Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 16 грудня 2004 р. N 1686
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 35 від 25 січня 2012
р.)

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2005 року.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2004 р. N 1686

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У Порядку сплати підприємствами (об'єднаннями), установами і організаціями штрафних санкцій до відділень Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку та використання цих коштів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. N 1767 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2375; 2004 р., N 26 ст. 1697):

1) у пункті 2 цифри "15" замінити цифрою "8";

2) абзац перший пункту 5 викласти у такій редакції:

"5. На підприємствах, де працює більш як 15 чоловік, суми штрафних санкцій визначаються у розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві за кожне робоче місце, не зайняте інвалідом, а на підприємствах, де працює від 8 до 15 чоловік, - у розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві за кожне робоче місце, не зайняте інвалідом".

2. У підпункті 2 пункту 4 Положення про Фонд соціального захисту інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 р. N 1434 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 39, ст. 1818; 2003 р., N 30, ст. 1546), цифри "15" замінити цифрою "8".