ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2005 рік"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., NN 17-19, ст. 267, N 29, ст. 380, N 34, ст. 441) такі зміни:

1. У статті 1:

у частині першій цифри "106.708.388,9", "81.111.278,5" та "25.597.110,4" замінити відповідно цифрами "106.124.985,5", "83.509.475,1" та "22.615.510,4";

у частині другій цифри "114.564.163,3", "88.834.735,6" та "25.729.427,7" замінити відповідно цифрами "115.794.610,1", "92.545.569,9" та "23.249.040,2";

в абзаці третьому частини третьої цифри "1.700.824,7", "379.869,4" та "1.320.955,3" замінити відповідно цифрами "2.362.496,8", "729.869,4" та "1.632.627,4";

у частині четвертій цифри "7.053.336", "6.911.181,1" та "142.154,9" замінити відповідно цифрами "9.528.858,3", "8.573.818,8" та "955.039,5".

2. Абзац третій статті 9 викласти у такій редакції:

"операції з ввезення природного газу на митну територію України відповідно до зовнішньоекономічних контрактів, укладених на виконання міжнародних договорів України, звільняються від обкладення податком на додану вартість".

3. Пункт 30 статті 12 виключити.

4. У статті 26 цифри "6.985.309,7" замінити цифрами "8.647.947,4".

5. Доповнити статтею 26-1 такого змісту:

"Стаття 26-1. На часткову зміну частини другої статті 21 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86) дозволити в процесі приватизації державного майна оплату його вартості у вільно конвертованій іноземній валюті".

6. Видатки, передбачені додатком N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ) на субвенцію на розвиток соціально-економічної сфери м. Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, перенести із спеціального фонду до загального фонду державного бюджету.

7. Пункт 53 статті 45 виключити.

8. Статтю 50 доповнити частинами п'ятою, шостою та сьомою такого змісту:

"Затвердити на 2005 рік додаткову дотацію з державного бюджету бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, районним бюджетам, міським бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та Севастопольському міському бюджету у сумі 500.000 тис. гривень на забезпечення здійснення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

Кабінету Міністрів України у двотижневий термін затвердити розподіл додаткової дотації між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами, районними бюджетами, міськими бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та Севастопольським міським бюджетом з наступним інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Міністерству фінансів України здійснити перерахування субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування у 2005 році Програм-переможців учасників Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2004 року відповідно до рішення конкурсної комісії".

9. Пункт 14 частини першої статті 62 виключити.

10. Статтю 84 викласти у такій редакції:

"Стаття 84. Кабінету Міністрів України визначити порядок і терміни поетапного запровадження умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки та впорядкування умов оплати праці окремих категорій працівників бюджетної сфери, здійснивши розподіл коштів у сумі 180.616,7 тис. гривень, передбачених на цю мету, у розрізі головних розпорядників коштів державного бюджету.

Затвердити додаткову дотацію з Державного бюджету України місцевим бюджетам для поетапного запровадження умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки та забезпечення видатків на оплату праці відповідно до чинного законодавства згідно з додатком N 10 до цього Закону".

11. У статті 103 цифру "9" замінити цифрами "10".

12. Внести зміни до додатків N 1, N 2, N 3, N 4 та N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" ( 2285-15 ) відповідно до додатків N 1, N 2, N 3, N 4 та N 5. Затвердити на 2005 рік розподіл коштів з державного бюджету для поетапного запровадження умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки та забезпечення видатків на оплату праці згідно з додатком N 6 до цього Закону.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 3 листопада 2005 року
N 3050-IV