ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України
"Про фізичну культуру і спорт"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" ( 3808-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 14, ст. 80; 1999 р., N 34, ст. 271) такі зміни:

1) у статті 36-1:

абзац перший після слів "тільки одній" доповнити словами "легалізованій у встановленому законом порядку";

абзац третій викласти у такій редакції:

"відповідності її статутних документів, у тому числі щодо мети, завдань та структури, статутним та регламентним вимогам, структурі відповідної міжнародної спортивної організації";

2) статтю 36-2 доповнити новою частиною першою такого змісту:

"Надання спортивній федерації статусу національної здійснюється на конкурсних засадах відповідно до положення про порядок проведення конкурсу, що затверджується центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту".

У зв'язку з цим частини першу - восьму вважати відповідно частинами другою і дев'ятою.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 3 лютого 2005 року
N 2416-IV