ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про Цільовий план Україна - НАТО на 2006 рік
у рамках Плану дій Україна - НАТО

З метою дальшої реалізації положень Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору, виконання схваленого під час засідання Комісії Україна - НАТО 22 листопада 2002 року Плану дій Україна - НАТО, а також зобов'язань України як держави - учасниці Програми "Партнерство заради миру" та пріоритетних завдань у рамках інтенсифікованого діалогу між Україною та НАТО з питань членства та відповідних реформ, започаткованого на Вільнюському засіданні Комісії Україна - НАТО 21 квітня 2005 року:

1. Кабінету Міністрів України забезпечити виконання заходів Цільового плану Україна - НАТО на 2006 рік у рамках Плану дій Україна - НАТО (далі - Цільовий план), що додається.

2. Центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам, відповідальним за виконання заходів Цільового плану, подавати щоквартально до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, Національному центру з питань євроатлантичної інтеграції України та Міністерству закордонних справ України звіт про стан виконання Цільового плану.

3. Національному центру з питань євроатлантичної інтеграції України та Міністерству закордонних справ України забезпечити підготовку щоквартальних звітів про стан виконання заходів Цільового плану і подавати їх до Кабінету Міністрів України для подальшого інформування Президента України.

4. Державному комітету телебачення та радіомовлення України за участю Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України і Міністерства закордонних справ України забезпечити регулярне інформування громадськості про хід та результати виконання заходів Цільового плану.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 7 квітня 2006 року
N 295/2006

Додаток
до Указу Президента України
від 7 квітня 2006 року N 295/2006

Цільовий план Україна - НАТО на 2006 рік
у рамках Плану дій Україна - НАТО

      Розділ I. ПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ПИТАННЯ

           I.1. Політика та безпека

         А. Внутрішньополітичні питання

Ціль   Зміцнення демократичних і виборчих інституцій
I.1.А.1.

Завдання:

a. Проведення вільних і чесних виборів до Верховної Ради
України у березні 2006 року відповідно до законодавства
та міжнародних стандартів.

Заходи на виконання:

1. Своєчасне сприяння в роботі офіційних спостерігачів від
іноземних держав і міжнародних організацій відповідно до
стандартів ОБСЄ до та під час виборів до Верховної Ради
України та органів місцевого самоврядування.

Строк виконання: I квартал.

Відповідальні за виконання: МЗС, Мін'юст, інші центральні органи
виконавчої влади за участю Центральної виборчої комісії.

2. Підготовка пропозицій щодо внесення змін до виборчого
законодавства України з урахуванням висновків
Венеціанської комісії від 16 грудня 2005 року та
рекомендацій ОБСЄ, які будуть прийняті за результатами
виборів 2006 року.

Строк виконання: друге півріччя.

Відповідальні за виконання: Мін'юст за участю Центральної виборчої
комісії.

3. Опрацювання питання щодо залучення допомоги Центральній
виборчій комісії з боку відповідних структур ООН, ОБСЄ та
інших міжнародних організацій у проведенні виборів до
Верховної Ради України.

Строк виконання: I квартал.

Відповідальні за виконання: МЗС, Мінекономіки за участю
Центральної виборчої комісії.

4.    Сприяння  прийняттю  Верховною  Радою  України  та
забезпечення виконання закону про Державний реєстр
виборців України, в якому передбачено, зокрема, створення
загальнодержавного реєстру виборців.

Строк виконання: друге півріччя.

Відповідальні за виконання: Мін'юст за участю Центральної виборчої
комісії.

5. Сприяння дипломатичним установам України за кордоном в
організації голосування громадян України на закордонній
виборчій дільниці.

Строк виконання: I квартал.

Відповідальні за виконання: МЗС за участю Центральної виборчої
комісії.

6. Вжиття відповідних заходів щодо забезпечення виборчих
прав громадян з обмеженими можливостями пересування.

Строк виконання: I квартал.

Відповідальні за виконання: місцеві органи виконавчої влади за
участю Центральної виборчої комісії та органів місцевого
самоврядування.

b. Підвищення рівня правової культури суб'єктів виборчого
процесу.

Заходи на виконання:

1. Запровадження в навчальних закладах лекцій, семінарів з
питань роз'яснення виборцям, які голосують вперше,
основних положень виборчого законодавства.

Строк виконання: I квартал.

Відповідальні за виконання: МОН, Мін'юст, Мінсім'ямолодьспорт за
участю Центральної виборчої комісії.

2. Здійснення із залученням суб'єктів виборчого процесу
просвітницьких заходів, зокрема щодо порядку ознайомлення
зі списками виборців та усунення неправильностей у них, а
також порядку голосування поза межами виборчих дільниць.

Строк виконання: I квартал.

Відповідальний за виконання - Центральна виборча комісія.

3. Проведення навчань для членів виборчих комісій, офіційних
спостерігачів та розроблення навчальних посібників з
питань виборчого процесу.

Строк виконання: I квартал.

Відповідальний за виконання - Центральна виборча комісія.

4. Сприяння у проведенні навчань суддів з питань виборчого
законодавства.

Строк виконання: I квартал.

Відповідальні за виконання: Державна судова адміністрація України,
Мін'юст за участю Центральної виборчої комісії та Верховного Суду
України.

c. Забезпечення вільного, рівного та справедливого доступу
кандидатів у депутати до засобів масової інформації та
об'єктивного висвітлення ходу виборчої кампанії з
додержанням правових та професійних журналістських
стандартів, положень Конституції України ( 254к/96-ВР )
стосовно інформації.

Заходи на виконання:

1. Сприяння у забезпеченні вільного, рівного та
справедливого доступу суб'єктів виборчого процесу до
загальнонаціональних каналів теле- і радіомовлення.

Строк виконання: перше півріччя.

Відповідальні за виконання: Держкомтелерадіо за участю Центральної
виборчої комісії та Національної ради з питань телебачення і
радіомовлення.

2. Поширення серед журналістів та осіб, які здійснюють
спостереження за виборчим процесом, роз'яснень юристів
(медіа-юристів) та іншої інформації про виборче
законодавство.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мін'юст, Держкомтелерадіо за участю
Центральної виборчої комісії.

d. Виконання обов'язків та зобов'язань України, що
випливають з її членства в Раді Європи.

Захід на виконання:

1. Реалізація заходів із виконання обов'язків та зобов'язань
України, що випливають з її членства в Раді Європи.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мін'юст, МЗС, інші центральні органи
виконавчої влади за участю Верховного Суду та Генеральної
прокуратури України.

Ціль   Посилення повноважень та незалежності судової влади
I.1.А.2.

Завдання:

a. Проведення судової реформи відповідно до рекомендацій
Ради Європи, включаючи звіти Ради Європи щодо виконання
Україною обов'язків та зобов'язань, що випливають з її
членства в Раді Європи (зокрема відповідно до Резолюції
ПАРЄ N 1466.

Захід на виконання:

1. Розроблення проектів законів про внесення змін до Закону
України "Про статус суддів" ( 2862-12 ) та "Про
судоустрій України" ( 3018-14 ), спрямованих на
трансформацію Державної судової адміністрації України,
вдосконалення порядку призначення голів судів та їх
заступників.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мін'юст, Державна судова адміністрація
за участю Верховного Суду, Вищого адміністративного суду, Вищого
господарського суду України.

b. Розвиток адміністративного судочинства в Україні.

Заходи на виконання:

1. Розроблення з урахуванням Кодексу адміністративного
судочинства України ( 2747-15 ) та практики його
застосування проекту закону про внесення змін до Кодексу
з метою вдосконалення його положень та подання
законопроекту на розгляд Верховної Ради України.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мін'юст, інші центральні органи
виконавчої влади за участю Верховного Суду та Вищого
адміністративного суду України.

2. Забезпечення функціонування системи адміністративних
судів, у тому числі формування кадрового резерву на
посади суддів, укомплектування апаратів цих судів
працівниками, організація їх навчання тощо.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Державна судова адміністрація за
участю Вищого адміністративного суду України.

с. Посилення незалежності судової системи шляхом
забезпечення її необхідними ресурсами.

Заходи на виконання:

1. Забезпечення судів належними приміщеннями, їх технічного
оснащення за рахунок асигнувань, затверджених у
Державному бюджеті України на 2006 рік ( 3235-15 ) за
програмою 0501820.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Державна судова адміністрація, місцеві
органи виконавчої влади.

2. Створення належних умов діяльності суддів, посилення їх
гарантій, вдосконалення механізму оплати праці суддів,
працівників апаратів судів за рахунок асигнувань,
передбачених Державним бюджетом України на 2006 рік
( 3235-15 ) за програмою 0501010.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Державна судова адміністрація, Мінфін.

3. Забезпечення житлом суддів за рахунок асигнувань,
передбачених Державним бюджетом України на 2006 рік
( 3235-15 ) за програмою 0501180.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Державна судова адміністрація України,
Мінфін, інші органи виконавчої влади.

Ціль   Сприяння постійному розвитку і зміцненню громадянського
I.1.А.3. суспільства, верховенству права, захисту основних прав
людини і громадянських свобод

Завдання:

a. Поліпшення взаємодії органів державної влади та
інституцій громадянського суспільства.

Заходи на виконання:

1. Розроблення проекту Концепції взаємодії держави з
інститутами громадянського суспільства.

Строк виконання: перше півріччя.

Відповідальні за виконання: Мін'юст, Мінекономіки, Мінфін, інші
заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

2. Розроблення проекту закону щодо забезпечення доступу
громадян до інформації та сприяння його прийняттю
Верховною Радою України.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мін'юст, Держкомтелерадіо.

b. Відпрацювання механізму реалізації міжнародних стандартів
у сфері забезпечення прав і свобод національних меншин.

Заходи на виконання:

1. Розроблення згідно з рекомендаціями Ради Європи проектів
законів про основи державної етнонаціональної політики,
про нову редакцію Закону України "Про національні меншини
в Україні" ( 2494-12 ), забезпечення проведення в ОБСЄ їх
експертизи та супроводження у Верховній Раді України.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мін'юст, Держкомнацміграції.

2. Підготовка пропозицій про внесення змін до Закону України
"Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ) з метою
впорядкування механізму створення організацій
національних меншин і налагодження їх роботи.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Мін'юст.

3. Забезпечення реалізації положень Європейської Хартії
регіональних мов або мов меншин.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мін'юст, МЗС, Держкомнацміграції,
місцеві органи виконавчої влади за участю органів місцевого
самоврядування.

4. Вдосконалення системи державного управління у сфері
міжнаціональних відносин.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Держкомнацміграції, МКТ.

5. Опрацювання механізму виділення у проекті Державного
бюджету України окремим рядком коштів на фінансування
підтримки розвитку національних меншин в Україні.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Держкомнацміграції, Мінфін.

6. Сприяння забезпеченню освітніх та культурних потреб
національних меншин в Україні, в тому числі шляхом
розроблення та затвердження в установленому порядку
типового положення про недільну школу (культурно-освітній
центр національних меншин).

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Держкомнацміграції, МКТ, МОН.

7. Забезпечення більшої прозорості у здійсненні політики
стосовно національних меншин в Україні, зокрема з метою
інформування суспільства про захист їх прав та розвиток
етнічнокультурних традицій.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Держкомнацміграції, МКТ, МОН.

c. Сприяння реалізації міжнародних стандартів у сфері
забезпечення прав і свобод людини.

Захід на виконання:

1. Реалізація пілотних проектів щодо створення центрів
надання безоплатної правової допомоги.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мін'юст, місцеві органи виконавчої
влади за участю органів місцевого самоврядування.

d. Запобігання нелюдському або такому, що принижує гідність,
поводженню з людьми та застосуванню тортур.

Захід на виконання:

1. Удосконалення законодавства з питань утримання під вартою
і запобігання нелюдському або такому, що принижує
гідність, поводженню із затриманими з боку правоохоронців
та практики застосування такого законодавства (на
виконання рекомендацій Європейського комітету щодо
запобігання тортурам).

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мін'юст, МВС за участю Генеральної
прокуратури України.

e. Удосконалення системи державного управління у сфері
міграційної політики.

Заходи на виконання:

1. Сприяння прийняттю Верховною Радою України закону про
основні засади державної міграційної політики України
відповідно до рекомендацій міжнародних організацій,
розробленого з метою визначення засад державної
міграційної політики щодо окремих категорій населення
(біженців, нелегальних мігрантів та переміщених осіб).

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мін'юст, МВС, Держкомнацміграції,
Адміністрація Держприкордонслужби.

2. Сприяння прийняттю Верховною Радою України закону
про державну міграційну службу в Україні.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мін'юст, МВС, Держкомнацміграції,
Адміністрація Держприкордонслужби.

Ціль   Забезпечення свободи віросповідання
I.1.А.4.

Завдання:

a. Проведення конференцій з питань гармонізації
міжконфесійних відносин.

Заходи на виконання:

1. Проведення науково-практичної конференції на тему:
"Православно-мусульманський діалог у контексті
євроатлантичних прагнень України".

Строк виконання: квітень.

Відповідальний за виконання - Мін'юст.

2. Проведення круглого столу на тему: "Новітні релігійні
рухи в Європі та Україні".

Строк виконання: травень.

Відповідальний за виконання - Мін'юст.

3. Проведення науково-практичної конференції на тему:
"Міжправославні відносини в Україні: характер, проблеми,
тенденції розвитку".

Строк виконання: вересень.

Відповідальний за виконання - Мін'юст.

4. Проведення круглого столу на тему: "Розвиток
державноцерковних відносин в Україні: європейський
вимір".

Строк виконання: листопад.

Відповідальний за виконання - Мін'юст.

Ціль   Забезпечення свободи зібрань
I.1.А.5.

Завдання:

a. Законодавче врегулювання питань проведення мирних
заходів.

Захід на виконання:

1. Сприяння прийняттю Верховною Радою України закону про
порядок організації і проведення мирних заходів та
акцій в Україні.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Мін'юст.

Ціль   Завершення адміністративної реформи
I.1.А.6.

Завдання:

a. Реформування системи державної служби на основі принципів
політичної нейтральності, гарантії прав і обов'язків
державних службовців, створення прозорих умов прийняття
на державну службу та просування по ній службовців.

Заходи на виконання:

1. Розроблення проекту нової редакції Закону України "Про
державну службу" ( 3723-12 ) з метою визначення
об'єктивних, прозорих, аполітичних критеріїв прийняття на
роботу державних службовців і просування їх по службі,
сприяння прийняттю його Верховною Радою України.

Строк виконання: грудень.

Відповідальні за виконання: Мін'юст, Головдержслужба.

2. Розроблення проектів нормативно-правових актів,
необхідних для розвитку в Україні державної служби та
служби в органах місцевого самоврядування.

Строк виконання: грудень.

Відповідальні за виконання: Головдержслужба, Мінпраці, Мінфін,
Мін'юст, інші центральні органи виконавчої влади.

3. Розроблення проекту закону з питань підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців та посадових осіб органів місцевого
самоврядування.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Головдержслужба, МОН, Національна
академія державного управління при Президентові України.

4.    Сприяння формуванню  кадрового потенціалу  державного
управління на виконання Державної програми підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у
сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України
на 2004-2007 роки.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МОН, МЗС, Мінекономіки, Міноборони,
Мінпраці, Мінфін, Мін'юст, Головдержслужба, Держкомтелерадіо,
Держпідприємництво, інші центральні та місцеві органи виконавчої
влади, Національна академія державного управління при Президентові
України за участю Національної академії наук (далі - НАН).

5. Створення навчальної системи підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації фахівців з питань державного
управління для забезпечення кадрових потреб органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, а
також викладачів вищих навчальних закладів і закладів
післядипломної освіти за напрямом підготовки 8.1501
"Державне управління" (з питань формування і реалізації
державної політики у сфері європейської та
євроатлантичної інтеграції України).

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Національна академія державного
управління при Президентові України, Національний центр з питань
євроатлантичної інтеграції України, МОН, Головдержслужба.

6. Проведення міжнародної науково-практичної конференції на
тему: "Створення системи підготовки державних службовців
з питань реалізації державної політики у сфері
європейської та євроатлантичної інтеграції України:
організаційно-навчальні аспекти".

Строк виконання: II квартал.

Відповідальні за виконання: Головдержслужба, Національна академія
державного управління при Президентові України, Національний центр
з питань євроатлантичної інтеграції України, Апарат Ради
національної безпеки і оборони України, МОН.

7.    Сприяння діяльності Центру  навчання і досліджень з
європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Національна академія державного
управління при Президентові України, МОН, Головдержслужба,
Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України,
Державне управління справами.

b. Удосконалення системи державного управління у сфері
європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Заходи на виконання:

1. Розроблення проекту концепції державного управління
процесами європейської та євроатлантичної інтеграції
України на підставі результатів аналізу досвіду
адміністративного реформування в державах Центральної та
Східної Європи.

Строк виконання: друге півріччя.

Відповідальні за виконання: Національний центр з питань
євроатлантичної інтеграції України, Національна академія
державного управління при Президентові України, МЗС,
Головдержслужба, Мін'юст.

2. Підготовка на допомогу державним службовцям навчального
посібника "Механізм формування і реалізації державної
політики у сфері європейської та євроатлантичної
інтеграції України" і комплекту дидактичних матеріалів.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Національна академія державного
управління при Президентові України, Національний центр з питань
євроатлантичної інтеграції України, МОН, Головдержслужба.

Ціль   Зміцнення  цивільного  демократичного  контролю  над
I.1.А.7. Збройними Силами України і сектором безпеки в цілому

Завдання:

a. Забезпечення виконання Закону України "Про демократичний
цивільний контроль над Воєнною організацією і
правоохоронними органами держави" ( 975-15 ).

Заходи на виконання:

1. Реалізація заходів щодо підвищення кваліфікації цивільних
працівників та збільшення їх частки у системі Міноборони,
інших органах військового управління Збройних Сил України
відповідно до показників, визначених у Державній програмі
розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 роки.

Строк виконання: за окремим планом.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

2. Організація публічних консультацій у рамках новоствореної
Громадської колегії при Міністерстві оборони України.
Забезпечення Верховній Раді України додаткової можливості
нагляду за Збройними Силами України.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Міноборони за участю відповідних
комітетів Верховної Ради України.

b. Створення більш ефективних систем управління Збройними
Силами України та функціональної структури центрального
апарату Міноборони.

Заходи на виконання:

1. Забезпечення виконання Державної програми розвитку
Збройних Сил України на 2006-2011 роки (відповідно до
завдань на 2006 рік).

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

2. Завершення функціонального обстеження структури
центрального апарату Міноборони, підготовка пропозицій
щодо її удосконалення.

Строк виконання: березень.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

с.    Підвищення ефективності інформування суспільства  про
діяльність Збройних Сил України.

