ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 3
Закону України "Про концесії"

З метою забезпечення захисту та реалізації прав громадян України, передбачених Конституцією України ( 254к/96-ВР ), у процесі реалізації окремих положень Закону України "Про концесії" ( 997-14 ) Верховна Рада України постановляє:

1. Абзац вісімнадцятий частини другої статті 3 Закону України "Про концесії" ( 997-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 41, ст. 372; 2002 р., N 48, ст. 362; 2005 р., N 26, ст. 349) викласти в такій редакції:

"використання об'єктів соціально-культурного призначення (за винятком тих, що розташовані у рекреаційних зонах)".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 8 вересня 2005 року
N 2857-IV