КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 5 липня 2006 р. N 920
Київ

Про внесення змін до Порядку
підтвердження наявного трудового стажу для
призначення пенсій за відсутності трудової книжки
або відповідних записів у ній

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. N 637 (ЗП України, 1993 р., N 12, ст. 273; Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 814; 2003 р., N 48, ст. 2505; 2006 р., N 22, ст. 1609), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2006 р. N 920

Зміни,
що вносяться до Порядку
підтвердження наявного трудового стажу для
призначення пенсій за відсутності трудової
книжки або відповідних записів у ній

1. У пункті 20:

в абзаці першому слова "підприємств або організацій" замінити словами та цифрою "підприємств, установ, організацій або їх правонаступників (додаток N 5)";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"У разі відсутності правонаступника підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установленої для окремих категорій працівників, здійснюється у порядку, визначеному Пенсійним фондом України за погодженням з Мінпраці та Мінфіном".

2. Доповнити Порядок додатком N 5 такого змісту:

"Додаток N 5
до Порядку підтвердження
наявного трудового стажу для
призначення пенсій за відсутності трудової
книжки або відповідних записів у ній

        Штамп
підприємства, установи, організації
__________________ N _________
(дата)

               ДОВІДКА
про підтвердження наявного трудового стажу
для призначення пенсії за відсутності трудової
книжки або відповідних записів у ній

Видана ___________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи)

про те, що зазначена особа працювала повний робочий день на (в) __
__________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)

і за період з _______________________ по _________________________
з _______________________ по _________________________
виконувала _______________________________________________________
(характер виконуваних робіт)
__________________________________________________________________

за професією, посадою ___________________________________________,
що передбачена Списком _______ розділ ________ підрозділ _________
код КП ___________________ підстава ______________________________

за період з_____________ по _______________ ______________________
(років, місяців, днів)

Підстава для видачі ______________________________________________

Додаткові відомості_______________________________________________
__________________________________________________________________

Відповідно до статті 50 Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування", суми пенсії, виплачені надміру
внаслідок зловживань з боку пенсіонера або подання страхувальником
недостовірних даних, можуть бути повернуті пенсіонером добровільно
або стягуються на підставі рішень територіальних органів
Пенсійного фонду України чи в судовому порядку.

________________________
(найменування посади
________________________ ____________ ______________________
керівника) (підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу кадрів ____________ ______________________

Головний бухгалтер ____________ ______________________

МП".