Захід на виконання:

1. Підготовка другого видання "Білої книги" про діяльність
Збройних Сил України у 2006 році.

Строк виконання: IV квартал.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

d. Збільшення частки цивільних працівників у внутрішніх
військах Міністерства внутрішніх справ України.

Заходи на виконання:

1. Визначення переліку посад у внутрішніх військах МВС,
що можуть заміщатися цивільними працівниками.

Строк виконання: I квартал.

Відповідальний за виконання - МВС.

2. Розроблення плану підготовки цивільних працівників, у
тому числі шляхом їх навчання за кордоном.

Строк виконання: I квартал.

Відповідальний за виконання - МВС.

Ціль   Боротьба з корупцією, легалізацією (відмиванням) доходів
I.1.А.8. та незаконною економічною діяльністю шляхом економічних,
правових, організаційних і правоохоронних заходів; вжиття
заходів, необхідних для виключення України зі списку
FATF, зокрема прийняття закону, який відповідає
стандартам FATF

Завдання:

a. Приведення законодавства України у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму у
відповідність із міжнародними стандартами.

Заходи на виконання:

1. Розроблення проектів нормативно-правових актів з метою
імплементації положень Сорока рекомендацій Групи з
розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням
грошей (FATF).

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Держфінмоніторинг, МВС, Мін'юст,
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку, інші центральні
органи виконавчої влади за участю Національного банку України.

2. Розроблення проектів нормативно-правових актів,
необхідних для реалізації Міжнародної конвенції про
боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 року.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Держфінмоніторинг, МВС, МЗС, Мін'юст,
Служба безпеки України, ДПА, Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку, інші центральні органи виконавчої влади за участю
Національного банку України.

3. Забезпечення ефективного функціонування Єдиної державної
інформаційної системи у сфері запобігання та боротьби з
легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансуванням тероризму.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Держфінмоніторинг, МВС, МЗС, Мін'юст,
Служба безпеки України, ДПА, Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку, інші центральні органи виконавчої влади за участю
Національного банку України.

4.    Участь делегацій України  у  засіданнях,  семінарах,
конференціях та інших заходах, що проводяться під егідою
Групи з розробки фінансових заходів боротьби з
відмиванням грошей (FATF), Ради Європи, Світового банку,
Міжнародного валютного фонду, Едмонтської групи.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Держфінмоніторинг, МВС, МЗС, Мін'юст,
Служба безпеки України, ДПА, Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового
ринку, інші центральні органи виконавчої влади за участю
Національного банку України.

b. Забезпечення ефективності боротьби з корупцією.

Заходи на виконання:

1. Розроблення та прийняття національної стратегії боротьби
з корупцією та плану дій щодо боротьби з корупцією в
Україні з урахуванням результатів консультацій з
міжнародними організаціями, підготовка пропозицій щодо
внесення відповідних змін до законодавства.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мін'юст, МВС, Служба безпеки України,
Головдержслужба за участю Вищого адміністративного суду та
Генеральної прокуратури України.

2. Організація навчання працівників державних органів, які
займаються питаннями боротьби з корупцією та легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і
фінансуванням тероризму.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МВС, Служба безпеки України, ДПА,
Головдержслужба, Держфінмоніторинг за участю Вищого
адміністративного суду та Генеральної прокуратури України.

3. Запровадження у навчальних програмах для державних
службовців вивчення відповідних курсів стосовно боротьби
з корупцією.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МВС, Служба безпеки України, Мін'юст,
Мінфін, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку,
Держфінмоніторинг, Державна комісія з регулювання ринків
фінансових послуг, Головдержслужба, інші центральні органи
виконавчої влади за участю Вищого адміністративного суду та
Національного банку України.

c.    Сприяння  залученню міжнародної допомоги Україні для
зміцнення потенціалу у боротьбі з легалізацією
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванням тероризму.

Заходи на виконання:

1. Реалізація Плану співробітництва між Радою Європи та
Україною, в тому числі започаткування проекту
адміністративних процедур, спрямованих на запобігання
корупції та продовження проекту протидії легалізації
(відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом, і
фінансуванню тероризму (MOLI-UA 2).

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Держфінмоніторинг, МВС, Мін'юст,
Мінфін, Служба безпеки України, ДПА.

2. Вивчення можливості підготовки проектів меморандумів
про взаєморозуміння між Державним комітетом фінансового
моніторингу України та підрозділами фінансових розвідок
держав - членів НАТО, спрямованих на вдосконалення
відповідних процедур у цій сфері.

Строк виконання: I квартал.

Відповідальні за виконання: Держфінмоніторинг, МЗС.

Ціль   Забезпечення рівноваги  між  трьома  гілками  влади:
I.1.А.9. законодавчою, виконавчою та судовою шляхом конституційних
і адміністративних реформ і забезпечення їх ефективного
співробітництва

Завдання:

a. Впровадження політичної реформи.

Заходи на виконання:

1. Сприяння прийняттю Верховною Радою України закону про
Кабінет Міністрів України, спрямованого на визначення
порядку діяльності вищого органу у системі органів
виконавчої влади, його повноважень тощо.

Строк виконання: перше півріччя.

Відповідальні за виконання: Мін'юст, інші центральні органи
виконавчої влади.

2. Розроблення проекту закону про міністерства та інші
центральні органи виконавчої влади, який би врегулював
діяльність центральних органів виконавчої влади, визначив
їх структуру та впорядкував механізм управління.

Строк виконання: протягом місяця після набрання чинності Законом
України "Про Кабінет Міністрів України".

Відповідальні за виконання: Мін'юст, інші центральні органи
виконавчої влади.

3. Сприяння прийняттю Верховною Радою України закону про
Президента України, яким визначатимуться відповідні
питання діяльності глави держави.

Строк виконання: друге півріччя.

Відповідальні за виконання: Мін'юст, інші центральні органи
виконавчої влади.

4. Забезпечення відповідності політично (конституційної)
реформи рекомендаціям Ради Європи.

Строк виконання: перше півріччя.

Відповідальні за виконання: Мін'юст, інші центральні органи
виконавчої влади.

В. Зовнішня політика та політика в галузі безпеки

Ціль   Оновлення засад зовнішньої політики і політики в галузі
I.1.В.1. безпеки з метою відображення мети України щодо повної
євроатлантичної інтеграції

Завдання:

a. Використання потенціалу та механізму особливого
партнерства з НАТО, а також нових можливостей у рамках
інтенсифікованого діалогу з НАТО з питань членства для
посилення співпраці у зовнішньополітичній та оборонній
сферах з огляду на можливе членство України в НАТО.

Заходи на виконання:

1. Проведення консультацій у рамках інтенсифікованого
діалогу з НАТО з питань членства з метою з'ясування
питань відповідальності та зобов'язань України
політичного, військового, кадрового та фінансового
характеру, а також стосовно очікувань держав-членів, що
випливають із чинних документів і практики НАТО.

Строк виконання: за окремим графіком.

Відповідальні за виконання: МЗС, інші центральні органи виконавчої
влади.

2. Забезпечення виконання Меморандуму про взаєморозуміння
щодо планування при надзвичайних ситуаціях цивільного
характеру та готовності до катастроф між Міністерством
України з надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та
Організацією Північноатлантичного договору.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - МНС.

3. Проведення консультацій Україна - НАТО стосовно оновлення
концепції зовнішньої політики та політики з питань
національної безпеки України.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МЗС, Міноборони, Апарат Ради
національної безпеки і оборони України.

b.    Активізація співробітництва з Європейським Союзом та його
державами-членами, в тому числі шляхом продовження роботи
щодо приєднання України до заяв і позицій Європейського
Союзу з регіональних та міжнародних питань, забезпечення
реалізації в повному обсязі Плану дій Україна - ЄС
та функціонування Робочої групи Україна - ЄАДС.

c. Створення ефективного механізму планування та отримання
допомоги від НАТО, окремих його членів щодо реформування
Збройних Сил України.

Захід на виконання:

1. Удосконалення механізму залучення експертів з боку НАТО
для оцінки проекту стратегії воєнної безпеки, в тому
числі шляхом проведення заходів у рамках Спільної робочої
групи Україна - НАТО з питань воєнної реформи
(далі - СРГ ВР).

Строк виконання: згідно з домовленістю з НАТО.

Відповідальні за виконання: Апарат Ради національної безпеки і
оборони України, Міноборони.

d. Проведення роботи щодо завершення з Румунією переговорів
з питань делімітації континентального шельфу і виключних
економічних зон обох держав у Чорному морі.

Заходи на виконання:

1. Продовження переговорного процесу між Україною і Румунією
про делімітацію континентального шельфу і виключних
економічних зон обох держав у Чорному морі.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МЗС, Адміністрація
Держприкордонслужби.

2.    Виконання рішень Міжнародного  суду ООН  (м. Гаага,
Нідерланди) про делімітацію континентального шельфу і
виключних економічних зон обох держав у Чорному морі.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МЗС, Адміністрація
Держприкордонслужби.

e. Проведення комплексних системних досліджень для
визначення та реалізації пріоритетних напрямів
співробітництва Збройних Сил України в рамках Плану дій
щодо членства в НАТО.

Захід на виконання:

1. Розроблення пропозицій до концептуальних документів з
питань реформування та розвитку Збройних Сил України у
структурах безпеки і оборони у контексті Процесу
планування та оцінки сил (ППОС) і СРГ ВР.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Міноборони, Національний інститут
стратегічних досліджень, інститут проблем національної безпеки
України.

Ціль   Реформування державних органів у сфері  національної
I.1.В.2. безпеки та оборони, яке б відображало євроатлантичну
політику України

Завдання:

a. Завершення роботи з формування національної системи
координації співробітництва з НАТО під керівництвом
Президента України.

Захід на виконання:

1. Створення національної системи координації
співробітництва з НАТО під керівництвом Президента
України, одним з основних елементів якої є профільні
міжвідомчі робочі групи за найбільш важливими напрямами.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МЗС, інші центральні органи виконавчої
влади.

b. Продовження реструктурування внутрішніх військ
Міністерства внутрішніх справ України відповідно до
рекомендацій за результатами ППОС та реалізації цілей
партнерства як частини реформування сектору безпеки
України.

c. Удосконалення законодавства з питань діяльності структур
сектору безпеки України.

1. Сприяння прийняттю Верховною Радою України в новій
редакції законів "Про державну охорону органів державної
влади України та посадових осіб" ( 160/98-ВР ) та "Про
Службу безпеки України" ( 2229-12 ).

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мін'юст, Служба безпеки України,
Служба зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони
України, Апарат Ради національної безпеки і оборони України.

Ціль   Утвердження України як ключового донора регіональної
I.1.В.3. стабільності та безпеки, включаючи збільшення внеску
України до міжнародного співробітництва з урегулювання
конфліктів та підтримання миру

Завдання:

a. Виконання плану мирного врегулювання придністровського
конфлікту.

Заходи на виконання:

1. Продовження переговорів на основі українського плану
мирного врегулювання придністровської проблеми та
відповідних рішень Республіки Молдова у розширеному (за
участю США і ЄС) форматі. Сприяння структурним змінам та
процесу демократизації в Придністровському регіоні
Республіки Молдова під міжнародним керівництвом та
контролем для забезпечення реалізації демократичних
стандартів, основних прав і свобод громадян.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МЗС, Мін'юст, Мінекономіки.

2. Забезпечення повного доступу всіх етнічних груп населення
Придністров'я до альтернативних джерел інформації про
події як у регіоні, так і у світі (трансляція спеціально
орієнтованих на придністровську аудиторію теле- і
радіопередач).

Строк виконання: I квартал.

Відповідальні за виконання: МЗС, Мінтрансзв'язку,
Держкомтелерадіо, Вінницька та Одеська облдержадміністрації.

3. Започаткування просвітницької програми з метою підвищення
рівня обізнаності населення Придністров'я з виборчими
принципами та процедурами (на зразок програми української
недержавної кампанії "Знаю"). Забезпечити дієвість цієї
програми, зробивши наголос на консолідації демократичних
цінностей свободи висловлювання та політичного
волевиявлення з урахуванням європейського досвіду у цій
сфері.

Строк виконання: перше півріччя.

Відповідальний за виконання - МЗС.

4. Проведення роботи з підготовки проектів протоколів між
Адміністрацією Державної прикордонної служби України та
Прикордонною службою Республіки Молдова про створення і
функціонування консультативних пунктів на спільній
ділянці державного кордону та спрощений пропуск громадян,
що проживають у прикордонних районах.

Строк виконання: перше півріччя.

Відповідальні за виконання: Адміністрація Держприкордонслужби,
МЗС, Держмитслужба.

5.    Забезпечення  неухильного виконання  Меморандуму  про
взаєморозуміння між Урядом України, Урядом Республіки
Молдова та Європейською Комісією щодо місії Європейської
Комісії з надання допомоги в питаннях кордону в Україні
та Республіці Молдова з метою підвищення ефективності
прикордонного та митного контролю на придністровській
ділянці українсько-молдовського державного кордону.

Строк виконання: I квартал.

Відповідальні за виконання: МЗС, Адміністрація
Держприкордонслужби, Держмитслужба, Мінтрансзв'язку, Вінницька і
Одеська облдержадміністрації.

b. Сприяння співробітництву у форматі ГУАМ.

Захід на виконання:

1. Виконання рішень саміту ГУАМ, що відбувся у м. Кишиневі,
зокрема стосовно розвитку військового співробітництва в
рамках ГУАМ, включаючи зустрічі на рівні начальників
штабів збройних сил держав - членів ГУАМ.

Строк виконання: друге півріччя.

Відповідальні за виконання: МЗС, Міноборони.

c. Реалізація українсько-грузинської ініціативи щодо
діяльності Спільноти демократичного вибору, метою якої є
поширення та захист демократії на регіональному рівні.

Заходи на виконання:

1. Організація на рівні міністерств закордонних справ
держав - учасниць Спільноти демократичного вибору
експертних консультацій з питань реалізації основних
завдань ініціативи.

Строк виконання: березень.

Відповідальний за виконання - МЗС.

2. Організація конференції, присвяченої співробітництву,
зокрема на регіональному рівні, у рамках діяльності
Спільноти демократичного вибору.

Строк виконання: травень - червень.

Відповідальний за виконання - МЗС.

d.    Посилення  ролі  України  в  урегулюванні абхазького
конфлікту у Грузії.

Заходи на виконання:

1. Здійснення заходів з відновлення участі України в Групі
друзів Генерального секретаря ООН по Грузії.

Строк виконання: I квартал.

Відповідальний за виконання - МЗС.

2. Організація міжнародної конференції з питань урегулювання
абхазького конфлікту.

Строк виконання: I квартал.

Відповідальний за виконання - МЗС.

3. Опрацювання питання щодо можливої участі українського
миротворчого контингенту в миротворчій операції в
Абхазії.

Строк виконання: перше півріччя.

Відповідальні за виконання: МЗС, Міноборони.

4. Сприяння створенню міжнародного консорціуму з відновлення
залізничного сполучення на території Абхазії.

Строк виконання: перше півріччя.

Відповідальні за виконання: МЗС, Мінтрансзв'язку.

е. Створення необхідних військово-політичних передумов щодо
сприяння ефективному внеску Збройних Сил України у
підтриманні регіональної стабільності.

Заходи на виконання:

1. Реалізація дво- та багатосторонніх міжнародних угод щодо
вжиття додаткових заходів, спрямованих на посилення
довіри та безпеки у прикордонних районах, що межують з
державами - членами НАТО (Республіка Польща, Угорська
Республіка, Словацька Республіка, Румунія).

Строк виконання: за окремим планом.

Відповідальні за виконання: МЗС, МВС, Міноборони, Адміністрація
Держприкордонслужби.

2.    Участь в обговоренні актуальних проблем безпеки в регіоні
у рамках членства України у Раді міністрів оборони держав
Південно-Східної Європи.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МЗС, Міноборони.

3. Опрацювання питання щодо участі України у
багатонаціональних миротворчих навчаннях підрозділів
збройних сил держав Південно-Східної Європи "Морський
бриз".

Строк виконання: перше півріччя.

Відповідальні за виконання: МЗС, Міноборони.

4. Забезпечення взаємодії з Регіональним центром сприяння
верифікації та імплементації міжнародних зобов'язань у
галузі контролю над озброєннями відповідно до завдань
Пакту стабільності у Південно-Східній Європі.

Строк виконання: перше півріччя.

Відповідальні за виконання: МЗС, Міноборони.

f. Поліпшення стану підготовки миротворчого контингенту
України для участі в міжнародних миротворчих операціях.

Заходи на виконання:

1.    Підготовка військовослужбовців Збройних Сил України, які
братимуть участь у міжнародних миротворчих операціях, на
базі Центру підготовки офіцерів багатонаціональних штабів
Національної академії оборони України з метою розвитку
професійних навичок, посилення взаємодії та
взаємосумісності.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

2. Продовження співробітництва з державами - членами НАТО та
партнерами з питань спільної підготовки підрозділів
збройних сил до участі в міжнародних миротворчих
операціях, у тому числі в Міжнародному центрі
миротворчості і безпеки на базі 232 загальновійськового
полігону (м. Яворів).

Строк виконання: перше півріччя.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

3. Здійснення підготовки військових спостерігачів відповідно
до стандартів НАТО для участі у миротворчій діяльності у
Придністровському регіоні Республіки Молдова.

Строк виконання: перше півріччя.

Відповідальні за виконання: МЗС, Міноборони.

Ціль   Продовження  та  розширення  участі  у  відповідних
I.1.В.4. міжнародних операціях з підтримання міжнародного миру та
безпеки

Завдання:

a. Участь у забезпеченні стабільності та безпеки в
Республіці Ірак та Перехідній Ісламській Державі
Афганістан.

Заходи на виконання:

1. Участь українського миротворчого персоналу у тренувальній
місії НАТО в Республіці Ірак (NTM-I).

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Міноборони, МЗС, інші центральні
органи виконавчої влади.

2. Продовження двосторонньої співпраці з партнерами по
коаліції, державами - членами НАТО, органами влади
Республіки Ірак та Перехідної Ісламської Держави
Афганістан для визначення участі України у заходах зі
стабілізації ситуації і відбудови Республіки Ірак та
Перехідної Ісламської Держави Афганістан.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Міноборони, МЗС, інші центральні
органи виконавчої влади.

b. Участь у міжнародних операціях під егідою НАТО.

Заходи на виконання:

1. Участь у міжнародній операції НАТО "Активні зусилля" щодо
ескортування та прибережної охорони у Середземному морі
на основі Угоди (у формі обміну листами) між Україною та
Організацією Північно-атлантичного договору про участь
України у військово-морських операціях на Середземному
морі в рамках операції "Активні зусилля", підписаної 21
квітня 2005 році у м. Вільнюсі.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МЗС, Міноборони, Служба безпеки
України, Адміністрація Держприкордонслужби.

