ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
(щодо розроблення, виготовлення, реалізації,
ремонту, модернізації та утилізації озброєння,
військової техніки, військової зброї і
боєприпасів до неї)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У частині другій статті 4 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299) слова "виготовленням і реалізацією військової зброї та боєприпасів до неї" виключити.

2. У частині третій статті 1 Закону України "Про державне оборонне замовлення" ( 464-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 17, ст. 111):

абзац другий викласти в такій редакції:

"Виконавцями з розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації, утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї можуть бути суб'єкти господарювання - юридичні особи, які мають ліцензію на провадження відповідного виду господарської діяльності";

абзац четвертий виключити.

3. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (1775-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299, N 45, ст. 377; 2001 р., N 11, ст. 45, N 16, ст. 76, N 22, ст. 105, N 49, ст. 259; 2002 р., N 6, ст. 39, N 7, ст. 50, N 17, ст. 121, N 20, ст. 134, N 30, ст. 207, N 31, ст. 214; 2003 р., N 13, ст. 92, N 23, ст. 145, N 36, ст. 276; 2004 р., N 12, ст. 155, N 13, ст. 180, N 15, ст. 228, N 38, ст. 468, N 50, ст. 537):

абзац дев'ятий частини першої статті 5 доповнити словами "крім випадків, передбачених цим Законом";

абзац третій частини першої статті 6 доповнити словами "крім випадків, передбачених цим Законом";

статтю 8 після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Ліцензійні умови провадження видів господарської діяльності, зазначених у пункті 72 статті 9 цього Закону, та порядок контролю за їх додержанням затверджуються Кабінетом Міністрів України".

У зв'язку з цим частини шосту - сьому вважати відповідно частинами сьомою - восьмою;

у статті 9:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду";

доповнити пунктом 72 такого змісту:

"72) розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:

подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ, 13 січня 2005 року
N 2340-IV