Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 15 січня 2005 р. N 38
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 2 від 9 січня 2014
р.)

Про затвердження Положення про порядок присвоєння
звань особам командного складу морських суден

Відповідно до Міжнародної конвенції про підготовку, дипломування моряків та несення вахти 1978 року та статті 51 Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден, що додається.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 січня 2005 р. N 38

Положення
про порядок присвоєння звань особам
командного складу морських суден

1. Цим Положенням визначається процедура присвоєння звань особам командного складу морських суден (далі - особи командного складу).

Дія Положення не поширюється на осіб, які виконують службові обов'язки на військових кораблях і військово-допоміжних суднах, риболовних суднах, яхтах, що не займаються комерційними перевезеннями, і суднах валовою місткістю менше ніж 80 та/або потужністю головної енергетичної установки менше ніж 55 кВт.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

далеке плавання - плавання за межами вод, визначених для прибережного та малого плавання;

звання осіб командного складу - кваліфікаційна категорія, яка присвоюється залежно від рівня освіти, професійної компетентності, стажу роботи на суднах, підтверджується видачею диплома або кваліфікаційного свідоцтва та надає право таким особам займати відповідну посаду на морському судні. Звання осіб командного складу не належать до спеціальних;

мале плавання - плавання, під час якого судно (у тому числі при виконанні міжнародних рейсів) віддаляється не більш як на 200 миль від порту або місця, в якому пасажири та екіпаж могли б перебувати у безпеці. Відстань між останнім портом заходження в країні, з якої судно вийшло в рейс, та кінцевим портом призначення, або дальність зворотного рейсу, не повинна перевищувати 600 миль. Кінцевий порт призначення - останній порт заходження у передбачуваному рейсі, з якого судно виходить у зворотний рейс до країни, з якої воно вийшло в рейс;

оператор Глобальної морської системи зв'язку - радіоспеціаліст, який має відповідну кваліфікацію і виконує обов'язки згідно з вимогами глави IV Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року (далі - Конвенція), забезпечує радіозв'язок і може бути призначеним радіооператором, відповідальним за радіозв'язок у Глобальній морській системі зв'язку в разі лиха та для забезпечення безпеки (далі - Глобальної морської системи зв'язку) відповідно до типу диплома (обмеженого чи загального);

прибережне плавання - плавання вздовж берегів України та сусідніх з Україною держав з віддаленням від берега на відстань до 20 морських миль.

Інші терміни у цьому Положенні вживаються у значенні, наведеному у Конвенції , Кодексі торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ), інших актах законодавства у зазначеній сфері.

3. Звання осіб командного складу присвоюються громадянам України, які закінчили навчальні заклади, що здійснюють підготовку моряків, а також іноземцям у передбачених міжнародними договорами України випадках.

4. Особам командного складу можуть присвоюватися такі звання:

судноводіям - капітан далекого плавання, капітан малого плавання, капітан прибережного плавання, штурман далекого плавання, штурман, судноводій-механік 1 класу; судноводій-механік 2 класу; судноводій-механік 3 класу; судноводій малотоннажного судна; судноводій-механік малотоннажного судна;

судновим механікам - механік першого розряду, механік другого розряду, механік третього розряду, механік малотоннажного судна;

судновим електромеханікам - електромеханік першого розряду, електромеханік другого розряду, електромеханік третього розряду;

судновим радіоспеціалістам - радіоелектронік Глобальної морської системи зв'язку першого класу, радіоелектронік Глобальної морської системи зв'язку другого класу, радіооператор першого класу, радіооператор другого класу, оператор Глобальної морської системи зв'язку, оператор-радіотелефоніст.

5. Особи командного складу, яким присвоєно відповідне звання, можуть займати такі посади:

судноводії - капітана, старшого помічника капітана, вахтового помічника капітана;

суднові механіки - старшого механіка, другого механіка, вахтового механіка;

суднові електромеханіки - старшого електромеханіка, другого електромеханіка, електромеханіка;

суднові радіоспеціалісти - радіоелектроніка, начальника радіостанції, радіооператора.