2.    Забезпечення підтримки операції міжнародних сил сприяння
безпеці в Перехідній Ісламській Державі Афганістан.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МЗС, Міноборони.

3. Опрацювання питань щодо можливості надання практичної
підтримки НАТО в миротворчій операції Африканського союзу
в Судані (провінція Дарфур).

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МЗС, Міноборони.

4. Включення до складу українських миротворчих контингентів
підрозділів Військової служби правопорядку у Збройних
Силах України.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

c. Вдосконалення інституціонального забезпечення участі
України в міжнародних миротворчих операціях.

Заходи на виконання:

1. Створення Центру поточних операцій на базі Головного
командного центру Збройних Сил України.

Строк виконання: перше півріччя.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

2. Розширення участі військовослужбовців внутрішніх військ
МВС України в міжнародних миротворчих операціях.

Строк виконання: перше півріччя.

Відповідальні за виконання: МЗС, МВС, Апарат Ради національної
безпеки і оборони України.

3. Узагальнення досвіду миротворчої діяльності Збройних
Сил України та видання відповідного воєнно-наукового
збірника.

Строк виконання: грудень.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

d.    Розширення участі в регіональних спільних ініціативах.

Заходи для виконання:

1. Реалізація Документа про заходи зміцнення довіри та
безпеки у військово-морській галузі на Чорному морі.

Строк виконання: I квартал.

Відповідальний за виконання - МЗС.

2. Продовження участі в діяльності багатонаціонального
військово-морського з'єднання "за викликом" БЛЕКСІФОР
держав Чорноморського регіону.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МЗС, Міноборони, Адміністрація
Держприкордонслужби.

Ціль   Повне додержання міжнародних зобов'язань з контролю над
I.1.В.5. озброєннями

Завдання:

a. Посилення роботи з імплементації міжнародних режимів
експортного контролю.

Заходи на виконання:

1. Проведення за участю НАТО і держав - членів НАТО аналізу
відповідності процедур державного контролю, в тому числі
експортно-імпортного контролю, за міжнародними передачами
товарів військового призначення та подвійного
використання вимогам міжнародних режимів експортного
контролю.

Строк виконання: IV квартал.

Відповідальні за виконання: Держекспортконтроль, МЗС,
Мінекономіки, Мінпромполітики, Служба безпеки України,
Держмитслужба, НКАУ.

2. Вдосконалення системи державного контролю за міжнародними
передачами товарів військового призначення та подвійного
використання за результатами здійсненого аналізу, в тому
числі шляхом адаптації національного законодавства до
Кодексу поведінки Європейського Союзу.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Держекспортконтроль, МЗС,
Мінекономіки, Мінпромполітики, Держмитслужба, Служба безпеки
України, НКАУ.

b.    Розширення співробітництва з міжнародними організаціями
та інституціями з питань контролю над озброєннями,
роззброєння і нерозповсюдження.

Заходи на виконання:

1. Участь у пленарних засіданнях і засіданнях робочих
органів усіх міжнародних режимів нерозповсюдження та
експортного контролю, членом яких є Україна. Підготовка
пропозицій щодо практичної імплементації прийнятих на
виконання зазначеного заходу рішень.

Строк виконання: згідно з графіком проведення заходу.

Відповідальні за виконання: Апарат Ради національної безпеки і
оборони України, МЗС, Служба безпеки України, Держекспортконтроль.

2. Розширення практики обміну інформацією з Центром НАТО із
зброї масового знищення та відповідними органами
держав - членів НАТО з питань контролю над озброєннями та
роззброєння.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МЗС, Міноборони, Служба безпеки
України, Держекспортконтроль, Держмитслужба, НКАУ.

3. Забезпечення проведення на території України інспекцій
згідно з Договором про звичайні збройні сили в Європі
; місій спостережних польотів згідно з
Договором з відкритого неба; інспекцій за
оцінкою інформації відповідно до Віденського документа
1999 року; переговорів щодо зміцнення довіри та безпеки,
контрольних заходів згідно з двосторонніми угодами;
інспекцій згідно з Договором про стратегічні наступальні
озброєння.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МЗС, Міноборони, Мінпромполітики,
Адміністрація Держприкордонслужби.

4. Координація дій у рамках Верифікаційного координаційного
комітету НАТО щодо організації перевірки та уточнення
даних обмінної інформації згідно з міжнародними
договорами у сфері контролю над озброєннями.

Строк виконання: березень.

Відповідальні за виконання: МЗС, Міноборони.

5.    Забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України у
сфері контролю над озброєннями та обміну інформацією з
учасниками Вассенаарської домовленості,
Режиму контролю за ракетними технологіями, Групи ядерних
постачальників, Резолюції Ради Безпеки ООН N 1540,
Комітету Цангера, Австралійської групи, а також обміну
інформацією в рамках ОБСЄ та подання її до Регістру ООН.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МЗС, Міноборони, Служба безпеки
України, Держекспортконтроль, Держмитслужба, НКАУ.

6. Передача на засадах прозорості та відповідно до вимог
міжнародних організацій і режимів, зокрема забезпечення
захисту інформації з обмеженим доступом про стан експорту
озброєнь та військової техніки.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МЗС, Служба безпеки України,
Держекспортконтроль.

7. Підготовка проекту українсько-американської угоди про
співробітництво у сфері запобігання розповсюдженню зброї
масового знищення та відповідних матеріалів морськими
шляхами в рамках ініціативи з безпеки у сфері
нерозповсюдження.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МЗС, Мінтрансзв'язку, Служба безпеки
України, Держекспортконтроль, Адміністрація Держприкордонслужби.

8. Започаткування програми співробітництва в рамках Програми
глобального партнерства "великої вісімки", зокрема щодо
імплементації в Україні проекту з біологічної безпеки.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МОЗ, МЗС, МОН за участю НАН.

Ціль   Дальший розвиток цивільно-військових відносин
I.1.В.6.
Завдання:

a.    Посилення співробітництва з недержавними громадськими
організаціями, статутна діяльність яких пов'язана з
аналізом проблем у галузі безпеки і оборони.

Заходи на виконання:

1. Налагодження ефективної взаємодії з недержавними
дослідницькими та громадськими організаціями для оцінки
стану та напрямів реформування сектору безпеки.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Міноборони, Служба безпеки України,
МВС, Апарат Ради національної безпеки і оборони України.

2. Поглиблення співробітництва з НАТО з метою запозичення
досвіду у сфері цивільно-військових відносин.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

b. Удосконалення організаційно-штатної структури
Генерального штабу Збройних Сил України у сфері
цивільно-військових відносин.

Заходи на виконання:

1. Проведення консультацій з експертами НАТО з питань
цивільно-військових відносин у штабах збройних сил
держав - членів НАТО.

Строк виконання: перше півріччя.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

2. Створення у Збройних Силах України структурного
підрозділу з питань цивільно-військового співробітництва
(J-9, CIMIC).

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

Ціль   Розширення участі у міжнародній боротьбі проти тероризму,
I.1.В.7. включаючи повне виконання всіх пов'язаних із цією
проблемою резолюцій Ради Безпеки Організації Об'єднаних
Націй, а також участь у заходах, передбачених Планом дій
Партнерства проти тероризму

Завдання:

a. Поглиблення двосторонніх контактів зі спецслужбами та
правоохоронними органами держав - членів НАТО.

Заходи на виконання:

1. Проведення і надалі робочих зустрічей з представниками
спецслужб та правоохоронних органів держав - членів НАТО,
а також регулярного обміну письмовими інформаційними
повідомленнями.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Служба безпеки України, МВС,
Міноборони, МЗС, Адміністрація Держприкордонслужби.

2. Опрацювання питання щодо можливості участі України у
створенні єдиного міжнародного банку даних щодо осіб,
причетних до діяльності міжнародних терористичних
організацій.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Служба безпеки України, МВС,
Адміністрація Держприкордонслужби.

3.    Опрацювання питання щодо укладення міжнародних договорів
про видачу правопорушників, які звинувачуються у
терористичній діяльності, та єдиних підходів до
встановлення видів їх покарання, уніфікація визначення
поняття "тероризм".

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Служба безпеки України, МВС,
Міноборони, Адміністрація Держприкордонслужби.

4. Продовження практики спільних навчань та стажувань
співробітників підрозділів, що займаються питаннями
боротьби з міжнародним тероризмом.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Служба безпеки України, МВС,
Міноборони, Адміністрація Держприкордонслужби.

b. Створення ефективного механізму співробітництва державних
органів у боротьбі з тероризмом.

Заходи на виконання:

1. Удосконалення механізму взаємодії Міністерства оборони
України та внутрішніх військ Міністерства внутрішніх
справ України з Антитерористичним центром при Службі
безпеки України.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Служба безпеки України, МВС,
Міноборони.

2. Навчання представників Збройних Сил України у Центрі
вдосконалення захисту від тероризму збройних сил
Турецької Республіки (м. Анкара).

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

3. Вивчення та поширення досвіду роботи правоохоронних
органів, військової поліції та інших структур
держав - членів НАТО з питань боротьби з тероризмом.

Строк виконання: грудень.

Відповідальні за виконання: Міноборони, Служба безпеки України,
МВС.

4.    Участь  представників Військової служби правопорядку у
Збройних Силах України в роботі міжнародної конференції з
питань боротьби з тероризмом "TERRORISM DISCUSSION
PLATFORM - II" (м. Анкара, Турецька Республіка).

Строк виконання: перше півріччя.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

с. Залучення внутрішніх військ Міністерства внутрішніх
справ України до участі у виконанні міжнародних програм
щодо боротьби з тероризмом.

1. Підготовка та внесення до відповідних структур НАТО
пропозицій щодо залучення внутрішніх військ Міністерства
внутрішніх справ України до участі у виконанні
міжнародних програм боротьби з тероризмом.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МЗС, МВС.

2. Підготовка пропозицій щодо забезпечення антитерористичної
підготовки внутрішніх військ Міністерства внутрішніх
справ України.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МВС, МЗС.

Ціль   Дальше запровадження необхідних внутрішніх заходів у
I.1.В.8. галузі боротьби з тероризмом, зокрема шляхом зміцнення
безпеки кордонів і системи експортного контролю з метою
боротьби з розповсюдженням зброї масового знищення та
засобів її доставки, а також з легалізацією (відмиванням)
доходів, одержаних злочинним шляхом

Завдання:

a. Продовження українсько-американського співробітництва
щодо реформування Державної прикордонної служби України
та облаштування державного кордону.

Захід на виконання:

1. Забезпечення виконання двосторонніх угод, укладених з
міністерствами оборони та енергетики США.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Адміністрація Держприкордонслужби.

b. Вирішення питань щодо державного кордону між Україною і
Республікою Білорусь.

Заходи на виконання:

1. Завершення виконання сторонами внутрішньодержавних
процедур, пов'язаних із набранням чинності Договором між
Україною і Республікою Білорусь про державний кордон від
12 травня 1997 року.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - МЗС.

2. Організація робіт з демаркації українсько-білоруського
державного кордону (після набрання чинності Договором між
Україною і Республікою Білорусь про державний кордон від
12 травня 1997 року.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Адміністрація Держприкордонслужби,
МЗС, інші центральні органи виконавчої влади.

c.    Отримання міжнародної технічної допомоги на облаштування
державного кордону України.

Заходи на виконання:

1. Налагодження двостороннього співробітництва в контексті
Звернення Уряду України до Уряду Канади щодо надання
Україною технічної допомоги на облаштування державного
кордону (в рамках програми глобального партнерства).

Строк виконання: перше півріччя.

Відповідальні за виконання: Адміністрація Держприкордонслужби,
МЗС, Держмитслужба.

d. Підвищення ефективності прикордонного та митного контролю
на придністровській ділянці українсько-молдовського
державного кордону.

Заходи на виконання:

1. імплементація положень Меморандуму про взаєморозуміння
між Урядом України, Урядом Республіки Молдова та
Європейською Комісією щодо Місії Європейської Комісії з
надання допомоги в питаннях облаштування кордону в
Україні та Республіці Молдова, а також координація
заходів, здійснюваних органами виконавчої влади України
щодо проведення моніторингу.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МЗС, МВС, Мінтрансзв'язку, Служба
безпеки України, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби.

2. Поліпшення функціональних можливостей Держприкордонслужби
та Держмитслужби шляхом забезпечення їх відповідним
обладнанням, проведення консультацій та навчань за
рахунок Місії Європейської Комісії з надання допомоги в
питаннях облаштування кордону в Україні та Республіці
Молдова.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Адміністрація Держприкордонслужби,
Мінтрансзв'язку, Держмитслужба.

3. Дальший моніторинг стану дотримання законодавства України
щодо переміщення вантажів через придністровську ділянку
українсько-молдовського державного кордону.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МЗС, МВС, Мінтрансзв'язку, Служба
безпеки України, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби.

4.    Здійснення координації заходів, здійснюваних спільно з
органами влади Республіки Молдова, в тому числі на
місцевому рівні, з метою постійного вдосконалення
правової системи контролю на державному кордоні.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МЗС, МВС, Мінтрансзв'язку, Служба
безпеки України, Держмитслужба, Адміністрація Держприкордонслужби,
Вінницька та Одеська облдержадміністрації.

e. Підготовка органів військового управління та підрозділів
спеціального призначення Збройних Сил України до участі у
проведенні антитерористичних операцій.

Заходи на виконання:

1. Удосконалення організаційно-штатної структури, системи
комплектування та оснащення підрозділів спеціального
призначення Збройних Сил України засобами протидії
диверсіям і терористичним актам з метою наближення їх до
стандартів провідних антитерористичних підрозділів
держав - членів НАТО.

Строк виконання: листопад.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

2. Виконання спільних з Антитерористичним центром при
Службі безпеки України заходів щодо участі Збройних Сил
України у боротьбі з тероризмом, включаючи проведення
командно-штабних та тактико-спеціальних навчань з
антитерористичної тематики.

Строк виконання: листопад.

Відповідальні за виконання: Служба безпеки України, Міноборони.

3. Проведення науково-практичної конференції (семінару)
щодо сучасних проблем та перспектив участі Збройних Сил
України у боротьбі з тероризмом.

Строк виконання: липень.

Відповідальні за виконання: Служба безпеки України, Міноборони.

4.    Удосконалення діяльності навчального центру Військової
служби правопорядку у Збройних Силах України (м. Львів) з
метою підготовки особового складу до протидії диверсіям і
терористичним актам, участі в антитерористичних та
миротворчих операціях.

Строк виконання: липень.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

           2. Економічні питання

Ціль   Сприяння  сталому  економічному зростанню,  включаючи
I.2.1. структурну перебудову економіки для підтримання
стабільного зростання річного валового внутрішнього
продукту, низьких темпів інфляції, зростання реальних
доходів населення та обмеження бюджетного дефіциту

Завдання:

а. Забезпечення реального приросту валового внутрішнього
продукту на 7 відсотків, утримання темпів інфляції на
рівні до 9 відсотків, збільшення реального приросту
середньомісячної заробітної плати на 11, 9 відсотка.

Захід на виконання:

1. Забезпечення виконання державної та регіональних програм
соціально-економічного розвитку, а також програм розвитку
галузей економіки.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Кабінет Міністрів України, центральні
та місцеві органи виконавчої влади.

b. Дальша структурна перебудова економіки України на основі
інноваційної моделі її розвитку, підвищення ефективності
використання науково-технічного та технологічного
потенціалу підприємств, посилення ролі науки.

Заходи на виконання:

1. Розроблення методології комплексної оцінки готовності
України до вступу в НАТО в економічній та соціальній
сферах.

Строк виконання: III квартал.

Відповідальні за виконання: Національний центр з питань
євроатлантичної інтеграції України, Мінекономіки, МЗС, інститут
проблем національної безпеки, Апарат Ради національної безпеки і
оборони України.

2.*   Проведення   засідання   Спільної  робочої  групи
Україна - НАТО з питань економічної безпеки стосовно
проблем енергетичної безпеки.

Строк виконання: за домовленістю з НАТО.

Відповідальні за виконання: Мінекономіки, МЗС, Національний центр
з питань євроатлантичної інтеграції України, інститут проблем
національної безпеки, Апарат Ради національної безпеки і оборони
України.

3. Проведення міжнародної науково-практичної конференції на
тему "Актуальні проблеми структурної перебудови економіки
України в контексті європейської та євроатлантичної
інтеграції" та підготовка відповідних рекомендацій,
видання тематичних науковоінформаційних збірників.

Строк виконання: IV квартал.

Відповідальні за виконання: Національний центр з питань
євроатлантичної інтеграції України, Мінекономіки, МЗС,
Мінагрополітики, Мінвуглепром, МОЗ, Міноборони, Мінпаливенерго,
Мінпромполітики, Мінтрансзв'язку, Мінфін, Мінбуд.

Ціль   Введення мораторію на ініціювання законопроектів про
I.2.2. податкові пільги

Завдання:

a. Введення мораторію на надання нових та розширення
існуючих податкових пільг.

Заходи на виконання:

1. Приведення з урахуванням потреб внутрішніх системних
ринків законодавства України з питань податкової політики
у відповідність із принципами та директивами
Європейського Союзу.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст, ДПА,
Держмитслужба.

2. Забезпечення адаптації митно-тарифного законодавства до
стандартів СОТ.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст, ДПА,
Держмитслужба.

3. ініціювання скасування податків, зборів (обов'язкових
платежів), адміністрування яких є невиправдано витратне.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст, ДПА.

4. ініціювання скасування податкових пільг щодо окремих
суб'єктів господарювання чи окремих територій, крім
аграрної галузі.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст, ДПА,
Держмитслужба.

5. Уніфікація правил обкладання податком на прибуток
підприємств з міжнародними стандартами обліку і
скасування дискримінаційних норм щодо окремих видів
діяльності.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст, ДПА,
Держмитслужба.

Ціль   Створення умов, необхідних для вступу до СОТ
I.2.3.

Завдання:

a. Завершення переговорів щодо вступу України до СОТ.

Заходи на виконання:

1. Сприяння прийняттю Верховною Радою України
законопроектів, необхідних для набуття Україною членства
у СОТ.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Кабінет Міністрів України, інші
центральні органи виконавчої влади.

2. Продовження роботи над Планом заходів щодо виконання
Державної цільової програми стандартизації на
2006-2010 роки.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Держспоживстандарт, Мінекономіки,
Мінагрополітики, Мінпаливенерго, Мінпромполітики, інші центральні
органи виконавчої влади.

3. Підготовка звіту Робочої групи з розгляду заявки України
про вступ до Світової організації торгівлі.

