ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про деякі питання ввезення на митну територію
України транспортних засобів"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про деякі питання ввезення на митну територію України транспортних засобів" ( 2739-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 34, ст. 435):

1) у назві Закону після слів "територію України" доповнити словами "та реєстрації";

2) перед словами "Верховна Рада України постановляє" доповнити словами "З метою регулювання ввезення на митну територію України та проведення першої реєстрації ввезених або виготовлених в Україні транспортних засобів";

3) статті 1 і 2 викласти в такій редакції:

"1. Пропуск на митну територію України з метою вільного обігу (у тому числі з метою розкомплектування на запасні частини) тракторів колісних для перевезення напівпричепів (сідельних тягачів), автобусів, легкових автомобілів, вантажних автомобілів, автомобілів спеціального призначення та шасі з встановленими двигунами - коди товарних позицій згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності 8701 20, 8702-8705 та 8706 (2371г-14 ) (шасі з встановленими двигунами тільки для автомобілів товарних позицій 8701 20 та 8702-8705) допускається за умови, що на момент переміщення через митний кордон України пройшло не більше 8 років з дати їх виготовлення.

2. Пропуск на митну територію України з метою вільного обігу та першу реєстрацію в Україні ввезених транспортних засобів нових і таких, що були в користуванні, або виготовлених в Україні здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня "ЄВРО-2" згідно з технічними регламентами та національними стандартами (щонайменше за умови відповідності вимогам рівня "В" ДСТУ UN/ЕСЕ R 49-02А, В:2002 або "В","С","D" ДСТУ UN/ЕСЕ R 83-03:2002, які застосовують залежно від особливостей конструкції транспортних засобів):

- для тракторів колісних для перевезення напівпричепів (сідельних тягачів), автобусів та легкових автомобілів - коди товарних позицій 8701 20, 8702 та 8703 ( 2371г-14 ) - 1 січня 2006 року. Цю норму не поширюють до 1 липня 2006 року на зазначені транспортні засоби, переміщені на митну територію України або виготовлені в Україні до 31 грудня 2005 року включно, та транспортні засоби, на які до 31 грудня 2005 року включно видано сертифікати відповідності;

- для вантажних автомобілів та автомобілів спеціального призначення - коди товарних позицій 8704 та 8705 ( 2371г-14 ) - з 1 січня 2007 року";

4) у статті 3 після слів "засобів вимогам" доповнити словами "технічних регламентів та", а після слів "є сертифікат" - "або інший документ про підтвердження";

5) статті 4 і 5 виключити;

6) доповнити Закон новими статтями 3-1 і 3-2 такого змісту:

"3-1. Стаття 1 цього Закону втрачає чинність через п'ять років з дня вступу України до Світової організації торгівлі.

3-2. Дія статей 1 і 2 цього Закону не поширюється на транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України тимчасово, з метою транзиту та при переселенні громадян на постійне місце проживання до України";

7) у статті 8 слова "крім статті 2, яка набирає чинності з 1 січня 2006 року" виключити.

2. Частину другу статті 5 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України" ( 2681-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 2) викласти у такій редакції:

"Транспортні засоби за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 (2371г-14 ) Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності як нові, так і такі, що були у користуванні, які ввозяться на митну територію України громадянами, підлягають обов'язковій сертифікації відповідно до законодавства України. Документи, що засвідчують відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів та національних стандартів, подаються митним органам під час митного оформлення транспортних засобів з метою вільного обігу та уповноваженим в Україні органам під час реєстрації транспортних засобів, якщо вони підлягають реєстрації".

3. Пункт 3 статті 1 Митного кодексу України ( 92-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288) викласти в такій редакції:

"3) вільний обіг - розпорядження без митного контролю товарами і предметами, пропущеними через митний кордон України".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 30 листопада 2005 року
N 3151-IV