ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення зміни до статті 14 Закону України
"Про службу в органах місцевого самоврядування"

Верховна Рада України постановляє:

Абзац шостий статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 33, ст. 175) після слів "керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів" доповнити словами "директорів, перших заступників, заступників директорів департаментів".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 16 листопада 2004 року
N 2186-IV