Строк виконання: I квартал.

Відповідальні за виконання: Мінекономіки, Мінагрополітики, МЗС,
МКТ, Мінпромполітики, МОН, МОЗ, Мінтрансзв'язку, Мінфін, Мін'юст,
Держмитслужба, Фонд державного майна, Антимонопольний комітет.

4. Внесення на розгляд Верховної Ради України та сприяння
прийняттю проекту закону про ратифікацію Протоколу про
приєднання України до СОТ та пакета законопроектів
відповідно до взятих у зв'язку з цим Україною
зобов'язань.

Строк виконання: III квартал.

Відповідальні за виконання: Мінекономіки, МЗС, Мін'юст, інші
центральні органи виконавчої влади.

Ціль   Сприяння економічному співробітництву між Україною, НАТО
I.2.4. та державами-партнерами

Завдання:

a. Створення умов для повної інтеграції України у світовий
економічний простір.

Заходи на виконання:

1. Підготовка на основі результатів аналізу економічного
стану держави звіту "Конкурентоспроможна Україна".

Строк виконання: перше півріччя.

Відповідальні за виконання: Мінекономіки, Мінагрополітики,
Мінвуглепром, МЗС, МОЗ, Мінпаливенерго, Мінпромполітики,
Мінтрансзв'язку, Мінфін, Мінбуд, Фонд державного майна, НКАУ, інші
центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю
Національного банку України.

2. Розроблення проекту державної програми забезпечення
конкурентоспроможності економіки України.

Строк виконання: перше півріччя.

Відповідальні за виконання: Мінекономіки, Мінагрополітики,
Мінвуглепром, МЗС, МОЗ, Мінпаливенерго, Мінпромполітики,
Мінтрансзв'язку, Мінфін, Мінбуд, Фонд державного майна, НКАУ, інші
центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю
Національного банку України.

3. Підготовка проекту угоди про створення зони вільної
торгівлі між Україною та Європейським Союзом.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінекономіки, Мінагрополітики,
Мінвуглепром, МЗС, МОЗ, Мінпаливенерго, Мінпромполітики,
Мінтрансзв'язку, Мінфін, Мінбуд, Фонд державного майна, НКАУ, інші
центральні та місцеві органи виконавчої влади за участю
Національного банку України.

4. Активізація співпраці з державами - членами ЄС та НАТО
стосовно реалізації проектів створення транс'європейських
транспортних коридорів.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінтрансзв'язку, Мінекономіки, МЗС,
Мінфін, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади.

5.    Підготовка проекту міжурядової українсько-американської
угоди про співробітництво у сфері досліджень і
використання космічного простору у мирних цілях.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: НКАУ, МЗС.

6. ініціювання реалізації міжнародними фінансовими
організаціями інвестиційних проектів, спрямованих на
створення в Україні сучасних виробництв наукоємної
високотехнологічної продукції.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінекономіки, Мінагрополітики,
Мінвуглепром, МЗС, Мінпаливенерго, Мінпраці, Мінпромполітики,
Мінфін, НКАУ, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади.

7. Розроблення проектів нормативно-правових актів щодо
створення цивільно-військової об'єднаної системи
управління повітряним рухом України та забезпечення
виконання робіт на першому етапі її впровадження із
залученням іноземних інвесторів.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінтрансзв'язку, Мінекономіки,
Міноборони, Мінпромполітики.

Ціль   Проведення реформ оборонної економіки для досягнення
I.2.5. мети України щодо інтеграції в євроатлантичні структури

Завдання:

а. Дальше реформування оборонно-промислового комплексу
України, активізація процесів конверсії та
диверсифікації.

Заходи на виконання:

1. Забезпечення виконання заходів, визначених на 2006 рік
Державною програмою реформування та розвитку
оборонно-промислового комплексу на період до 2010 року
.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінпромполітики, Мінекономіки,
Міноборони, НКАУ, Фонд державного майна, інші центральні та
місцеві органи виконавчої влади.

2. Забезпечення виконання заходів, визначених на 2006 рік
Загальнодержавною (Національною) космічною програмою на
2003-2007 роки ( 203-15 ).

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: НКАУ, Мінпромполітики, Мінфін.

3. Розроблення та затвердження програми співробітництва
України з НАТО у військово-технічній сфері до 2010 року.

Строк виконання: IV квартал.

Відповідальні за виконання: Мінпромполітики, Національний центр з
питань євроатлантичної інтеграції України, Мінекономіки,
Міноборони, Мінфін, НКАУ, інші центральні та місцеві органи
виконавчої влади, Апарат Ради національної безпеки і оборони
України.

4.    Проведення наукових досліджень та розробок з актуальних
питань формування і реалізації військово-технічної
політики з підготовкою відповідних рекомендацій та
виданням науковоінформаційних збірників.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Національний центр з питань
євроатлантичної інтеграції України, Мінекономіки, Міноборони,
Національний інститут стратегічних досліджень, інститут проблем
національної безпеки.

5.* Проведення за підтримки Директорату з питань інвестицій
у безпеку Міжнародного секретаріату НАТО семінарів з
метою забезпечення належного управління оборонними
ресурсами та оптимального їх використання.

Строк виконання: III квартал.

Відповідальні за виконання: Мінекономіки, Міноборони,
Мінпромполітики, Мінфін, Національний центр з питань
євроатлантичної інтеграції України, НКАУ.

Ціль   Створення інституційного середовища, що стимулюватиме
I.2.6. ділову активність, економічне зростання на основі
структурно-інноваційних перетворень, розвиток сучасної
соціальної інфраструктури і механізмів соціально-ринкової
економіки з одночасною підтримкою адекватної мережі
соціального захисту

Завдання:

a. Впровадження інноваційної моделі структурної перебудови
економіки та методології стратегічного
програмно-цільового планування соціально-економічного
розвитку України.

Заходи на виконання:

1. Розроблення проектів нормативно-правових актів щодо
впровадження стратегічного програмно-цільового методу
планування розвитку пріоритетних галузей економіки і сфер
життєдіяльності в Україні.

Строк виконання: перше півріччя.

Відповідальні за виконання: Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст, інші
центральні та місцеві органи виконавчої влади.

2. Розроблення проекту державної програми економічного і
соціального розвитку України на 2007 рік.

Строк виконання: III квартал.

Відповідальні за виконання: Мінекономіки, Мінфін, інші центральні
та місцеві органи виконавчої влади.

3. Розроблення заходів щодо реалізації інноваційної моделі
розвитку економіки України.

Строк виконання: перше півріччя.

Відповідальні за виконання: Мінекономіки, інші центральні органи
виконавчої влади.

4. Вивчення практики впровадження міжнародних стандартів
прозорості бюджетного процесу та звітності про результати
виконання державного бюджету і внесення відповідних
пропозицій.

Строк виконання: III квартал.

Відповідальні за виконання: Мінекономіки, Мінфін.

5. Розроблення проектів та сприяння прийняттю Верховною
Радою України законів про порядок і критерії визначення
розміру мінімальної заробітної плати.

Строк виконання: III квартал.

Відповідальні за виконання: Мінекономіки, Мінпраці, Мінфін,
Мін'юст, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади.

Ціль   Проведення економічних і структурних реформ з урахуванням
I.2.7. рекомендацій Світового банку, Міжнародного валютного
фонду (МВФ) та інших міжнародних інституцій, включаючи
заходи для сприяння приватизації, боротьби з корупцією та
підвищення прозорості державних витрат

Завдання:

а. Продовження співробітництва з міжнародними економічними
фінансовими установами з метою поліпшення інвестиційного
клімату в Україні.

Заходи на виконання:

1. Продовження реалізації проектів щодо структурних реформ
за підтримки Світового банку та Міжнародного валютного
фонду, включаючи проект "Позика на підтримку політики
розвитку".

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінекономіки, Мінфін, Фонд державного
майна, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, інші
центральні та місцеві органи виконавчої влади.

2. Забезпечення прозорості та ефективності приватизації
державного майна, створення сприятливих умов для
залучення іноземних інвестицій в економіку України.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Фонд державного майна, Мінекономіки,
інші центральні органи виконавчої влади.

3. Проведення міжнародної науково-практичної конференції на
тему "Актуальні проблеми протидії злочинності у сфері
національної безпеки в контексті європейської та
євроатлантичної інтеграції України", підготовка проекту
державної цільової програми протидії злочинності як
загрозі національній безпеці України.

Строк виконання: IV квартал.

Відповідальні за виконання: Національний центр з питань
євроатлантичної інтеграції України, Служба безпеки України,
Національна академія Служби безпеки України, Апарат Ради
національної безпеки і оборони України.

Ціль   Розширення процесу земельної реформи
I.2.8.

Завдання:

a. Розмежування земель державної і комунальної власності,
створення систем державної реєстрації речових прав на
земельні ділянки та інше нерухоме майно та
сільськогосподарського дорадництва.

Заходи на виконання:

1. Завершення інвентаризації земель сільськогосподарського
призначення з виведенням із господарського обігу
деградованих та непридатних для ведення сільського
господарства земель, створення умов для унеможливлення
безпідставної зміни цільового призначення земель
сільськогосподарського призначення з віднесенням до іншої
категорії.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Держкомзем, Мінагрополітики,
Мінекономіки, Мінприроди, Мін'юст, інші центральні та місцеві
органи виконавчої влади.

2. Створення єдиної системи реєстрації земельних ділянок та
майнових прав на них, земельно-інформаційного банку даних
та активізація видачі державних актів на право приватної
власності на землю.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Держкомзем, Мінагрополітики,
Мінекономіки, Мін'юст, інші центральні та місцеві органи
виконавчої влади.

3.    Проведення державної агрохімічної паспортизації земель
сільськогосподарського призначення з видачею їх власникам
відповідних документів державного зразка.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Держкомзем, Мінагрополітики,
Мінприроди, Мінекономіки, Мін'юст, інші центральні та місцеві
органи виконавчої влади.

4. Розроблення системи вторинного освоєння запущених
(недеградованих) земель сільськогосподарського
призначення, в тому числі меліорованих, шляхом підтримки
фермерських господарств і новостворюваних
сільськогосподарських підприємств.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Держкомзем, Мінагрополітики,
Мінекономіки, Мін'юст, інші центральні та місцеві органи
виконавчої влади.

b. Правове забезпечення земельної реформи.

Заходи на виконання:

1. Розроблення та подання на затвердження в установленому
порядку проекту державної програми щодо охорони земель,
розвитку і планування землекористування. Доопрацювання
проекту державної цільової програми щодо
сільськогосподарської дорадчої діяльності на
2006-2009 роки.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Держкомзем, Мінагрополітики,
Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст, інші центральні та місцеві органи
виконавчої влади.

2. Розроблення проектів та сприяння прийняттю Верховною
Радою України законів:

про державний земельний кадастр;

про державну інвентаризацію земель;

про управління землями державної власності;

про порядок викупу земель для суспільних потреб.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Держкомзем, Мінагрополітики,
Мінекономіки, Мін'юст, Мінфін.

3.    Забезпечення  виконання  заходів  на 2006 рік  щодо
відтворення та охорони живих водних ресурсів та
регулювання рибальства.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінагрополітики, Мінприроди, інші
центральні та місцеві органи виконавчої влади.

4. Забезпечення виконання заходів щодо:

фінансової підтримки виробництва продукції тваринництва
та рослинництва;

агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського
призначення;

фінансової підтримки фермерських господарств;

надання кредитів фермерським господарствам;

державного пільгового кредитування індивідуальних
сільських забудовників.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінфін,
Держкомзем, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади.

Ціль   Гарантування економічних прав і свобод громадян у всіх
I.2.9. формах, у тому числі шляхом посилення захисту прав
інтелектуальної власності

Завдання:

a. Приведення законодавства у сфері економічних прав і
свобод громадян та прав інтелектуальної власності у
відповідність з нормами міжнародного права.

Заходи на виконання:

1. Доопрацювання проектів та сприяння прийняттю Верховною
Радою України законів:

про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на
промислові зразки" ( 3688-12 );

про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 );

про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на
топографії інтегральних мікросхем" ( 621/97-ВР );

про внесення змін до Закону України "Про авторське право
і суміжні права" ( 3792-12 );

про охорону прав на торговельні марки, географічні
зазначення та комерційні найменування.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінагрополітики, Мінекономіки, МОН,
Мінпромполітики, Мінфін, Мін'юст, Держпідприємництво, інші
центральні та місцеві органи виконавчої влади.

2.    Запровадження єдиних принципів стандартизованого обігу
документів у Національній депозитарній системі.

Строк: протягом року.

Відповідальні за виконання: Кабінет Міністрів України, Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінекономіки, Мінфін,
Мін'юст, Фонд державного майна, інші органи виконавчої влади за
участю Національного банку України.

3. Удосконалення нормативно-правових актів з метою
забезпечення системного уніфікованого підходу до
процедури банкрутства, реструктуризації підприємств усіх
форм власності, захисту прав власників та кредиторів,
удосконалення процедур відновлення платоспроможності
боржника.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінагрополітики, Мінвуглепром,
Мінекономіки, Міноборони, МОН, Мінпаливенерго, Мінпромполітики,
Мінфін, Мін'юст, Держпідприємництво, НКАУ, ДПА, Пенсійний фонд,
Фонд державного майна, інші органи виконавчої влади.

Ціль   Створення  необхідних  передумов  для   формування
I.2.10. середнього класу

Завдання:

a. Поетапне забезпечення досягнення нової якості життя
громадян України, запровадження європейських норм
соціально-економічних стандартів життєдіяльності.

Заходи на виконання:

1. Забезпечення зростання реальної заробітної плати, пенсії,
інших соціальних виплат, підвищення якості надання послуг
закладами охорони здоров'я, освіти і культури,
ефективності розвитку малого та середнього бізнесу.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінпраці, Мінекономіки, МКТ, МОН, МОЗ,
Мінфін, Держпідприємництво, інші центральні та місцеві органи
виконавчої влади.

2. Розроблення методології і проведення якісної та
кількісної оцінки рівня життя населення, чисельності та
структури середнього класу, факторів впливу на його
формування, внесення пропозицій щодо вдосконалення
відповідних нормативно-правових актів.

Строк виконання: IV квартал.

Відповідальні за виконання: Мінекономіки, Мінпраці, Мінфін,
Держкомстат, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади.

Ціль   Обмеження  різниці  у реальних доходах між верствами
I.2.11. населення з високими і низькими доходами та докладання
зусиль для ліквідації бідності

Завдання:

a. Створення умов для поетапного скорочення розриву у
доходах різних верств населення.

Заходи на виконання:

1. Доопрацювання проекту та сприяння прийняттю Верховною
Радою України закону про обов'язкове пенсійне
забезпечення окремих категорій осіб через професійні та
корпоративні пенсійні фонди.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінпраці, Мінфін, ДПА, Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з
регулювання ринків фінансових послуг, Пенсійний фонд за участю
Федерації професійних спілок України та Федерації роботодавців
України.

2. Розроблення проектів нормативно-правових актів,
необхідних для запровадження накопичувальної системи
загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін, ДПА,
Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку, Державна
комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Пенсійний фонд за
участю Федерації професійних спілок України та Федерації
роботодавців України.

3. Опрацювання питання щодо створення умов стосовно
неперевищення 7,5-відсоткового рівня безробіття населення
у віці 15-70 років (за методологією Міжнародної
організації праці).

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінагрополітики, Мінекономіки,
Мінпаливенерго, Мінпраці, Мінпромполітики, НКАУ, інші центральні
та місцеві органи виконавчої влади.

4. Удосконалення механізму соціального захисту осіб, які
відбувають кримінальні покарання.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Державний департамент України з питань
виконання покарань, Мін'юст, Мінфін, інші органи виконавчої влади,
Пенсійний фонд за участю Академії правових наук.

5.    Забезпечення  наближення  розміру державних соціальних
гарантій до величини прожиткового мінімуму.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінпраці, Мінекономіки, Мінфін.

Ціль   Посилення енергетичної безпеки
I.2.12.

Завдання:

a. Забезпечення енергетичної безпеки України, в тому числі
шляхом диверсифікації паливно-енергетичних джерел.

Заходи на виконання:

1. Фінансова стабілізація роботи підприємств
паливноенергетичного комплексу України та підвищення її
ефективності шляхом надійного постачання енергоресурсів,
запобігання кризовим ситуаціям та своєчасного реагування
на них, інвестування в інфраструктуру енергосистем.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінпаливенерго, Мінекономіки, Мінфін,
Фонд державного майна, НАК "Нафтогаз України".

2. Виконання програми будівництва енергоблоків атомних,
гідроакумулюючих та інших електростанцій, магістральних
ліній електропередач, у тому числі в гірській та
сільській місцевостях.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінпаливенерго, НАЕК "Енергоатом",
НКРЕ.

3. Виконання робіт другого етапу реалізації Концепції
функціонування та розвитку оптового ринку електричної
енергії України.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: НКРЕ, Мінекономіки, Мінпаливенерго,
Мінфін, Мін'юст, інші центральні органи виконавчої влади.

4. Продовження реалізації стратегічних проектів, зокрема
щодо створення Євро-Азіатського нафтотранспортного
коридору.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінпаливенерго, МЗС, Мінекономіки,
інші органи виконавчої влади, НАК "Нафтогаз України".

5.    Розроблення і прийняття концепції державної програми
розвитку малої гідроенергетики.

Строк виконання: II квартал.

Відповідальні за виконання: Кабінет Міністрів України,
Мінпаливенерго, МЗС, Мінекономіки, інші центральні органи
виконавчої влади.

b. Посилення безпеки об'єктів енергетичної інфраструктури
України.

Заходи на виконання:

1. Забезпечення безпеки транзитних нафто- і газопроводів на
території України, зокрема шляхом впровадження нових
технологій та залучення інвестиційних ресурсів провідних
європейських енергетичних концернів і фінансових установ.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінпаливенерго, МЗС, Мінекономіки, НАК
"Нафтогаз України", Державна компанія "Укртрансгаз".

2. Розроблення проекту державної системи захисту від
терористичних актів ядерних енергетичних об'єктів,
ядерних матеріалів, інших джерел іонізуючого
випромінювання.

Строк виконання: III квартал.

Відповідальні за виконання: Держатомрегулювання, Апарат Ради
національної безпеки і оброни України, Мінпаливенерго, інститут
проблем національної безпеки України, Національний центр з питань
євроатлантичної інтеграції України за участю НАН.

3. Виконання програми "Фізичний захист ядерних установок
та ядерних матеріалів".

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінпаливенерго, Держатомрегулювання,
НАЕК "Енергоатомрегулювання".

4. Опрацювання питання щодо створення єдиного державного
енергетичного кризового центру.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінпаливенерго, МНС.

