативних документах (ТУ, ДСТУ) на тютюнові вироби.

18. Перед продажем тютюнових виробів продавцем обов'язково перевіряється їх якість за зовнішнім виглядом упаковки (забруднення, розриви та розклеювання коробок, пачок і пакетів, перекіс розривної стрічки тощо).

19. У торговельному залі тютюнові вироби повинні бути виставлені в повному асортименті, наявному в суб'єкта підприємницької діяльності. Вони розміщуються за видами, класами, сортами на столах, прилавках-вітринах, пристінних гірках.

20. Суб'єктом підприємницької діяльності повинно забезпечуватися інформування споживача про роздрібні ціни в грошовій одиниці України за допомогою ярликів цін (цінників) на зразках тютюнових виробів, що перебувають в продажу. Оформлення ярликів цін (цінників) проводиться відповідно до інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування, затвердженої наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 4 січня 1997 року N 2 і зареєстрованої в Мін'юсті 20 січня 1997 року за N 4/1808 (із змінами).

21. Суб'єктом підприємницької діяльності забезпечується в установленому законодавством порядку надання споживачам необхідної, доступної та достовірної інформації про товари, а також на вимогу споживачів - додаткової інформації про документи, якими підтверджуються якість та ціна товару.

22. Розрахунки з покупцями за придбані тютюнові вироби здійснюються відповідно до встановленого законодавством порядку.

23. У разі виявлення недоліків чи фальсифікації тютюнових виробів, продажу їх неналежної якості споживач має право вимагати від суб'єкта підприємницької діяльності:

заміни на аналогічний товар належної якості;

заміни на товар іншого виду, класу, групи з відповідним перерахуванням купівельної ціни;

повернення коштів;

відшкодування заподіяних йому збитків та шкоди в порядку, передбаченому законодавством України.

24. Тютюнові вироби належної якості обміну та поверненню не підлягають.

25. Працівники суб'єкта підприємницької діяльності у своїй діяльності повинні керуватися Законами України "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ), "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" ( 481/95-ВР ), "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ), "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення" ( 2899-15 ), Порядком заняття торговельною діяльністю і правилами торговельного обслуговування населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 року N 108, Правилами роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затвердженими наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 8 липня 1996 року N 369 і зареєстрованими в Мін'юсті 23 липня 1996 року за N 372/1397 (із змінами), цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами, які прямо чи/та побічно регламентують торговельну діяльність. ( Абзац перший пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінекономіки N 258 від 27.07.2006 )

За їх порушення суб'єкти підприємницької діяльності та їх уповноважені особи несуть відповідальність згідно із законодавством України.

26. Контроль за додержанням цих Правил здійснюється посадовими особами органів виконавчої влади у межах їхньої компетенції та в установленому порядку.

Начальник управління розробки удосконалення
та впровадження нормативних актів у сфері торгівлі А.Юрченко