ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо забезпечення права засуджених і осіб,
які тримаються під вартою, на листування з питань,
пов'язаних з порушенням прав людини

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кримінально-виконавчому кодексі України ( 1129-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 3-4, ст. 21):

абзац четвертий частини першої статті 8 після слів "до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" доповнити словами "Європейського суду з прав людини, а також інших відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, до уповноважених осіб таких міжнародних організацій";

частину четверту статті 113 після слів "Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини" доповнити словами "Європейському суду з прав людини, а також іншим відповідним органам міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких міжнародних організацій".

2. У Законі України "Про попереднє ув'язнення" ( 3352-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 35, ст. 360; 2002 р., N 32, ст. 232; 2003 р., N 15, ст. 109, N 29, ст. 233; 2005 р., N 10, ст. 187, ст. 191, N 11, ст. 198):

абзац одинадцятий частини першої статті 9 після слів "листами до" доповнити словами "Європейського суду з прав людини, а також інших відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, до уповноважених осіб таких міжнародних організацій";

друге речення частини другої статті 13 після слів "Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини" доповнити словами "Європейському суду з прав людини, а також іншим відповідним органам міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна, уповноваженим особам таких міжнародних організацій".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 1 грудня 2005 року
N 3166-IV