5.    Проведення міжнародної науково-практичної конференції на
тему "Ядерна безпека в контексті боротьби з тероризмом:
організаційноправові аспекти"; підготовка за її
підсумками рекомендацій і видання тематичних
науково-інформаційних збірників.

Строк виконання: III квартал.

Відповідальні за виконання: Національний центр з питань
євроатлантичної інтеграції України, інститут проблем національної
безпеки України, Апарат Ради національної безпеки і оброни
України.

          I.3. Інформаційні питання

Ціль   Удосконалення і забезпечення реалізації гарантій свободи
I.3.1. думки і слова, свободи преси, вільного висловлення
поглядів і переконань та доступу до інформації

Завдання:

a. Розвиток національного інформаційного простору, в тому
числі шляхом створення системи Суспільного телебачення і
радіомовлення.

Заходи на виконання:

1. Сприяння прийняттю Верховною Радою України нової
редакції Закону України "Про систему Суспільного
телебачення і радіомовлення України" ( 485/97-ВР ).

Строк виконання: I квартал.

Відповідальні за виконання: Держкомтелерадіо, Мінекономіки,
Мінфін, Мін'юст за участю Національної ради з питань телебачення і
радіомовлення.

2. Проведення громадських слухань на тему "Роль засобів
масової інформації у зміцненні свободи слова та прав
людини: регіональний вимір".

Строк виконання: вересень.

Відповідальні за виконання: Держкомтелерадіо, обласні, Київська та
Севастопольська міські держадміністрації.

Ціль   Забезпечення вільного отримання, публікації та поширення
I.3.2. інформації засобами масової інформації

Завдання:

a. Недопущення контролю, цензури засобів масової інформації,
перешкоджання професійній діяльності журналістів.

Захід на виконання:

1. Сприяння прийняттю Верховною Радою України закону щодо
захисту професійної діяльності журналістів та Закону
України "Про інформацію", що сприятиме створенню
необхідних умов для забезпечення незалежності засобів
масової інформації та захисту прав журналістів згідно з
рекомендаціями Ради Європи.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Держкомтелерадіо, Мін'юст, Мінфін,
Мінекономіки.

b. Недопущення концентрації та монополізму національних
суб'єктів інформаційного простору, створення передумов
для входження України в європейський інформаційний
простір.

Заходи на виконання:

1.    Сприяння  ратифікації  Верховною  Радою  України  та
імплементації положень Європейської конвенції про
транскордонне телебачення і Протоколу до неї.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Держкомтелерадіо, Мін'юст за участю
Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

2. Проведення в Україні за сприяння Ради Європи низки
семінарів для українських фахівців з питань застосування
положень Європейської конвенції про транскордонне
телебачення.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Держкомтелерадіо за підтримки Бюро
інформації Ради Європи в Україні.

3. Забезпечення проведення семінарів, круглих столів за
участю представників обласних державних телерадіокомпаній
з питань ратифікації Європейської конвенції про
транскордонне телебачення.

Строк виконання: раз на півроку.

Відповідальні за виконання: Держкомтелерадіо за підтримки Бюро
інформації Ради Європи в Україні.

4. Забезпечення дотримання Закону України "Про захист
суспільної моралі" ( 1296-15 ).

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Держкомтелерадіо, інші центральні
органи виконавчої влади за участю Національної ради з питань
телебачення і радіомовлення.

Ціль   Імплементація відповідного законодавства для усунення
I.3.3. перешкод у діяльності засобів масової інформації

Завдання:

a. Систематизація національного законодавства про
інформаційну діяльність на основі міжнародного і
європейського інформаційного права.

Захід на виконання:

1. Розроблення проекту закону про роздержавлення друкованих
засобів масової інформації.

Строк виконання: жовтень.

Відповідальні за виконання: Держкомтелерадіо, інші центральні
органи виконавчої влади за участю НАН і громадських організацій
України.

Ціль   Поглиблення  інформаційного  виміру  співробітництва
I.3.4. Україна - НАТО, включаючи парламентське співробітництво

Завдання:

a. Активізація співробітництва між Україною і НАТО в
інформаційній сфері.

Заходи на виконання:

1.* Забезпечення участі представників відповідних структурних
підрозділів центральних органів виконавчої влади та
обласних адміністрацій у проведенні спільних з НАТО
експертних консультацій, засідань, круглих столів,
конференцій тощо.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МЗС, Держкомтелерадіо, інші центральні
і місцеві органи виконавчої влади.

2. Забезпечення участі представників відповідних структурних
підрозділів центральних органів виконавчої влади у
засіданнях Комітету з питань європейської інтеграції та
профільного підкомітету Верховної Ради України під час
розгляду питань євроатлантичної інтеграції України.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МЗС, інші центральні органи виконавчої
влади.

3.* Продовження за сприяння Центру інформації і документації
НАТО в Україні організації візитів до Штаб-квартири НАТО
представників органів виконавчої влади, засобів масової
інформації, недержавних громадських організацій та інших
представників громадськості.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МЗС, інші центральні органи виконавчої
влади.

4.*   Організація за сприяння Центру інформації і документації
НАТО в Україні ознайомчого візиту до Штаб-квартири НАТО в
Брюсселі для народних депутатів України нового скликання
та групи військових журналістів.

Строк виконання: перше півріччя.

Відповідальні за виконання: Міноборони за участю відповідних
комітетів Верховної Ради України.

Ціль   Підвищення  рівня обізнаності громадськості щодо НАТО
I.3.5. шляхом співробітництва України з НАТО у сфері інформації,
включаючи співробітництво з Центром інформації і
документації НАТО в Україні

Завдання:

a. Підвищення інформаційної активності органів державної
влади щодо співробітництва в рамках Україна - НАТО.

Заходи на виконання:

1. Забезпечення виконання заходів, визначених Державною
програмою інформування громадськості з питань
євроатлантичної інтеграції України на 2004-2007 роки
, як важливого елементу обізнаності
громадськості стосовно НАТО.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Держкомтелерадіо, інші центральні
органи виконавчої влади.

2. Системне проведення брифінгів офіційних осіб центральних
органів виконавчої влади, залучених до реалізації
державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Держкомтелерадіо, інші центральні
органи виконавчої влади.

3. Забезпечення актуалізації змісту веб-сторінок центральних
органів виконавчої влади щодо євроатлантичної тематики,
вдосконалення веб-порталу Україна - НАТО.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Держкомтелерадіо, МЗС, МКТ, інші
центральні органи виконавчої влади.

4.*   Організація  на  базі  гарнізонних  будинків офіцерів
Збройних Сил України за сприяння Центру інформації і
документації НАТО в Україні пересувної тематичної
фотовиставки про НАТО та фотоконкурсу "Партнери заради
безпеки".

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

5. Забезпечення підготовки та випуску шести номерів
інформаційно-аналітичного журналу "Україна - НАТО" та
шести номерів науковоаналітичного бюлетеня
"Євроатлантикінформ".

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Національний центр з питань
євроатлантичної інтеграції України.

6. Забезпечення розгляду та прийняття Національної
інформаційної стратегії з питань євроатлантичної
інтеграції України, забезпечення гуманітарними та
фінансовими ресурсами її реалізації.

Строк виконання: перше півріччя.

Відповідальні за виконання: МЗС, Мінтрансзв'язку, Мін'юст,
Держкомтелерадіо, інші центральні органи виконавчої влади.

b. Посилення координації заходів, здійснюваних центральними
органами виконавчої влади щодо інформування громадськості
з питань Україна - НАТО.

Заходи на виконання:

1. Започаткування регулярного обговорення на засіданнях
міжвідомчої комісії з питань розвитку інформаційної сфери
актуальних питань інформаційної політики України у сфері
євроатлантичної інтеграції.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Держкомтелерадіо, інші центральні
органи виконавчої влади.

2. інформування органів державної влади з актуальних питань
співробітництва Україна - НАТО, випуск щотижневого
інформаційного бюлетеня "Україна на шляху до НАТО".

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Національний центр з питань
євроатлантичної інтеграції України.

с.    Моніторинг  громадської думки з питань співробітництва
Україна - НАТО.

Заходи на виконання:

1. Створення системи соціологічного та експертного
моніторингу динаміки змін ставлення різних верств
населення до процесів інтеграції України в ЄС та НАТО.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Національний центр з питань
євроатлантичної інтеграції України, МОН, Національна академія
державного управління при Президентові України за участю інституту
соціології Національної академії наук.

2. Проведення соціологічних досліджень з питань ставлення
різних верств населення до процесу набуття Україною
членства в НАТО.

Строк виконання: II і IV квартали.

Відповідальні за виконання: Національний центр з питань
євроатлантичної інтеграції України, Міноборони, Держкомтелерадіо,
Національна академія державного управління при Президентові
України.

d. Підвищення рівня обізнаності молоді з питань регіональної
безпеки, ролі України і НАТО в системі європейської
безпеки.

Заходи на виконання:

1.* Підтримка діяльності Центру інформації та документації
НАТО в Україні, зокрема проведення зимової академії "Нові
перспективи європейської безпеки" та літньої академії
"Євроатлантична безпека і роль НАТО на пострадянському
просторі", організація круглих столів та
науково-практичних конференцій.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Держкомтелерадіо, МЗС, обласні
державні адміністрації за участю органів місцевого самоврядування.

2.    Проведення  семінару  за  участю представників нових
держав - членів НАТО з питань застосування набутого ними
досвіду в інформаційній та соціальній сфері на етапі
набуття членства в НАТО.

Строк виконання: друге півріччя.

Відповідальні за виконання: МЗС, Держкомтелерадіо, інші центральні
органи виконавчої влади.

  Розділ II. ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ ТА ВІЙСЬКОВІ ПИТАННЯ

      II. А. Реформа у галузі оборони і безпеки

Ціль   Реформування Збройних Сил України з метою перетворення на
II.А.1. добре підготовлені та оснащені, більш мобільні та сучасні
збройні сили, спроможні відповідати на загрози безпеці,
захищати територію держави та робити внесок до
миротворчих і гуманітарних місій під егідою міжнародних
організацій

Завдання:

a. Забезпечення виконання заходів, визначених Державною
програмою розвитку Збройних Сил України на
2006-2011 роки.

Заходи на виконання:

1. Оптимізація організаційної структури апарату Міноборони
та Генерального штабу Збройних Сил України з урахуванням
вимог Положення про Міністерство оборони України
та Генеральний штаб Збройних Сил України
( 888/97 ).

Строк виконання: III квартал.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

2. Розроблення нової системи бойової та мобілізаційної
готовності, підготовки військ (сил) відповідно до
стандартів НАТО.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

3. Приведення співвідношення чисельності старших і молодших
офіцерів Збройних Сил України у відповідність із
стандартами, прийнятими у провідних державах НАТО.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

4.    Виконання  Державної  програми  розвитку озброєння та
військової техніки на період до 2009 року (відповідно до
завдань на 2006 рік).

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

5. Реформування структур розвідки у відповідності із
стандартами НАТО.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Міноборони, Служба зовнішньої розвідки
України, Адміністрація Держприкордонслужби, Апарат Ради
національної безпеки і оборони України.

6. Забезпечення заходів щодо скорочення особового складу
Збройних Сил України на 24 тисячі осіб.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

b. Удосконалення системи управління Збройними Силами
України.

Заходи на виконання:

1. Створення Об'єднаного оперативного командування,
сумісного із стандартами НАТО, основним завданням якого є
оперативне планування та управління відповідними
угрупованнями.

Строк виконання: III квартал.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

2. Дослідження питань розвитку управління військами (силами)
Збройних Сил України за напрямами з урахуванням
технологій управління держав - членів НАТО.

Строк виконання: грудень.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

3. Створення у Збройних Силах України єдиної автоматизованої
системи управління, цифрової інтегральної мережі зв'язку,
інтегрованої до телекомунікаційних мереж України.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Міноборони, Мінтрансзв'язку.

4.*   Оптимізація структур оборонного планування видів Збройних
Сил України та приведення їх у відповідність із
стандартами НАТО. Стажування представників Збройних Сил
України в Штабквартирі НАТО з питань оборонного
планування.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

5.* Розроблення відповідно до стандартів НАТО концепції
розвитку логістики Збройних Сил України, у тому числі у
сфері застосування підрозділів логістики у
багатонаціональних миротворчих операціях.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

c. Удосконалення системи військової освіти.

Заходи на виконання:

1. Оптимізація мережі вищих військових навчальних закладів і
військових навчальних підрозділів вищих навчальних
закладів.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Міноборони, МОН.

2. Запровадження безперервної ступеневої системи підготовки
військових фахівців.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

3. Удосконалення існуючої мережі навчальних військових
частин (центрів) та утворення на їх базі багатопрофільних
видових і спеціалізованих навчальних центрів.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

4.* Навчання науково-дослідницького персоналу Національної
академії оборони України в Оборонному коледжі НАТО (м.
Рим).

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

d.    Створення ефективної системи логістики.

Заходи на виконання:

1. Завершення створення комплексної системи захисту
інформації локальної мережі Ситуаційного центру Головного
командного центру

Збройних Сил України.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Міноборони, Мінтрансзв'язку.

2.* Розроблення концептуальних документів у галузі логістики
за консультативно-дорадчою допомогою НАТО, в тому числі у
сфері застосування підрозділів логістики у
багатонаціональних миротворчих операціях.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

3.* Реалізація пілотного проекту "Україна - НАТО у сфері
логістики та медичного забезпечення".

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

4. Запровадження Об'єднаної системи розгортання та
переміщення підрозділів і матеріально-технічних засобів
(ADAMS).

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

e. Комплектування Збройних Сил України військовослужбовцями
за контрактом, підготовка професійного сержантського
корпусу.

Заходи на виконання:

1. Завершення експерименту з укомплектування трьох бригад
військовослужбовцями за контрактом.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

2.    Виконання програми розвитку  інституту  професійного
сержантського корпусу у Збройних Силах України.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

f. Забезпечення надійного соціального захисту
військовослужбовців та членів їх сімей.

Заходи на виконання:

1.* Реалізація першого етапу проекту Трастового фонду
НАТО/ПЗМ щодо соціальної адаптації військовослужбовців,
звільнених з військової служби.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

2. Розширення напрямів виконання Програми перекваліфікації
для військовослужбовців, звільнених у запас, в рамках
співробітництва Україна - НАТО.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

3.* Розроблення планів виконання Комплексної програми
соціальної та професійної адаптації військовослужбовців,
звільнених у запас або у відставку ( 849/2002 ), в рамках
співробітництва Україна - НАТО.

Строк виконання: перше півріччя.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

g. Запровадження системи інтегрованого прикордонного
менеджменту та придбання нових технічних засобів для
посилення охорони державного кордону.

Заходи на виконання:

1. Продовження реалізації спільного з Урядом США (через
Міністерство оборони США/Агентство зменшення загрози)
проекту "Посилення прикордонного менеджменту на
українсько-молдовському державному кордоні".

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Адміністрація Держприкордонслужби,
Держмитслужба.

2.    Запровадження новітніх систем  прикордонного контролю
осіб та транспортних засобів, у тому числі біометричних,
впровадження системи спільного контролю із суміжними
державами, упорядкування прикордонного руху; створення
автоматизованих інформаційних систем і комплексів охорони
державного кордону.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Адміністрація Держприкордонслужби.

3. Опрацювання питання щодо можливості розроблення проектів
законодавчих актів, які регулюють питання, пов'язані із
звільненням від обкладення податком на додану вартість
операцій з продажу та вивезення (пересилання) товарів
(робіт, послуг), що закуповуються чи ввозяться
(пересилаються) для власних потреб підрозділами збройних
сил держав - учасниць Угоди СОФА ПЗМ.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінфін, Держмитслужба, Міноборони.

h. Дальше реформування Державної прикордонної служби України.

Заходи на виконання:

1. Підготовка проекту комплексної програми реконструкції та
розвитку державного кордону до 2015 року та подання його
до Кабінету Міністрів України.

Строк виконання: перше півріччя.

Відповідальні за виконання: Адміністрація Держприкордонслужби,
МЗС, Держмитслужба, Мінекономіки, Мінтрансзв'язку, Мінфін.

2. Адаптація законодавства України стосовно державного
кордону до норм міжнародного права, зокрема законодавства
ЄС.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Адміністрація Держприкордонслужби.

3. Реформування системи управління Державною прикордонною
службою України у відповідності із загальноприйнятими
європейськими стандартами.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Адміністрація Держприкордонслужби.

4.    Реформування  існуючих  прикордонних  підрозділів  на
ділянці державного кордону з Російською Федерацією у
відділи прикордонної служби.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Адміністрація Держприкордонслужби.

Ціль   Посилення цивільного контролю  над  Збройними Силами
II.А.2. України та іншими військовими формуваннями, включаючи
підвищення рівня співробітництва з Верховною Радою
України і посилення контролю за ними, а також більш
активну участь цивільних осіб у процесі прийняття рішень
у галузі безпеки

Завдання:

a. Підготовка військовослужбовців і цивільних працівників
структурних підрозділів Міністерства оборони України та
Генерального штабу Збройних Сил України з питань
цивільно-військових відносин, воєнної політики,
стратегічного планування на короткострокових курсах у
рамках ІПП та програм міжнародного двостороннього
співробітництва.

Заходи на виконання:

1.* Виконання програми СРГ ВР у частині забезпечення
професійного удосконалення цивільних працівників структур
сектору безпеки України. Запровадження цієї програми у
2006 році в Міноборони.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Міноборони, Апарат Ради національної
безпеки і оборони України.

2. Запровадження в Національній академії оборони України
підготовки за новою спеціалізацією "інформування
громадськості" (освітньо-кваліфікаційний рівень -
"магістр") з метою забезпечення Збройних Сил України
фахівцями оперативно-тактичного рівня з питань зв'язків
із громадськістю.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Міноборони, МОН.

b.    Удосконалення механізму практичної реалізації принципу
прозорості та відкритості органів, у тому числі органів і
установ виконання покарань, для громадського контролю.

Заходи на виконання:

1. Адаптація до стандартів НАТО системи інформування
громадськості та військовослужбовців Збройних Сил
України. Удосконалення діяльності структурних підрозділів
Міноборони з питань взаємодії із засобами масової
інформації та зв'язків з громадськістю.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

2. Дослідження питань, пов'язаних з діяльністю спостережних
комісій та громадських рад при територіальних управліннях
Державного департаменту України з питань виконання
покарань, участю в них громадських організацій, форм і
методів здійснення громадського контролю.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Державний департамент України з питань
виконання покарань, Мін'юст, інші центральні органи виконавчої
влади за участю Академії правових наук і громадських організацій.