6. Звання осіб командного складу присвоюються особам віком не молодше 18 років, а звання капітана - віком не молодше 20 років, які:

закінчили навчальні заклади, що здійснюють підготовку моряків за навчальними програмами, погодженими Мінтрансзв'язку (далі - морські навчальні заклади), і здобули освіту, що відповідає міжнародним вимогам та законодавству України з питань підготовки і дипломування моряків (далі - національні вимоги) та дає право на присвоєння звань осіб командного складу і отримання дипломів та кваліфікаційних свідоцтв;

мають документально підтверджену необхідну спеціальну або спеціалізовану підготовку згідно з вимогами Конвенції і документально підтверджений стаж плавання на суднах згідно з вимогами Конвенції та національними вимогами (далі - стаж плавання);

є придатними до роботи на судні за станом здоров'я;

підтвердили свою кваліфікацію в Державній кваліфікаційній комісії (далі - Кваліфікаційна комісія), яка утворюється Інспекцією з питань підготовки та дипломування моряків.

7. Випускники морського навчального закладу підтверджують кваліфікацію на відповідність вимогам Конвенції та національним вимогам безоплатно під час проходження державної атестації на спільному засіданні державної екзаменаційної комісії навчального закладу та Кваліфікаційної комісії. Оплата роботи членів Кваліфікаційної комісії здійснюється за рахунок навчального закладу в розмірі, встановленому для членів екзаменаційної комісії.

На підставі протоколу спільного засідання комісій та документів, що засвідчують необхідні стаж плавання і практичну підготовку, випускник має право протягом 12 місяців з дати проведення засідання отримати у капітана морського порту диплом або кваліфікаційне свідоцтво, які засвідчують присвоєння зазначеного в протоколі звання особи командного складу, та підтвердження диплома або кваліфікаційного свідоцтва. Порядок проведення спільного засідання комісій визначається Мінтрансзв'язку за погодженням з МОН.

8. Особи командного складу для присвоєння чергового звання і підтвердження диплома або кваліфікаційного свідоцтва повинні пройти курси підвищення кваліфікації у морських навчальних закладах і отримати свідоцтво встановленого зразка.

9. Рішення щодо присвоєння або підтвердження звання приймається Кваліфікаційною комісією.

10. Присвоєння звання та надання права на зайняття відповідної посади на судні засвідчується дипломом або кваліфікаційним свідоцтвом - документами, що визначають кваліфікацію осіб командного складу.

11. Дипломи і кваліфікаційні свідоцтва вважаються дійсними за наявності відповідного підтвердження, що є невід'ємною частиною диплома або кваліфікаційного свідоцтва і надає право займати посади або виконувати певні обов'язки згідно з вимогами Конвенції та національними вимогами на суднах визначених типів, місткості, потужності та виду рухової установки, району плавання.

Підтвердження видається на строк, що не перевищує п'яти років від дати прийняття рішення Кваліфікаційною комісією.

12. Дипломи і кваліфікаційні свідоцтва та їх підтвердження видаються на підставі протоколу засідання Кваліфікаційної комісії та інших документів у порядку, що визначається Мінтрансзв'язку.

13. Порядок підтвердження кваліфікації та дипломування осіб командного складу суден, що здійснюють плавання виключно у внутрішніх водах, у межах захищених вод чи у безпосередній до них близькості і в районах дії портових правил, та у випадках, передбачених главою VII Конвенції , а також порядок підтвердження кваліфікації осіб суднової команди морських суден і видачі їм відповідних свідоцтв визначається Мінтрансзв'язку.

14. В окремих випадках, якщо це не створює небезпеки для людей, майна або довкілля, за поданням судновласника капітану морського порту особам командного складу, які мають відповідну кваліфікацію та практичний досвід, може бути виданий пільговий дозвіл, який дає право на зайняття посади на категорію вище, ніж це передбачено дипломом або кваліфікаційним свідоцтвом, у порядку, що визначається Мінтрансзв'язку.

15. Інформація про видані дипломи, кваліфікаційні свідоцтва та їх підтвердження вноситься до Єдиного державного реєстру документів моряків, порядок ведення якого визначається Мінтрансзв'язку.

