ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 3 Декрету
Кабінету Міністрів України
"Про державне мито"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до пункту 3 статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 30, ст. 229; 1999 р., N 44, ст. 386; 2004 р., N 11, ст. 140) такі зміни:

1) підпункт "в" викласти у такій редакції:

"в) за посвідчення договорів 0,1 відсотка вартості купівлі-продажу майна державних підприємств майна, що викуповується";

2) підпункт "у" викласти у такій редакції:

"у) за нотаріальне посвідчення договорів:

  застави              0,01 відсотка предмета
застави, але не менше 5
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян і не більше
50 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян

оренди (суборенди) об'єктів 0,01 відсотка суми договору,
нерухомості але не менше 5
неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян і не більше
50 неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян

оренди (суборенди) земельних 0,01 відсотка від грошової
ділянок оцінки земельної ділянки,
яка встановлюється за
методикою, затвердженою
Кабінетом Міністрів України.

У разі відсутності грошової
оцінки земель - 1 відсоток
суми договору, але не менше
одного неоподатковуваного
мінімуму доходів громадян".

2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2007 року.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 17 січня 2006 року
N 3352-IV