3. Створення та забезпечення функціонування громадських
колегій при Міністерстві оборони України, Міністерстві
внутрішніх справ України, Міністерстві України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи, Адміністрації
Державної прикордонної служби України, інших центральних
органах виконавчої влади.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Міноборони, МВС, МНС, Адміністрація
Держприкордонслужби, інші органи виконавчої влади.

Ціль   Зміцнення  державних  структур  з  метою  поліпшення
II.А.3. реагування на виклики, пов'язані з невійськовими і
асиметричними загрозами

Завдання:

a. Запровадження позиції позаштатного радника командування
внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

Захід на виконання:

1. Організація та всебічне забезпечення ефективної роботи
офіцера Національної жандармерії Французької Республіки в
Головному управлінні внутрішніх військ Міністерства
внутрішніх справ України як позаштатного радника
командування внутрішніх військ Міністерства внутрішніх
справ України.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МВС, МЗС.

b. Реалізація спільного українсько-французького проекту щодо
створення Центру підготовки сил підтримання громадського
порядку на базі внутрішніх військ Міністерства внутрішніх
справ України.

Заходи на виконання:

1. Опрацювання та узгодження питання реалізації спільного
проекту створення Центру підготовки сил підтримання
громадського порядку на базі внутрішніх військ
Міністерства внутрішніх справ України та надання
експертної та фінансової допомоги з боку Французької
Республіки.

Строк виконання: перше півріччя.

Відповідальні за виконання: МВС, МЗС.

2.    Започаткування створення інфраструктури та комунікацій
Центру підготовки сил підтримання громадського порядку на
базі внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ
України.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МВС, МЗС.

Ціль   Посилення державної міжвідомчої координації між МНС,
II.А.4. Міноборони, Мінпромполітики, Держприкордонслужбою і МВС
з метою поліпшення реагування на наслідки природних та
антропогенних катастроф, включаючи терористичні акти

Завдання:

a. Удосконалення механізму взаємодії Генерального штабу
Збройних Сил України з МВС, МНС, Службою безпеки України,
Адміністрацією Держприкордонслужби у питаннях планування,
підготовки та застосування сил і засобів у разі
виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру.

Заходи на виконання:

1. Створення інформаційно-довідкової системи "Надзвичайні
події у Збройних Силах України".

Строк виконання: грудень.

Відповідальні за виконання: Міноборони, МНС.

2. Запровадження в Збройних Силах України моніторингу стану
і готовності до виконання завдань сил та засобів Збройних
Сил України, що залучаються до реагування на надзвичайні
ситуації у державі.

Строк виконання: грудень.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

3. Підготовка посібника з організації управління силами та
засобами Збройних Сил України у кризових ситуаціях
(організації взаємодії у процесі планування, підготовки
та здійснення заходів з ліквідації наслідків природних та
антропогенних катастроф, включаючи терористичні акти).

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Міноборони, МНС.

4.    Приведення  системи  підготовки,  перепідготовки  та
підвищення кваліфікації кадрів оперативно-рятувальної
служби цивільного захисту у відповідність із вимогами і
стандартами держав - членів НАТО.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - МНС.

5. Створення адаптованої до європейських стандартів системи
медичного реагування на надзвичайні ситуації у МНС.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - МНС.

         II. В. Співробітництво з НАТО

Ціль   Максимальне  використання потенціалу Спільної робочої
II.В.1. групи Україна - НАТО з питань воєнної реформи, підвищення
ролі та координації практичного співробітництва
Україна - НАТО в рамках Програми "Партнерство заради
миру" та у двосторонньому співробітництві з
метою сприяння імплементації Національних цілей воєнної
реформи та Цілей партнерства

Завдання:

a. Приведення структур сектору безпеки України у
відповідність із загальноприйнятими стандартами
держав - членів НАТО, зокрема шляхом постійного виконання
Робочої програми СРГ ВР-2006.

Заходи на виконання:

1.* Розроблення за допомогою НАТО та держав - членів НАТО
концептуальних засад політики реформування сектору
безпеки України для вдосконалення комплексного управління
трансформаційними процесами, включаючи реформування
органів (сил), що забезпечують внутрішню безпеку держави.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Апарат Ради національної безпеки і
оборони України.

2.* Визначення органу, відповідального в Україні за виконання
завдань, координацію та контроль у сфері реформування
сектору безпеки України.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Апарат Ради національної безпеки і
оборони України.

3.* Запровадження в рамках роботи СРГ ВР комплексного огляду
сектору безпеки України, який охоплюватиме всі відповідні
інституції та механізми державного управління, за
технічної та експертної допомоги НАТО і держав - членів
НАТО.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Апарат Ради національної безпеки і
оборони України.

4.* Створення експертних робочих груп Україна - НАТО з питань
реформування всіх складових сектору безпеки України,
включаючи внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ
України, Міністерство України з питань надзвичайних
ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, Службу безпеки України, Службу
зовнішньої розвідки, Адміністрацію Державної прикордонної
служби України та Державну службу експортного контролю
України.

Відповідальні за виконання: Апарат Ради національної безпеки і
оборони України, МВС, МНС, Служба безпеки України, Міноборони,
Служба зовнішньої розвідки, Адміністрація Держприкордонслужби,
Держекспортконтроль.

5.*   Організація конференції Україна - НАТО високого рівня з
питань стану та перспектив реформування сектору безпеки
України.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Апарат Ради національної безпеки і
оборони України.

6.* Продовження обговорення за круглим столом у рамках
співробітництва Україна - НАТО під егідою СРГ ВР питань
демократичного цивільного контролю за сектором безпеки
України.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Апарат Ради національної безпеки і
оборони України.

7.* Проведення семінарів СРГ ВР щодо ролі громадянського
суспільства у запровадженні реформи сектору безпеки.
Навчання осіб, які працюють у секторі безпеки з питань
додержання прав людини та етичних стандартів, а також
інтеграції невійськових формувань (правоохоронних
органів) до демократичного суспільства.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Апарат Ради національної безпеки і
оборони України.

8. Розроблення за результатами комплексного огляду сектору
безпеки України підсумкового документа та подання його на
розгляд Ради національної безпеки і оборони України.

Строк виконання: IV квартал.

Відповідальний за виконання - Апарат Ради національної безпеки і
оборони України.

9.* Посилення співпраці в рамках Спільної робочої групи
Україна - НАТО з питань воєнної реформи щодо оцінки
проектів нормативних актів у сфері воєнної безпеки.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Апарат Ради національної безпеки і
оборони України, МЗС, Міноборони.

b.    Гармонізація  двосторонніх  програм  та  допомоги  з
використанням механізму "Клірингової палати".

Захід на виконання:

1.* Участь у засіданнях Україна - НАТО у форматі "Клірингової
палати" для визначення поточних проблем в галузі
реформування оборонного і безпекового сектору держави та
шляхів (механізмів) їх розв'язання.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Міноборони, МВС, Служба безпеки
України, МНС, Адміністрація Держприкордонслужби, Апарат Ради
національної безпеки і оборони України.

c. Розширення участі внутрішніх військ Міністерства
внутрішніх справ України в заходах програми ПЗМ.

Заходи на виконання:

1. Забезпечення участі Міністерства внутрішніх справ України
у заходах індивідуальної програми партнерства
Україна - НАТО.

Строк виконання: IV квартал.

Відповідальні за виконання: МВС, МЗС.

2. Забезпечення професійної підготовки особового складу
внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України
відповідно до вимог і стандартів НАТО з використанням
ресурсів та можливостей індивідуальної програми
партнерства Україна - НАТО.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МВС, МЗС.

3. ініціювання питання щодо забезпечення представництва
внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України в
штабних елементах партнерства військових штабів НАТО.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МВС, МЗС.

Ціль   Забезпечення спрямування  військового  співробітництва
II.В.2. України з НАТО і надалі на досягнення проголошеної
Україною мети підвищення спроможності Збройних Сил
України у реалізації планів воєнної реформи

Завдання:

a. Гармонізація програм дво- та багатостороннього (у форматі
НАТО) співробітництва, спрямованих на реалізацію планів
воєнної реформи.

Заходи на виконання:

1.* Проведення регулярних консультацій з питань реалізації
планів оборонної реформи в рамках засідань Комісії
Україна - НАТО на рівні міністрів оборони.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

2.* Проведення, зокрема в Україні, засідань Військового
комітету Україна - НАТО на рівні начальників штабів.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

3.* Проведення щорічного (шостого) Міжнародного тижня НАТО
в Україні.

Строк виконання: лютий.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

4.* Участь у 12-му щорічному семінарі з питань міжнародної
політики та безпеки "Збройні сили у демократичному
суспільстві", який проводиться німецьким Фондом науки та
політики Міжнародного інституту політики безпеки спільно
з Міністерством оборони Федеративної Республіки Німеччина
(м. Берлін) та штаб-квартирою НАТО (м. Брюссель) для
керівного складу Збройних Сил України.

Строк виконання: II квартал.

Відповідальні за виконання: Міноборони, Апарат Ради національної
безпеки і оборони України.

5.* Використання можливості щодо проведення регулярних
консультацій з питань гармонізації програм дво- і
багатостороннього співробітництва.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

Ціль   Збільшення внеску України до миротворчих операцій під
II.В.3. егідою НАТО на Балканах та заходів держав - членів
Альянсу в рамках боротьби з тероризмом

Завдання:

a. Участь в операції Багатонаціональних сил у Косові (КFOR)
під егідою НАТО.

Заходи на виконання:

1. Створення українсько-польсько-литовського батальйону на
базі українсько-польського батальйону із складу
Багатонаціональних сил у Косові (KFOR).

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Міноборони, МЗС.

b. Розширення участі України в операціях з підтримки
стабільності і безпеки на регіональному рівні.

Заходи на виконання:

1. Надання допомоги у підготовці військових кадрів та в
постачанні військово-технічного майна для забезпечення
потреб Перехідної Ісламської Держави Афганістан, а також
створення належних умов для транспортування через
територію України вантажів НАТО до Перехідної Ісламської
Держави Афганістан.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Міноборони, МЗС.

2. Підтримка зусиль НАТО та ЄС у проведенні миротворчої
операції Африканського союзу в Судані шляхом надання
військово-транспортних послуг для перевезення одного з
підрозділів держав - учасниць НАТО.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Міноборони, МЗС.

3. Завершення виконання внутрішньодержавних процедур щодо
участі України в операції ВМС Туреччини "Чорноморська
гармонія".

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МЗС, Міноборони.

4.*   Проведення третього засідання форуму Україна - НАТО для
обміну досвідом з реагування на сучасні загрози
міжнародній безпеці та стабільності.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Служба безпеки України,
Держфінмоніторинг, МВС, Мінфін, МЗС, Міноборони, Адміністрація
Держприкордонслужби.

5. Укладення Угоди між Кабінетом Міністрів України та
Урядом Федеративної Республіки Німеччина про спільне
виконання заходів щодо транзитного переміщення персоналу
та військових вантажів через територію України.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МЗС, Мінтрансзв'язку, Мін'юст.

c. Участь у тренувальній місії НАТО в Республіці Ірак та у
заходах НАТО щодо оснащення Національних сил безпеки
Іраку військово-технічним майном.

Заходи на виконання:

1. Передача (реалізація) Республіці Ірак озброєння,
військової техніки та майна українського контингенту,
який дислокувався в цій державі, з розробленням
необхідних нормативних актів.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

2.* Включення до складу української частини тренувальної
місії НАТО в Республіці Ірак фахівців Військової служби
правопорядку у Збройних Силах України з метою підготовки
підрозділів іракських правоохоронних органів.

Строк виконання: після прийняття рішення про формат участі України
в тренувальній місії НАТО в Республіці Ірак.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

d.    Початок практичної участі України в антитерористичній
операції НАТО "Активні зусилля".

Заходи на виконання:

1.* Забезпечення функціонування Контактного пункту на базі
штабу ВМС Збройних Сил України в рамках практичної участі
України в антитерористичній операції НАТО "Активні
зусилля".

Строк виконання: I квартал.

Відповідальні за виконання: Міноборони, МЗС.

2. Підготовка морського компонента ВМС Збройних Сил України
з метою його залучення до практичної участі в
антитерористичній операції НАТО "Активні зусилля".

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

е. Продовження підтримки Україною операції Міжнародних
сил підтримки безпеки "МССБ" в Перехідній Ісламській
Державі Афганістан.

Заходи на виконання:

1. Надання повітряного коридору через територію України
для перельотів літаків держав - членів НАТО для участі в
операції в Перехідній Ісламській Державі Афганістан.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінтрансзв'язку, МЗС, Міноборони.

2.    Створення необхідних умов для транспортування вантажів
НАТО до Перехідної Ісламської Держави Афганістан через
територію України та розроблення проекту відповідної
угоди щодо транзиту вантажів і персоналу НАТО через
територію України.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінтрансзв'язку, МЗС, Міноборони,
Мін'юст.

3. Опрацювання інших форм участі України в операції ISAF, у
тому числі у складі команд з відновлення провінцій (PRP).

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МЗС, Міноборони, МНС, Мінекономіки.

Ціль   Досягнення повної взаємосумісності,  ефективності  та
II.В.4. готовності до виконання завдань підрозділами Збройних Сил
України шляхом повної імплементації Цілей партнерства

Завдання:

a. Удосконалення механізму участі Збройних Сил України у
ППОС та імплементації Цілей партнерства.

Заходи на виконання:

1.* Опрацювання оновленого пакету Цілей партнерства на
2006-2007 роки в рамках Процесу планування та оцінки сил
з урахуванням наявної потреби та ресурсних можливостей
Збройних Сил України, програм міжнародної технічної
допомоги щодо їх імплементації.

Строк виконання: I квартал.

Відповідальні за виконання: Міноборони, МЗС, МНС.

2.* Проведення щорічної конференції з питань ППОС у Збройних
Силах України.

Строк виконання: III квартал.

Відповідальні за виконання: Міноборони, МЗС, МНС, Служба безпеки
України, МВС, Адміністрація Держприкордонслужби.

3. Розроблення директиви Міністра оборони України "Про
підсумки участі Збройних Сил України у Процесі планування
та оцінки сил у 2004-2005 роках та завдання на
2006-2007 роки".

Строк виконання: I квартал.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

4.    Автоматизація  роботи  фонду  нормативних  документів
Міноборони.

Строк виконання: IV квартал.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

5. Участь у Програмі "Партнерство заради миру"
згідно з індивідуальною програмою партнерства між
Україною і НАТО на 2006 рік.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Міноборони, інші центральні органи
виконавчої влади.

6. Підготовка і надіслання до відповідних структур НАТО
інформації щодо планів розвитку Збройних Сил України та
оборонних витрат (Огляд загальної взаємосумісності в
рамках ППОС).

Строк виконання: III квартал.

b. Розвиток взаємосумісних систем повідомлень.

Заходи на виконання:

1. Оснащення підрозділів Збройних Сил України, визначених
для участі у ППОС, засобами зв'язку та інформаційними
системами, що здатні функціонувати в багатонаціональних
мережах зв'язку НАТО.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

2.* Участь у консультаціях з представниками служби
консультацій, управління і контролю штаб-квартири НАТО,
міжнародного військового штабу та міжнародного
секретаріату НАТО (NHQC3S, IMS, ІS) з питань досягнення
взаємосумісності у сфері розпізнавання об'єктів.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

3. Продовження роботи із складення та видання топографічних
карт України масштабу 1:250 000 відповідно до стандартів
НАТО.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

c.    Приведення  структури  органів  військового управління
підрозділів Об'єднаних сил швидкого розгортання (ОСШР),
визначених для участі у ППОС, у відповідність із
стандартами НАТО.

Заходи на виконання:

1. Оптимізація і внесення змін до переліку сил і засобів,
визначених для участі у ППОС та заявлених до Фонду
спільних оперативних можливостей у рамках Концепції
оперативних можливостей.

Строк виконання: I квартал.

Відповідальні за виконання: Міноборони, МЗС, МНС.

2. Доопрацювання Програми підготовки підрозділів Збройних
Сил України, визначених для участі у третьому етапі ППОС,
з урахуванням вимог Тактичної доктрини НАТО для
сухопутних військ (ATP-35 (В) та відповідних керівних
документів НАТО щодо застосування підрозділів під час
багатонаціональних операцій.

Строк виконання: I квартал.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

3. Застосування механізму Програми оцінки і зворотного
зв'язку Концепції оперативних можливостей у підготовці
підрозділів Збройних Сил України, визначених для участі у
ППОС. Опрацювання питання щодо поширення положень
Програми на підрозділи ОСШР та експериментальні бригади.

Строк виконання: I квартал.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

4. Презентація оперативних можливостей України у сфері
хімічного, бактеріологічного, радіологічного та ядерного
захисту.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

d. Досягнення технічних стандартів взаємосумісності
озброєння та військової техніки підрозділів, які
визначені для участі в ППОС.

Захід на виконання:

1. Розроблення Програми поетапного впровадження нормативних
документів НАТО з питань безпечного зберігання
боєприпасів, стрілецької зброї (1-4 частини AASTP).

Строк виконання: II квартал.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

e.    Приведення  системи  кодифікації  предметів постачання
Збройних Сил України у відповідність із вимогами
постановчих документів єдиної системи кодифікації НАТО.

Заходи на виконання:

1. Впровадження в Збройних Силах України класифікатора
предметів постачання НАТО AcodP2 (імплементація
STANAG 3150).

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

2. Впровадження в Збройних Силах України правил
ідентифікації предметів постачання НАТО (імплементація
STANAG 3151).

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

f. Дальша підготовка військових кадрів.

Заходи на виконання:

1. Видання Національною академією оборони України посібника
із штабного планування, розробленого на основі концепцій,
процедур та стандартів НАТО.

Строк виконання: IV квартал.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

2. Навчання експертів Збройних Сил України з питань
стандартизації, аудиту, гарантування якості відповідно до
стандартів НАТО та оцінки взаємосумісності.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

g. Забезпечення участі підрозділів внутрішніх військ
Міністерства внутрішніх справ України в ППОС.

Заходи на виконання:

1.* Проведення двосторонніх переговорів та консультацій з
експертами НАТО щодо можливостей та умов участі
підрозділів внутрішніх військ Міністерства внутрішніх
справ України в ППОС.

Строк виконання: перше півріччя.

Відповідальні за виконання: МВС, МЗС.

2.    Розроблення  критеріїв  оцінки  підрозділів внутрішніх
військ Міністерства внутрішніх справ України, визначених
для участі в ППОС, відповідно до вимог НАТО.

Строк виконання: перше півріччя.

Відповідальні за виконання: МВС, МЗС.

Ціль   Підвищення рівня професійної  підготовки  українського
II.В.5. цивільного і військового персоналу

Завдання:

a. Підвищення рівня професійної підготовки фахівців органів
військового управління.