16. Позбавлення звання та вилучення диплома або кваліфікаційного свідоцтва здійснюється за рішенням суду.

17. Особам, які претендують на присвоєння звання, необхідно мати:

1) штурмана та отримання права на зайняття посади вахтового помічника капітана морських суден валовою місткістю 500 і більше відповідно до Правил II/1 Конвенції та національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче молодшого спеціаліста за спеціальністю "Судноводіння" і відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-II/1 Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти (далі - Кодекс), та національним вимогам;

стаж плавання на морських самохідних суднах не менш як 12 місяців у складі палубної команди, що зараховується як підготовка (у противному разі стаж плавання на морських суднах повинен становити не менш як 3 роки) з виконанням обов'язків з несення ходової вахти на містку під наглядом капітана або вахтового помічника капітана протягом не менш як шість місяців на морських самохідних суднах;

диплом оператора Глобальної морської системи зв'язку;

2) штурмана далекого плавання та отримання права на зайняття посади старшого помічника капітана морських суден валовою місткістю 500 і більше відповідно до Правил II/2 Конвенції та національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче бакалавра за спеціальністю "Судноводіння" і відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-II/2 Кодексу, та національним вимогам;

диплом штурмана;

диплом оператора Глобальної морської системи зв'язку загальний;

стаж плавання не менш як 18 місяців з виконанням обов'язків вахтового помічника капітана на морських суднах валовою місткістю 500 і більше в далекому плаванні;

3) капітана прибережного плавання та отримання права на зайняття посади капітана морських суден валовою місткістю менше ніж 500 у прибережному плаванні відповідно до Правил II/3 Конвенції та національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче молодшого спеціаліста за спеціальністю "Судноводіння" і відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-II/3 Конвенції , та національним вимогам;

диплом штурмана;

диплом оператора Глобальної морської системи зв'язку;

стаж плавання не менш як 24 місяці у будь-якому плаванні з виконанням обов'язків вахтового помічника капітана на будь-яких самохідних суднах, з яких не менш як 12 місяців на посаді старшого помічника капітана в будь-якому плаванні.

Капітан морського судна валовою місткістю менше ніж 500, не зайнятого в прибережному плаванні, повинен мати диплом капітана малого плавання або капітана далекого плавання з правом зайняття посади на морських суднах валовою місткістю 500 і більше;

4) капітана малого плавання та отримання права на зайняття посади капітана морських суден валовою місткістю 500 і більше в малому плаванні відповідно до Правил II/2 Конвенції та національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче бакалавра за спеціальністю "Судноводіння" і відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-II/2 Конвенції , та національним вимогам;

диплом штурмана;

диплом оператора Глобальної морської системи зв'язку загальний;

стаж плавання не менш як 24 місяці з виконанням обов'язків вахтового помічника капітана на морських суднах валовою місткістю 500 і більше в малому або далекому плаванні, з яких не менш як 12 місяців на посаді старшого помічника капітана в малому або далекому плаванні;

5) капітана далекого плавання та отримання права на зайняття посади капітана морських суден валовою місткістю 500 і більше відповідно до Правил II/2 Конвенції та національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра за спеціальністю "Судноводіння" і відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-II/2 Конвенції , та національним вимогам;

диплом штурмана далекого плавання;

диплом оператора Глобальної морської системи зв'язку загальний;

стаж плавання не менш як 18 місяців на посаді старшого помічника капітана на морських суднах валовою місткістю 500 і більше в далекому плаванні;

6) механіка третього розряду та отримання права на зайняття посади вахтового механіка відповідно до Правил III/1 Конвенції та національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче молодшого спеціаліста за спеціальністю "Експлуатація суднових енергетичних установок" або "Автоматизоване управління технологічними процесами" із спеціалізацією "Автоматизоване управління судновими енергетичними установками", або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста чи магістра за спеціальністю "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" із спеціалізацією "Експлуатація суднових автоматизованих систем" і відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-III/1 Конвенції , та національним вимогам;

стаж плавання не менш як 6 місяців на самохідних суднах у складі машинної команди з виконанням обов'язків з несення вахти та обслуговування суднових енергетичних установок під контролем вахтового механіка;

