Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 18 липня 1998 р. N 1120
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 663 від 2 вересня 2015
р.)

Про затвердження Положення про Державну службу
стандартних зразків складу та властивостей
речовин і матеріалів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1127 від 30.11.20
05 )

Відповідно до статті 12 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Державну службу стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів (додається).

Перший віце-прем'єр-міністр України А.ГОЛУБЧЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 липня 1998 р. N 1120

Положення
про Державну службу стандартних зразків складу
та властивостей речовин і матеріалів

1. Державна служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів (далі - ДССЗ) - це система підприємств, установ та організацій, об'єднаних постійною науковою та метрологічною діяльністю щодо розроблення і впровадження стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів (далі - стандартні зразки) з метою забезпечення єдності вимірювань.

2. Основними завданнями ДССЗ є:

міжрегіональна і міжгалузева координація та науково-методичне керівництво роботами з розроблення та впровадження стандартних зразків;

визначення та прогнозування потреб економіки у стандартних зразках;

визначення пріоритетних напрямів розроблення та встановлення потрібної точності стандартних зразків, що застосовуються в економіці;

здійснення наукових досліджень щодо створення нових типів стандартних зразків;

розроблення, випуск та впровадження стандартних зразків;

здійснення міжнародного співробітництва з питань розроблення та впровадження стандартних зразків.

3. Діяльність ДССЗ координує Держспоживстандарт, який: ( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1127 від 30.11.2005 )

визначає порядок функціонування ДССЗ;

затверджує нормативні документи, які регламентують питання розроблення та застосування стандартних зразків;

встановлює порядок створення стандартних зразків та затверджує державні стандартні зразки;

організує здійснення державного метрологічного нагляду за станом та застосуванням стандартних зразків;

здійснює координацію робіт з міждержавного та міжнародного співробітництва з питань розроблення та використання стандартних зразків.

4. Систему ДССЗ складають:

Головний центр Державної служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів (далі - Головний центр ДССЗ);

центри Державної служби стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів (далі - центри ДССЗ).

5. Функції Головного центру ДССЗ, положення про який затверджується Держспоживстандартом, здійснює державний науковий метрологічний центр, що належить до сфери його управління. ( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 1127 від 30.11.2005 )

6. Головний центр ДССЗ:

здійснює науково - методичне керівництво і координацію робіт щодо створення стандартних зразків;

визначає основні напрями розвитку робіт із забезпечення єдності вимірювань складу та властивостей речовин і матеріалів на основі застосування стандартних зразків;

розробляє проекти нормативних документів щодо стандартних зразків;

розробляє проекти державних та багатогалузевих програм створення державних стандартних зразків;

здійснює наукові дослідження щодо створення нових типів стандартних зразків;

організує розроблення, проведення атестації, виробництво та впровадження стандартних зразків;

веде розділ "Стандартні зразки" Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні;

бере участь у діяльності міжнародних метрологічних організацій з питань стандартних зразків.

7. Функції центрів ДССЗ можуть покладатися на головні організації метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, підприємства, установи та організації, в тому числі науково-дослідні інститути, проектно-конструкторські та технологічні організації і вищі навчальні заклади, що мають необхідну експериментальну базу та кваліфікований персонал з досвідом роботи у відповідній галузі.

Положення про центр ДССЗ затверджується керівником відповідного підприємства, установи, організації за погодженням з Головним центром ДССЗ.

За кожним центром ДССЗ закріплюється певна номенклатура стандартних зразків або науково-технічна сфера діяльності з розроблення та впровадження стандартних зразків.

8. Центри ДССЗ:

визначають основні напрями розвитку метрологічного забезпечення відповідної галузі економіки або вирішення певної науково-технічної проблеми на основі застосування стандартних зразків;

розробляють нормативні документи з питань створення, виробництва та застосування стандартних зразків;

беруть участь у виконанні державних та багатогалузевих програм;

проводять наукові дослідження щодо створення нових типів стандартних зразків;

виконують роботи з розроблення, атестації, виробництва та впровадження стандартних зразків;

здійснюють інформаційне забезпечення підприємств та організацій щодо стандартних зразків.

9. Фінансування діяльності ДССЗ здійснюється відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ). ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1127 від 30.11.2005 )