Заходи на виконання:

1. Організація курсів підвищення кваліфікації офіцерів
органів військового управління оперативно-стратегічної
ланки від бригади і вище.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

2. Опрацювання питання щодо започаткування стажування
представників структурних підрозділів органів військового
управління оперативно-стратегічної ланки з питань
розроблення доктрин, здійснення планування, підготовки та
застосування військових підрозділів (контингентів)
України у складі багатонаціональних об'єднаних
оперативно-тактичних сил НАТО (CJTF).

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

3. Забезпечення виконання Плану заходів Міністерства оборони
України у 2006 році, розробленого на виконання Державної
програми підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації у сфері європейської та євроатлантичної
інтеграції України на 2004-2007 роки.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

4. Розроблення та затвердження Порядку підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації цивільних
працівників для Збройних Сил України.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

5.*   Участь представників Збройних Сил України у конференції,
засіданнях робочих і дослідних груп Консорціуму оборонних
академій програми "Партнерство заради миру" .

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

6. Продовження діяльності двостороннього Координаційного
комітету американської програми IMET (міжнародного
військового навчання та освіти) під егідою міністерств
оборони України і США з метою оптимізації використання
програми підвищення рівня професійної підготовки
військовослужбовців і працівників Збройних Сил України.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

7.* Забезпечення навчання, стажування та перепідготовки
особового складу внутрішніх військ Міністерства
внутрішніх справ України в навчальних закладах та центрах
військово-правоохоронних формувань держав - членів НАТО.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - МВС.

8. Збереження квоти, що виділяється щороку для українських
військовослужбовців з метою участі в програмі
Департаменту національної оборони Канади "МТАР" (Mіlіtary
Traіnіng Assistance Program), з проведення експертної
оцінки стану Збройних Сил України та визначення можливих
напрямів їх реорганізації.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

b. Поліпшення мовної підготовки військовослужбовців та
працівників Збройних Сил України.

Заходи на виконання:

1. Створення додаткових навчальних груп з підвищеним рівнем
вивчення англійської мови протягом 12 тижнів для офіцерів
підрозділів і частин ППОС та ОСШР, а також для частин, що
переходять до комплектування військовослужбовцями
військової служби за контрактом.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

2.    Створення у з'єднаннях, що беруть участь в  експерименті
     комплектування військовослужбовцями військової служби за
     контрактом, по одній групі офіцерів для вивчення на
     денних  курсах  англійської  мови (у рамках проекту
     "Миротворча англійська" Британської Ради в Україні), а
     також впровадження до програм бойової та командирської
     підготовки вивчення англійської мови.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

3.*   Підготовка  особового  складу  МНС на курсах НАТО з
     надзвичайного цивільного   планування,   проведення
     пошуково-рятувальних операцій  та  військово-цивільного
     співробітництва.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - МНС.

4.    Участь у заходах щодо вивчення досвіду держав - членів
     НАТО з питань цивільного планування (захисту населення і
     територій), структури та складу сил (з питань цивільного
     захисту), а  також  методики  планування  роботи  з
     реформування та розвитку зазначених сил.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - МНС.

5.    Організація  навчання  офіцерів  Держприкордонслужби в
     навчальних закладах прикордонних відомств Федеративної
     Республіки Німеччина, Французької Республіки та інших
     держав, а також їх участь у міжнародних конференціях та
     семінарах.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за  виконання: Адміністрація Держприкордонслужби,
МЗС.

6.    Навчання  офіцерів  та  цивільних  працівників  в
     Європейському центрі досліджень проблем безпеки імені
     Дж. Маршалла  (м.  Гарміш-Партенкірхен,  Федеративна
     Республіка Німеччина) з питань поглибленого вивчення
     проблем безпеки.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за  виконання: Адміністрація Держприкордонслужби,
МЗС.

7.    Організація курсів вивчення іноземних мов, забезпечення
     викладання  іноземних  мов  у  навчальних  закладах
     Міністерства  внутрішніх  справ  України  іноземними
     фахівцями, а також підвищення кваліфікації викладачів
     навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України
     за кордоном.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - МВС.

8.    Організація підготовки  особового складу Збройних Сил
     України на курсах інтенсивного вивчення іноземних мов,
     зокрема англійської, німецької, арабської, турецької, при
     вищих військових навчальних закладах.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

9.    Дальше впровадження системи мовного тестування особового
     складу Збройних Сил України та перехід на сертифікацію
     рівня знань з іноземної мови за стандартизованими мовними
     рівнями  (СМР),  що  наближені  до стандарту НАТО
     STANAG 6001.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

Ціль   Продовження розроблення та  впровадження  угод  щодо
II.В.6  співробітництва між Україною та НАТО, таких як Меморандум
     про взаєморозуміння про забезпечення підтримки операцій
     НАТО з боку України та Меморандум про взаєморозуміння
     щодо стратегічних авіаперевезень, а також забезпечення їх
     повної імплементації

Заходи на виконання:

1.    Сприяння ратифікації Верховною Радою України Меморандуму
     про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і
     Верховним головнокомандуванням Об'єднаних Збройних Сил
     НАТО  з  питань  трансформації   та   Верховним
     головнокомандуванням  Об'єднаних Збройних Сил НАТО в
     Європі щодо  використання  стратегічної  транспортної
     авіації  України  в  операціях  та  навчаннях НАТО
     .

Строк виконання: перше півріччя.

Відповідальні за виконання: Міноборони, МЗС.

2.    Забезпечення виконання угод між Україною та НАТО про
     транзит через територію України в рамках Меморандуму про
     взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України і штабом
     Верховного головнокомандувача об'єднаних збройних сил
     НАТО на Атлантиці та штабом Верховного головнокомандувача
     об'єднаних збройних сил НАТО в Європі щодо забезпечення
     підтримки операцій НАТО з боку України.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МЗС, Мінтрансзв'язку.

3.    Розроблення проекту каталогу можливостей підтримки з
     боку України багатонаціональних навчань та операцій НАТО.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

Ціль   Підтримання  готовності  підрозділів  Об'єднаних  сил
II.В.7. швидкого  реагування  до участі у спільних операціях з
     НАТО, а  також здійснення підготовки цих підрозділів
     відповідно до стандартів НАТО

Завдання:

a.    Підготовка  ОСШР, здатних до розгортання та участі в
     міжнародних миротворчих операціях.

Заходи на виконання:

1.    Опрацювання питання щодо створення центрів  імітаційного
     моделювання у Збройних Силах України для використання їх
     у ході  проведення  заходів  з  підготовки  органів
     військового управління сил та засобів ОСШР.

Строк виконання: IV квартал.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

2.    Правове та ресурсне забезпечення створення Міжнародного
     Чорноморського тренувального центру підготовки морської
     піхоти  на  базі  Старокримського загальновійськового
     полігона.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

3.    Розроблення та видання методичних рекомендацій  щодо
     оцінки сил та засобів ОСШР, заявлених до складу Спільного
     фонду  оперативних  можливостей у рамках відповідної
     Концепції оперативних можливостей.

Строк виконання: II квартал.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

4.    Включення  до  програм  командирської підготовки сил
     та засобів ОСШР,  визначених для участі у спільних
     операціях з НАТО,  вивчення  документів  та  штабних
     процедур,  що  застосовуються  у  збройних  силах
     держав - членів НАТО при плануванні дій  у  складі
     багатонаціональних формувань.

Строк виконання: III квартал.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

5.*   Участь підрозділів ОСШР у багатонаціональних  навчаннях
     НАТО/ПЗМ.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

Ціль   Досягнення необхідного рівня  сумісності сучасних та
II.В.8  майбутніх  зразків озброєнь, військової  техніки  та
     доктрини Збройних Сил України, що дозволить  досягти
     мінімально  достатнього  рівня  взаємосумісності  для
     виконання в кожному окремому випадку завдань у спільних з
     НАТО  інтересах  та  приведення  практики закупівель
     озброєння та військової техніки у відповідність  із
     стандартами держав - членів НАТО

Завдання:

a.    Вивчення досвіду роботи з досягнення необхідного рівня
     сумісності зразків озброєнь та  військової  техніки
     держав - членів НАТО (особливо першої та другої хвиль
     розширення НАТО).

Захід на виконання:

1.*   Проведення консультацій  у  форматі засідань Спільної
     робочої групи Україна - НАТО з питань озброєнь, груп і
     підгруп Конференції національних директорів з озброєнь
     (CNAD) та Організації з досліджень і технологій (RTO), у
     тому числі в Україні.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

b.    Створення з метою досягнення взаємосумісності умов для
     розроблення, закупівлі озброєнь та військової техніки і
     матеріально-технічного забезпечення.

Заходи на виконання:

1.    Підготовка переліку  озброєнь, військового обладнання,
     техніки та боєприпасів з метою дальшого опрацювання (за
     консультативно-дорадчої підтримки Альянсу) вимог стосовно
     досягнення їх взаємосумісності з відповідними зразками
     держав - членів НАТО.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Міноборони, Мінпромполітики, Служба
безпеки України, МЗС, Державна компанія "Укрспецекспорт".

2.    Дослідження  проблем  сумісності  сил  та  засобів
     радіоелектронної  боротьби  Збройних  Сил  України та
     держав - членів НАТО і підготовка відповідних пропозицій.

Строк виконання: грудень.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

Ціль   Посилення ролі України як ключового учасника регіональних
II.В.9. операцій з подолання наслідків природних катастроф та
     надзвичайних ситуацій  цивільного характеру; підтримка
     України у справі вдосконалення національної об'єднаної
     системи  планування  з  питань надзвичайних ситуацій
     цивільного  характеру  та  реагування  на  природні
     катастрофи; розвиток взаємосумісності в організації та
     процедурах операцій з подолання наслідків катастроф, у
     тому  числі  через механізми Євроатлантичного центру
     координації реагування на катастрофи

Завдання:

а.    Узагальнення  вітчизняного  і  міжнародного  досвіду
     реагування на надзвичайні ситуації цивільного характеру
     для підвищення ефективності операцій з подолання їх
     наслідків.

Заходи на виконання:

1.    Ведення обліку та здійснення  контролю  за станом
     потенційно небезпечних об'єктів, на яких існує можливість
     виникнення  надзвичайних  ситуацій  (державного  та
     регіонального рівнів), шляхом їх обліку у Державному
     реєстрі потенційно небезпечних об'єктів.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - МНС.

2.    Розроблення рекомендацій з удосконалення законодавства
     щодо реагування органів державної влади на надзвичайні
     ситуації.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - МНС.

3.    Опрацювання питання щодо проведення спільних  тренувань
     відповідних підрозділів реагування.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - МНС.

4.*   Участь експертів МНС та інших міністерств у семінарах
     комітетів НАТО з планування на випадок надзвичайних
     ситуацій цивільного характеру і готовності до реагування
     на такі ситуації.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МНС, Міноборони, МЗС, інші центральні
органи виконавчої влади.

5.*   Участь представників МНС у спільних командно-штабних і
     польових навчаннях з кризового регулювання, ліквідації
     наслідків  надзвичайних  ситуацій і надання допомоги
     потерпілим.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - МНС.

6.    Створення в Україні єдиної чергово-диспетчерської служби
     реагування на надзвичайні ситуації на базі диспетчерської
     служби допомоги  населенню  за  єдиним  телефонним
     номером - 112.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МНС, МВС, МОЗ, Служба безпеки України.

b.    Запровадження за нормами і стандартами НАТО  єдиної
     державної системи     проведення     авіаційних
     пошуково-рятувальних робіт в  зонах  відповідальності
     України.

Заходи на виконання:

1.*   Робоча зустріч авіаційних фахівців МНС та НАТО у м. Києві
     для визначення можливостей авіації МНС України та НАТО у
     співробітництві в сфері авіаційного пошуку і рятування
     при спільному виконанні завдань та в наданні допомоги у
     забезпеченні приведення авіаційних пошуково-рятувальних
     сил та засобів, органів управління авіації МНС України у
     відповідність із критеріями і стандартами НАТО.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - МНС.

2.    Опрацювання питання щодо використання аеродрому "Ніжин"
     в інтересах авіації НАТО під час проведення миротворчих
     операцій, надання гуманітарної допомоги, а також участь у
     запобіганні і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій
     техногенного та природного характеру.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за  виконання:  МНС,  Міноборони,  Адміністрація
Держприкордонслужби.

Ціль   Удосконалення  системи управління повітряним рухом в
II.В.10. Україні, включаючи  функціонування  служб  управління
     повітряним рухом, з метою більш якісного реагування на
     можливі терористичні загрози

Завдання:

a.    інтенсифікація співпраці Україна - НАТО  у регулюванні
     повітряної оборони та повітряного сполучення.

Заходи на виконання:

1.*   Започаткування процесу приєднання України до  Програми
     НАТО з обміну даними про повітряну обстановку (ASDE) та
     Регіональної аеропросторової ініціативи.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Міноборони, МЗС.

2.*   Проведення в м.Києві пленарної сесії Комітету  НАТО з
     організації повітряного руху в Європі.

Строк виконання: травень.

Відповідальні за виконання: Державіаслужба, Міноборони.

b.    Посилення  взаємодії  між  цивільними  та військовими
     структурами під час організації повітряного  руху  в
     кризових ситуаціях та з питань запобігання терористичним
     актам з повітря.

Заходи на виконання:

1.*   Участь  у  постійних  робочих  групах Комітету НАТО з
     організації повітряного руху в Європі.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Державіаслужба, Міноборони.

2.    Впровадження процедур цивільно-військової  координації
при забезпеченні виконання завдань та місій авіації НАТО
в кризових ситуаціях та при протидії терористичним актам
з повітря з урахуванням документів НАТО: EAPC(C)D(2002)33
"Настанова НАТО із забезпечення цивільно-військових
процедур обслуговування повітряного руху в умовах нового
середовища безпеки", EAPC(NATMC)D(2005)0001 (Документ
C-M(2005)0004) "Вимоги НАТО до використання повітряного
простору", проекту документа EAPC(NATMC- ATM)WP
(2004)0002 "Настановчі принципи для ліцензування,
підготовки та зайнятості персоналу з організації
повітряного руху, який бере участь в управлінні під
егідою НАТО".

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Державіаслужба, Міноборони.

3. Підготовка військових та цивільних фахівців об'єднаної
цивільно-військової системи організації повітряного руху
України (ОЦВС) за стандартами НАТО.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Державіаслужба, Міноборони.

Ціль   Мінімізація шкоди, завданої забрудненням навколишнього
II.В.11. природного середовища внаслідок проведення
широкомасштабних військових навчань, включаючи
міжнародні, та випробування озброєнь і військової
техніки, а також забрудненням, що виникло у процесі
зберігання та знешкодження хімічних речовин, вибухівки,
протипіхотних мін, надлишкової стрілецької зброї і легких
озброєнь та небезпечних боєприпасів

Завдання:

a. Вивчення факторів впливу військової діяльності на
навколишнє природне середовище та здійснення заходів з
реабілітації територій, забруднених внаслідок військової
діяльності.

Заходи на виконання:

1. Проведення досліджень впливу воєнно-технічних факторів на
природне середовище під час проведення військових навчань
та випробувань озброєння і військової техніки.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Міноборони, Мінприроди.

2. Розроблення рекомендацій щодо впровадження системи
управління у сфері навколишнього природного середовища на
військових об'єктах Збройних Сил України.

Строк виконання: IV квартал.

Відповідальні за виконання: Міноборони, Мінприроди.

3. Проведення екологічного обстеження територій військових
об'єктів (містечок), що вивільняються внаслідок
реформування Збройних Сил України та плануються до
передачі органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування від Міністерства оборони України, та їх
реабілітація.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Міноборони, Мінприроди, місцеві органи
виконавчої влади.

4.    Сприяння прийняттю Верховною Радою України закону про
конверсію колишніх військових об'єктів.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Міноборони, Фонд державного майна,
Мін'юст, Апарат Ради національної безпеки і оборони України.

b. Забезпечення оперативної та ефективної реалізації
програми отримання міжнародної допомоги для реалізації
проектів знищення надлишкових боєприпасів, легких
озброєнь і стрілецької зброї, а також переносних зенітних
ракетних комплексів.

Захід на виконання:

1.* імплементація першої фази проекту Трастового фонду
Програми "Партнерство заради миру" під егідою
США щодо знищення надлишкових боєприпасів, легких
озброєнь і стрілецької зброї та переносних зенітних
ракетних комплексів (MANPADS).

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Міноборони, МЗС, Мінпромполітики,
Мінекономіки, Державна компанія "Укрспецекспорт".

Ціль   Поліпшення  взаємосумісності  засобів  зв'язку  та
II.В.12. інформаційно-комунікаційних систем України та НАТО

Завдання:

a. Модернізація системи зв'язку складових Воєнної
організації держави з метою підвищення рівня
взаємосумісності з відповідними системами зв'язку
держав - членів НАТО.

Заходи на виконання:

1. Виконання заходів Програми розвитку військ зв'язку
Збройних Сил України на 2006-2011 роки.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

2. Реалізація заходів першого етапу Комплексної програми
розвитку системи зв'язку, оповіщення та інформатизації
МНС на період 2004-2010 років ( 109-2004-р ).

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - МНС.

b. Забезпечення якісного управління підрозділами Збройних
Сил України під час їх участі у спільних
багатонаціональних миротворчих операціях.

Захід на виконання:

1.* Навчання фахівців у галузі зв'язку та інформаційних
систем у Школі зв'язку та інформаційних систем НАТО
(м. Рим).

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

Ціль   Розвиток міжнародного співробітництва між  науковцями
II.В.13. України, держав - членів НАТО та держав - партнерів, а
також розвиток співробітництва в галузі науки та
технологій у рамках Наукової програми

Завдання:

a. Розширення співробітництва України з НАТО в рамках
програми "Безпека через науку".

Заходи на виконання:

1.* Активізація співробітництва з Європейським центром
досліджень проблем безпеки імені Дж. Маршалла, Оборонним
коледжем НАТО (м. Рим), Женевським центром з питань
безпеки.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Міноборони, МЗС, МОН.

2.* Визначення сфер космічної діяльності, які становлять
взаємний інтерес для України і держав - членів та
партнерів НАТО в рамках ініціативи Європейського Союзу
щодо створення Європейської дослідницької зони.
Розроблення плану відповідних заходів з урахуванням
можливості одержання допомоги від Європейської Комісії,
держав - членів ЄС та НАТО для реалізації конкретних
проектів та провадження видів діяльності.

Строк виконання: IV квартал.

Відповідальні за виконання: НКАУ, МЗС, МОН.

b. Налагодження міжнародного співробітництва у проведенні
досліджень, розробок, випробувань у різних галузях науки
і техніки.