стаж роботи, пов'язаної з ремонтом суднового механічного обладнання, не менш як 6 місяців або пройти виробничу практику відповідно до планів морських навчальних закладів;

7) механіка другого розряду та отримання права на зайняття посади другого механіка відповідно до Правил III/2 Конвенції та національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче бакалавра за спеціальністю "Експлуатація суднових енергетичних установок" або спеціаліста чи магістра за спеціальністю "Автоматизоване управління технологічними процесами" із спеціалізацією "Автоматизоване управління судновими енергетичними установками", або "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" із спеціалізацією "Експлуатація суднових автоматизованих систем" і відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-III/2 Конвенції , та національним вимогам;

диплом механіка третього розряду;

стаж плавання не менш як 24 місяці на посаді вахтового механіка на суднах з головною енергетичною установкою потужністю понад 750 кВт;

8) механіка першого розряду та отримання права на зайняття посади старшого механіка відповідно до Правил III/2 Конвенції та національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста чи магістра за спеціальністю "Експлуатація суднових енергетичних установок" або "Автоматизоване управління технологічними процесами" із спеціалізацією "Автоматизоване управління судновими енергетичними установками", або "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" із спеціалізацією "Експлуатація суднових автоматизованих систем" і відповідати стандарту компетентності, визначеному в розділі А-III/2 Конвенції , та національним вимогам;

диплом механіка другого розряду;

стаж плавання не менш як 24 місяці на посаді другого механіка на суднах з головною енергетичною установкою потужністю понад 3000 кВт або на посаді старшого механіка на суднах з головною енергетичною установкою потужністю понад 750 кВт;

9) електромеханіка третього розряду відповідно до національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче молодшого спеціаліста за спеціальностями "Експлуатація електрообладнання і автоматики суден" або "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" із спеціалізацією "Експлуатація суднових автоматизованих систем" і відповідати стандарту компетентності, визначеному Мінтрансзв'язку;

стаж плавання не менш як 6 місяців на самохідних суднах з виконанням обов'язків з обслуговування суднового електрообладнання під контролем електромеханіка або вахтового механіка;

стаж роботи, пов'язаної з ремонтом суднового електрообладнання, не менш як 6 місяців або пройти виробничу практику відповідно до планів морських навчальних закладів;

10) електромеханіка другого розряду відповідно до національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за спеціальністю "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" із спеціалізацією "Експлуатація суднових автоматизованих систем" і відповідати стандарту компетентності, визначеному Мінтрансзв'язку;

стаж плавання не менш як 24 місяці з дипломом електромеханіка третього розряду на посаді електромеханіка на самохідних суднах;

11) електромеханіка першого розряду відповідно до національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра за спеціальністю "Електричні системи і комплекси транспортних засобів" із спеціалізацією "Експлуатація суднових автоматизованих систем" і відповідати стандарту компетентності, визначеному Мінтрансзв'язку;

стаж плавання не менш як 24 місяці з дипломом електромеханіка другого розряду на посаді електромеханіка на самохідних суднах;

12) суднового оператора-радіотелефоніста та отримання права на виконання обов'язків оператора-радіотелефоніста відповідно до вимог Регламенту радіозв'язку та національних вимог - пройти відповідну підготовку в морському навчальному закладі за програмою підготовки операторів-радіотелефоністів і відповідати стандарту компетентності, визначеному Мінтрансзв'язку;

13) радіооператора другого класу та отримання права на зайняття посади радіооператора відповідно до Регламенту радіозв'язку та національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче молодшого спеціаліста за спеціальностями "Експлуатація обладнання радіозв'язку і електрорадіонавігація суден" або "Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси" і відповідати стандарту компетентності, визначеному Мінтрансзв'язку;

стаж роботи або навчально-виробничої практики, пов'язаних з радіозв'язком, не менш як 6 місяців, з яких не менш як 3 місяці стажу плавання на самохідних суднах;

14) радіооператора першого класу та отримання права на зайняття посади начальника радіостанції відповідно до Регламенту радіозв'язку та національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче бакалавра за напрямом "Радіотехніка" і відповідати стандарту компетентності, визначеному Мінтрансзв'язку;

диплом радіооператора другого класу;

стаж плавання на самохідних суднах не менш як 12 місяців на посаді радіооператора;

15) оператора Глобальної морської системи зв'язку та отримання права на виконання обов'язків оператора Глобальної морської системи зв'язку відповідно до Регламенту радіозв'язку, Правил IV/2 Конвенції та національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче молодшого спеціаліста за спеціальністю "Судноводіння" або "Експлуатація обладнання радіозв'язку і електрорадіонавігація суден", або "Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси" і відповідати стандарту компетентності оператора Глобальної морської системи зв'язку, визначеному в Регламенті радіозв'язку та розділі А-IV/2 Конвенції за типом диплома (обмеженого чи загального);

16) радіоелектроніка Глобальної морської системи зв'язку другого класу та отримання права на зайняття посади радіоелектроніка відповідно до Регламенту радіозв'язку, Правил IV/2 Конвенції та національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста чи магістра за спеціальністю "Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси" і відповідати стандарту компетентності радіоелектроніка Глобальної морської системи зв'язку другого класу, визначеному в Регламенті радіозв'язку та розділі А-IV/2 Конвенції ;

стаж роботи або навчально-виробничної практики, пов'язаних з радіозв'язком, не менш як 6 місяців, з яких не менш як 3 місяці стажу плавання на самохідних суднах;

17) радіоелектроніка Глобальної морської системи зв'язку першого класу та отримання права на зайняття будь-якої посади за спеціальністю на будь-яких суднах відповідно до Регламенту радіозв'язку, Правил IV/2 Конвенції та національних вимог:

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста чи магістра за спеціальністю "Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси" і відповідати стандарту компетентності радіоелектроніка Глобальної морської системи зв'язку першого класу, визначеному в Регламенті радіозв'язку та розділі А-IV/2 Конвенції ;

диплом радіоелектроніка Глобальної морської системи зв'язку другого класу;

стаж плавання на самохідних суднах не менш як 24 місяці на посаді радіоелектроніка другого класу.

18. Особи, яким присвоєно звання штурмана, мають право займати посади:

вахтового помічника капітана на будь-яких самохідних суднах у будь-якому плаванні;

старшого помічника капітана на самохідних суднах валовою місткістю менше ніж 500 у прибережному плаванні за наявності стажу плавання не менш як 12 місяців на посаді вахтового помічника капітана на будь-яких самохідних суднах у будь-якому плаванні;

старшого помічника капітана на самохідних суднах валовою місткістю 500 і більше у прибережному та малому плаванні за наявності освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче бакалавра та стажу плавання не менш як 18 місяців на посаді вахтового помічника капітана на самохідних суднах валовою місткістю 500 і більше в будь-якому плаванні;

капітана на суднах валовою місткістю менше ніж 500 у прибережному плаванні за наявності стажу плавання не менш як 24 місяці на будь-яких самохідних суднах у будь-якому плаванні, з яких не менш як 12 місяців на посаді старшого помічника капітана в прибережному або малому плаванні.

19. Особи, яким присвоєно звання штурмана далекого плавання, мають право займати посади:

до старшого помічника капітана включно на будь-яких самохідних суднах у будь-якому плаванні;

до капітана включно на будь-яких самохідних суднах у малому плаванні за наявності стажу плавання не менш як 12 місяців на посаді старшого помічника капітана морських суден валовою місткістю 500 і більше в малому або далекому плаванні;

до капітана включно на будь-яких самохідних суднах у прибережному плаванні за наявності стажу плавання не менш як 12 місяців на посаді старшого помічника капітана морських суден валовою місткістю 500 і більше в будь-якому плаванні.

20. Особи, яким присвоєно звання капітана прибережного плавання, мають право займати посади:

до капітана включно на самохідних суднах прибережного плавання валовою місткістю менше ніж 500;

вахтового помічника капітана на самохідних суднах валовою місткістю 500 і більше в будь-якому плаванні.