Заходи на виконання:

1. Підготовка проекту двосторонньої українсько-американської
угоди щодо співробітництва у галузі досліджень, розробок,
випробувань і оцінок у сфері оборонної промисловості.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінпромполітики, МЗС, Міноборони.

2. Дальша розбудова волоконно-оптичної інфраструктури
Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі в
містах, що є великими науково-освітніми центрами України.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - МОН.

3.    Сприяння  участі  українських підприємств  у програмі
Galileo в рамках тендерів Спільного підприємства
Європейської Комісії та Європейського космічного
агентства Galіleo Joіnt Undertakіng.

Строк виконання: IV квартал.

Відповідальні за виконання: НКАУ, МЗС, МОН, Мінтрансзв'язку.

4. Розгортання єдиної національної інформаційно-комп'ютерної
мережі науково-дослідних установ та освітніх закладів і
забезпечення її взаємодії із системою європейських
наукових та освітніх мереж GEANT.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінтрансзв'язку, МОН за участю НАН.

5.* Здійснення внеску до посилення регіональної безпеки у
сфері захисту навколишнього середовища шляхом участі в
першому етапі Екологічної та Безпекової ініціативи за
підтримки НАТО, ОБСЄ, Програми ООН з розвитку та Програми
ООН із захисту навколишнього середовища.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінприроди, МОЗ, МНС, МОН за участю
НАН.

6.* Сприяння обміну з Республікою Білорусь та Російською
Федерацією даними щодо епідеміологічних досліджень та
оцінки ризику онкологічних захворювань шляхом активної
участі у довготерміновому пілотному дослідженні "Оцінка
ризиків внаслідок Чорнобильської катастрофи. Уроки на
майбутнє".

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінприроди, МОЗ, МНС, МОН за участю
НАН.

           II.С. Питання ресурсів

Ціль   Поліпшення прозорості оборонного планування та процедур
II.С.1 укладання бюджету; перехід до сучасної системи НАТО щодо
розробки оборонних програм, бюджетного планування та
фінансування

Завдання:

a. Удосконалення національної системи оборонного планування
та процедур укладання бюджету.

Заходи на виконання:

1.* Проведення консультацій (семінарів) Україна - НАТО з
питань оборонного планування та бюджетного фінансування
правоохоронних органів, у тому числі спецслужб,
забезпечення прозорості цих процесів.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінфін, Служба безпеки України, МВС,
Міноборони, МНС, МЗС, Мінекономіки.

2. Прийняття та виконання постанови Кабінету Міністрів
України про затвердження Порядку організації фінансування
стратегічного планування у сфері оборони і військового
будівництва.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Кабінет Міністрів України, Міноборони.

3. Проведення наукового дослідження щодо удосконалення
порядку підготовки бюджетного запиту Міністерства оборони
України та розроблення відповідних рекомендацій.

Строк виконання: перше півріччя.

Відповідальні за виконання: Міноборони, Мінфін.

Ціль   Реформування процедури фінансового планування з метою
II.С.2. підтримки проведення воєнної реформи та переходу Збройних
Сил України на професійну основу

Завдання:

a. Впровадження програмних засобів формування документообігу
відповідно до стандартів НАТО.

Захід на виконання:

1. Проведення дослідної експлуатації програмних комплексів
інформаційно-аналітичної системи підтримки оборонного
планування "Ресурс-3".

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

Ціль   Підготовка фахівців у галузі  управління  ресурсами,
II.С.3 складання бюджету та фінансування оборонних потреб

Завдання:

a. Впровадження в процес підготовки фахівців Збройних Сил
України з логістики та бюджетного планування концепцій і
процедур НАТО.

Заходи на виконання:

1. Включення до програм підготовки слухачів Національної
академії оборони України вивчення концепцій, процедур,
стандартів НАТО з логістики.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

2. Підготовка фахівців у галузі управління ресурсами,
складання бюджету та фінансування оборонних потреб
відповідно до програми Resource Management Educatіon
Programme (RMEP) Школи НАТО (м. Обераммергау, Федеративна
Республіка Німеччина).

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Міноборони, МВС.

3.* Організація стажування представників Міністерства
внутрішніх справ України в штаб-квартирі НАТО і
державах - членах НАТО з питань оборонного планування,
ресурсного забезпечення та бюджету, кодифікації озброєнь
і військової техніки.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МВС, МЗС.

Ціль   Реформування   процесів   виробництва,  закупівель,
II.С.4. фінансування та проведення тендерів в
оборонно-промисловому комплексі (ОПК) для відображення
євроатлантичної орієнтації України та її мети стати
державою з ефективно діючою ринковою економікою. Це
включатиме і адаптацію ОПК до стандартів НАТО

Завдання:

a. Розроблення та прийняття національних стандартів у галузі
оборонно-промислового комплексу на основі стандартів
держав - членів НАТО.

Захід на виконання:

1. Забезпечення участі представників Збройних Сил України
у семінарі Україна - НАТО з питань перспектив розвитку
ОПК України та його інтеграції з ОПК держав - членів
НАТО.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінпромполітики, Міноборони.

       Розділ III. ЗАХИСТ І БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ

Ціль   Повна імплементація угоди про безпеку між Урядом України
III.1. та НАТО, зокрема затвердження та імплементація правил
поводження та забезпечення охорони інформації НАТО з
обмеженим доступом

Завдання:

a. Використання можливості щодо підготовки міжурядових угод
між Україною та державами - членами НАТО про взаємний
захист інформації з обмеженим доступом, в тому числі
таємної інформації.

Захід на виконання:

1. Сприяння укладенню Міжурядової угоди між Україною та
Канадою про взаємний захист таємної інформації.

Строк виконання: перше півріччя.

Відповідальні за виконання: МЗС, Служба безпеки України, Мін'юст.

Ціль   Покращення  системи  взаємного  захисту  інформації з
III.2. обмеженим доступом, включаючи діяльність Центру
реєстрації секретних документів НАТО

Завдання:

a. Вдосконалення системи контролю за додержанням вимог
захисту інформації з обмеженим доступом.

Заходи на виконання:

1. Здійснення контролю за станом додержання органами
державної влади, підприємствами, установами та
організаціями вимог до охорони інформації НАТО з
обмеженим доступом.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Служба безпеки України.

2.* Здійснення разом з Офісом безпеки НАТО, відповідними
органами держав - членів НАТО контролю за станом
збереження інформації з обмеженим доступом, переданої
Україною до НАТО.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Служба безпеки України.

Ціль   Досягнення домовленостей з НАТО, які нададуть можливість
III.3. обміну з НАТО інформацією з обмеженим доступом у галузі
військового планування і реформи

Завдання:

а. Створення ефективного захищеного каналу передачі
інформації між Місією України при НАТО у Брюсселі та
відповідними органами центральної виконавчої влади в
Україні.

Заходи на виконання:

1. Технічна та економічна оцінка можливостей створення
ефективного захищеного каналу передачі інформації.

Строк виконання: I квартал.

Відповідальні за виконання: Служба безпеки України, Міноборони,
МЗС, інші центральні органи виконавчої влади.

2.* Проведення переговорів з відповідними службами НАТО
щодо створення ефективного захищеного каналу передачі
інформації.

Строк виконання: перше півріччя.

Відповідальні за виконання: МЗС, Служба безпеки України,
Міноборони, інші центральні органи виконавчої влади.

3.* Створення ефективного захищеного каналу передачі
інформації (у тому числі в мережі Internet) для Місії
України при НАТО.

Строк виконання: друге півріччя.

Відповідальні за виконання: Служба безпеки України, Міноборони,
МЗС, інші центральні органи виконавчої влади.

Ціль   Модернізація  державних  систем  телекомунікації  та
III.4. інформації, по яких може передаватися інформація НАТО з
обмеженим доступом, відповідно до вимог і стандартів НАТО

Завдання:

a. Підвищення ефективності використання телекомунікаційних
ресурсів Національної системи конфіденційного зв'язку.

Заходи на виконання:

1. Забезпечення функціонування та розвитку єдиної
інтегрованої інформаційної мережі та мережі телефонного
конфіденційного зв'язку, створених з використанням
телекомунікаційних ресурсів Національної системи
конфіденційного зв'язку.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Служба безпеки України,
Мінтрансзв'язку, інші центральні органи виконавчої влади.

2. Участь у впровадженні в інформаційних системах органів
виконавчої влади, до компетенції яких належить питання
євроатлантичної інтеграції України, послуг електронного
цифрового підпису.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінтрансзв'язку, Служба безпеки
України, інші центральні органи виконавчої влади.

3. Встановлення спеціального зв'язку між Місією України при
НАТО і відповідними органами державної влади,
розташованими у м. Києві, в тому числі із залученням
допомоги НАТО.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МЗС, Служба безпеки України,
Мінтрансзв'язку.

b.    Запровадження технічних вимог до захисту інформації  у
приміщеннях, які передбачається обладнати апаратурою
конфіденційного зв'язку НАТО.

Заходи на виконання:

1. Проведення приймальних випробувань та державної
експертизи комплексної системи захисту інформації центру
обробки інформації оборонного планування.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

2. Поетапне впровадження автоматизованої
інформаційно-пошукової системи "Код".

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

Ціль   Розроблення і запровадження  навчальних  програм для
III.5. особового складу у різних сферах інформаційної безпеки

Завдання:

a. Підвищення кваліфікації фахівців органів виконавчої
влади з питань захисту інформації з обмеженим доступом.

Заходи на виконання:

1. Проведення порівняльного аналізу законодавства України та
законодавства держав - членів НАТО у сфері захисту
інформації з обмеженим доступом і розроблення відповідних
рекомендацій.

Строк виконання: перше півріччя.

Відповідальні за виконання: Служба безпеки України, інші
центральні органи виконавчої влади.

2.* Організація підготовки та навчання у відповідних
навчальних закладах НАТО фахівців, які опрацьовують
інформацію НАТО з обмеженим доступом.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Служба безпеки України, інші
центральні органи виконавчої влади.

3.* Запровадження навчального курсу з питань захисту
інформації з обмеженим доступом, ознайомлення із системою
та документами "INFOSEC" із залученням фахівців НАТО.

Строк виконання: перше півріччя.

Відповідальні за виконання: Служба безпеки України, інші
центральні органи виконавчої влади.

4.* Підготовка та навчання фахівців Збройних Сил України,
які опрацьовують інформацію НАТО з обмеженим доступом, у
Школі систем зв'язку та інформації НАТО.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

5. Підвищення кваліфікації фахівців органів державної влади
з питань захисту інформації у рамках заходів Програми
"Партнерство заради миру" .

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінтрансзв'язку, інші центральні
органи виконавчої влади.

          Розділ IV. ПРАВОВІ ПИТАННЯ

Ціль   Перегляд законів і підзаконних актів  та міжнародних
IV.1. договорів для спрощення надання Україні допомоги з боку
НАТО, держав - членів НАТО щодо всіх видів
співробітництва України з НАТО як на урядовому, так і на
неурядовому рівні

Завдання:

a. Залучення міжнародної експертно-консультативної допомоги
у вирішенні правових питань.

Заходи на виконання:

1. Опрацювання можливості залучення
експертно-консультативної допомоги Федерального
міністерства юстиції Федеративної Республіки Німеччина та
Німецького фонду міжнародного правового співробітництва
для забезпечення адаптації українського законодавства у
зазначеній сфері до норм та стандартів НАТО.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МЗС, Мін'юст.

2. Розроблення із залученням іноземних експертів та
прийняття нормативно-правових актів з питань
стандартизації в галузі охорони здоров'я.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МОЗ , МЗС.

Ціль   Забезпечення повної імплементації угод між Україною і
IV.2. НАТО, включаючи Угоду про безпеку, Угоду між
державами - учасницями Північноатлантичного договору та
іншими державами, які беруть участь у Програмі
"Партнерство заради миру" , щодо статусу їх
збройних сил, Меморандум про взаєморозуміння щодо
забезпечення підтримки операцій НАТО з боку України
і запланованого Меморандум про
взаєморозуміння щодо стратегічних авіаперевезень

Завдання:

a. Розроблення нормативно-правових актів у рамках
імплементації угод між Україною і НАТО.

Заходи на виконання:

1. Розроблення проекту Концепції підтримки військ з боку
України із залученням експертів Центру вивчення питань
взаємодії цивільних і військових відомств Школи
післядипломної освіти ВМС США.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальний за виконання - Міноборони.

2. Розроблення Каталогу можливостей щодо підтримки сил
НАТО під час проведення багатонаціональних навчань на
території України.

Строк виконання: IV квартал.

Відповідальні за виконання: МЗС, інші центральні органи виконавчої
влади.

3. Розроблення пропозицій щодо визначення механізму
звільнення від оподаткування підрозділів держав - членів
НАТО під час проведення спільних заходів на території
України.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: МЗС, Мінфін, Мінекономіки, Міноборони.

Ціль   Удосконалення законодавства України у сфері регулювання
IV.3. промислового виробництва, пов'язаного з обороною, з
метою його наближення до норм і стандартів НАТО (права
власності, захист інформації з обмеженим доступом,
державні гарантії виробникам і підрядникам, умови
іноземних інвестицій в ОПК, фінансування проектів,
законодавство та процедури експортного контролю)

Завдання:

a. Підготовка проектів нормативно-правових актів відповідно
до рішень, прийнятих у рамках міжнародних режимів
експортного контролю.

Захід на виконання:

1. Підготовка та сприяння прийняттю нормативно-правових
актів про внесення змін до:

Закону України "Про державний контроль за міжнародними
передачами товарів військового призначення та подвійного
використання" ( 549-15 );

постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада
2003 року N 1807 "Про затвердження
Порядку здійснення державного контролю за міжнародними
передачами товарів військового призначення";

постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня
2004 року N 86 "Про затвердження Порядку
здійснення державного контролю за міжнародними передачами
товарів подвійного використання";

постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня
1999 року N 920 "Про затвердження Положення
про порядок надання гарантій та здійснення державного
контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у
заявлених цілях товарів, які підлягають державному
експортному контролю".

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мін'юст, Держекспортконтроль, МЗС,
Мінпромполітики, Мінекономіки, Служба безпеки України, НКАУ.

Ціль   Створення правової та організаційної бази співробітництва
IV.4. між Україною і НАТО у галузі озброєнь, оборонних
досліджень і технологій

Завдання:

a. Удосконалення нормативно-правової бази у сфері
військово-технічного співробітництва.

Захід на виконання:

1. Розроблення проекту та сприяння прийняттю Верховною
Радою України закону про військово-технічне
співробітництво з іноземними державами.

Строк виконання: протягом року.

Відповідальні за виконання: Мінпромполітики, Міноборони, МЗС,
Мін'юст, інші центральні органи виконавчої влади.

Розділ V. МЕХАНІЗМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ

1. Для досягнення цілей та забезпечення додержання
принципів Плану дій Україна - НАТО Україна
зобов'язується виконувати в повному обсязі щорічні робочі плани
органів, що працюють під егідою Комісії Україна - НАТО:

Спільна робоча група Україна - НАТО з питань воєнної
реформи;

Спільна робоча група Україна - НАТО з питань економічної
безпеки;

Спільна робоча група Україна - НАТО з питань планування
на випадок надзвичайних ситуацій цивільного характеру;

Спільна робоча група Україна - НАТО з питань науки і
захисту довкілля;

Спільна робоча група Україна - НАТО з питань озброєнь;

Військовий комітет НАТО з Україною.

2. Україна зобов'язується забезпечувати повну прозорість
у виконанні Цільового плану Україна - НАТО на 2006 рік, проводити
консультації з державами - членами НАТО з питань його виконання на
засіданнях таких структур:

Політичний комітет НАТО з Україною;

Політико-військовий керівний комітет НАТО з Україною;

Спеціальний комітет НАТО з Україною;

Економічний комітет НАТО з Україною.

   3. Можливим  є  проведення  спільних  засідань  таких
структур, як Політичний комітет НАТО з
Україною/Політико-військовий керівний комітет НАТО з Україною.

4. Щорічна доповідь України про виконання Цільового плану
доводиться до відома членів Комісії Україна - НАТО на рівні послів
та міністрів.

Фінансування заходів Цільового плану має здійснюватися за
рахунок:

бюджетних призначень на 2006 рік для органів державної
влади як головних розпорядників бюджетних коштів, у тому числі на
виконання заходів євроатлантичної (європейської) інтеграції:

КПКВ 0301280 "Виконання загальнодержавних організаційних
інформаційно-аналітичних та науково-методологічних заходів
Цільового плану Україна - НАТО на 2006 рік" за КЕКВ 1171
"Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації
державних (регіональних) програм" (орієнтовна сума кошторису
3375,7 тис. гривень) (582 тис. євро);

КПКВ 6122030 "Дослідження і розробки у сфері державної
служби та її адаптації до стандартів Європейського Союзу";

КПКВ 6521200 "Забезпечення заходів спеціальними
підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією
Служби безпеки України";

КПКВ 5341010 "Керівництво та управління у сфері охорони
Державного кордону";

КПКВ 6524010 "Боротьба з тероризмом на території
України";

КПКВ 6521040 "Забезпечення перебування за кордоном
працівників органів державної влади";

   КПКВ 6521070 "Підготовка та перепідготовка кадрів  Служби
безпеки України вищими навчальними закладами III та IV рівнів
акредитації";

Державної цільової програми N 116 "Програма інтеграції
України до ЄС";

Державної програми створення, розвитку та забезпечення
функціонування Національної системи конфіденційного зв'язку (КПКВ
6521150 "Створення та забезпечення функціонування Національної
системи конфіденційного зв'язку");

Державної програми "Електронна Україна" на
2005-2012 роки; міжнародної технічної допомоги:

проекту Трастового фонду Програми "Партнерство заради
миру" під егідою США щодо знищення надлишкових
боєприпасів, легких озброєнь і стрілецької зброї та переносних
зенітних ракетних комплексів;

проекту Європейської Комісії та Ради Європи щодо
підтримки належного врядування, спрямованого проти корупції
(орієнтовно 2750 тис. євро);

проекту Європейської Комісії і Ради Європи щодо боротьби
з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом,
і фінансуванням тероризму (MOLІ-UA 2) Програми дій Тасіс для
України на 2005 рік (орієнтовно 5200 тис. євро);

гранту НАТО "Network Іnfrastructure Grant, NІG N 978384"
(на дальшу розбудову волоконно-оптичної інфраструктури Української
науково-освітньої телекомунікаційної мережі (Ukraіnіan Research
and Academіc Network, URAN) у містах, що є великими
науковоосвітніми центрами України;

проекту щодо створення консолідованої системи контролю за
повітряним рухом в Україні за рахунок коштів, виділених Конгресом
США. Роботи виконуються концерном "Локхід Мартін" (США) та
компанією "Капш" (Австрія).


Глава Секретаріату
Президента України О.РИБАЧУК