21. Особи, яким присвоєно звання капітана малого плавання, мають право займати посади:

до капітана включно на будь-яких самохідних суднах в малому та прибережному плаванні;

до старшого помічника капітана включно на будь-яких самохідних суднах у будь-якому плаванні за наявності стажу плавання не менш як 12 місяців на посаді вахтового помічника морських суден валовою місткістю 500 і більше у далекому плаванні.

22. Особи, яким присвоєно звання капітана далекого плавання, мають право займати посади:

до капітана включно на будь-яких самохідних суднах у будь-якому плаванні.

23. Особи, яким присвоєно звання суднового механіка, мають право займати посади:

1) механіка третього розряду:

вахтового механіка на суднах з головною енергетичною установкою будь-якої потужності;

другого механіка на суднах з головною енергетичною установкою потужністю менш як 3000 кВт за наявності документа, що підтверджує стаж плавання не менш як 12 місяців на посаді вахтового механіка на суднах з головною енергетичною установкою потужністю понад 750 кВт;

старшого механіка на суднах з головною енергетичною установкою потужністю менш як 750 кВт за наявності стажу плавання не менш як 12 місяців на посаді вахтового механіка на самохідних суднах;

2) механіка другого розряду:

до другого механіка включно на суднах з головною енергетичною установкою будь-якої потужності;

старшого механіка на суднах з головною енергетичною установкою потужністю менш як 3000 кВт за наявності стажу плавання не менш як 12 місяців на посаді другого механіка на суднах з головною енергетичною установкою потужністю понад 750 кВт;

3) механіка першого розряду:

до старшого механіка включно на суднах з головною енергетичною установкою будь-якої потужності.

24. Особи, яким присвоєно звання суднового електромеханіка, мають право займати посади:

1) суднового електромеханіка третього розряду:

до другого електромеханіка включно на суднах, що не мають гребних електродвигунів;

до другого електромеханіка включно на суднах з гребними електродвигунами загальною потужністю до 3000 кВт за наявності стажу плавання не менш як 12 місяців з виконанням обов'язків електромеханіка (вахтового електромеханіка) на суднах з гребними електродвигунами потужністю до 3000 кВт;

2) суднового електромеханіка другого розряду:

до старшого електромеханіка включно на суднах, що не мають гребних електродвигунів;

до другого електромеханіка включно на будь-яких суднах;

до старшого електромеханіка включно на суднах з гребними електродвигунами загальною потужністю до 3000 кВт за наявності стажу плавання не менш як 12 місяців з виконанням обов'язків другого електромеханіка на суднах з гребними електродвигунами загальною потужністю до 3000 кВт;

3) суднового електромеханіка першого розряду:

до старшого електромеханіка включно на будь-яких суднах з будь-якою загальною потужністю електрообладнання.

25. Особи, яким присвоєно звання суднового радіоспеціаліста, мають право займати посаду або посади чи виконувати певні обов'язки:

1) оператора-радіотелефоніста:

обов'язки оператора-радіотелефоніста на суднах з радіотелефонним обладнанням і не обладнаних апаратурою Глобальної морської системи зв'язку;

2) оператора Глобальної морської системи зв'язку:

обов'язки оператора Глобальної морської системи зв'язку згідно з Регламентом радіозв'язку та вимогами глави IV Конвенції і може бути призначений радіооператором, відповідальним за радіозв'язок у разі лиха відповідно до типу диплома (обмеженого чи загального);

3) радіооператора другого класу:

посаду радіооператора на суднах, не обладнаних апаратурою Глобальної морської системи зв'язку;

посаду радіооператора на суднах, обладнаних апаратурою Глобальної морської системи зв'язку, за наявності диплома оператора Глобальної морської системи зв'язку;

4) радіооператора першого класу:

посаду начальника радіостанції або радіооператора на суднах, не обладнаних апаратурою Глобальної морської системи зв'язку;

посаду начальника радіостанції або радіооператора на суднах, обладнаних апаратурою Глобальної морської системи зв'язку, за наявності диплома оператора Глобальної морської системи зв'язку;

5) радіоелектроніка другого класу:

посаду радіоелектроніка;

посаду начальника радіостанції або радіооператора на будь-яких суднах;

6) радіоелектроніка першого класу - будь-яку посаду за спеціальністю на будь-яких суднах.