Документ втратив чиннiсть!

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 573 від 18.10.2000
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 листопада 2000 р. за N 774/4995

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства інфраструктури України
N 190 від 27.03.20
13)

Про затвердження Положення про капітана
морського торговельного порту України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства транспорту
N 291 від 17.05.20
01
N 837 від 14.11.2003
N 404 від 17.05.20
04
N 752 від 18.08.20
04 )

З метою забезпечення безпеки мореплавства та відповідно до статті 86 Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про капітана морського торговельного порту України (додається).

2. Департаменту безпеки транспорту та технічної політики (Петрашевський О.Л.) та Головній державній інспекції України з безпеки судноплавства (Чайковський Л.П.) забезпечити подання зазначеного Положення на державну реєстрацію.

3. Головній державній інспекції України з безпеки судноплавства після державної реєстрації довести цей наказ до відома судновласників та інших заінтересованих організацій.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства транспорту України від 14.05.97 N 171 "Про затвердження Положення про капітана морського торговельного порту України", зареєстрований Міністерством юстиції України від 07.07.97 за N 244/2048.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Севрюкова В.В.

Міністр Л.М.Костюченко

Затверджено
наказом Міністерства
транспорту України
від 18 жовтня 2000 р. N 573

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
2 листопада 2000 р. за N 774/4995

Положення
про капітана морського торговельного порту України

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ) та Положення про Головну державну інспекцію України з безпеки судноплавства (надалі - Держфлотінспекція України), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 1998 року N 2098 "Питання безпеки судноплавства України".

1.2. Капітан морського торговельного порту України (надалі - капітан порту) - посадова особа, яка здійснює державний нагляд за мореплавством у морському торговельному порту України (надалі - порт).

1.3. Капітан порту у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства транспорту України та цим Положенням.

У частині питань, які стосуються нагляду за безпекою мореплавства, організації проведення розслідувань причин аварійних морських подій, капітан порту керується наказами та приписами Держфлотінспекції України, виданими в межах її компетенції.

1.4. Капітан порту призначається на посаду й звільняється з неї Міністерством транспорту України за пропозицією Держфлотінспекції України та за погодженням з Державним департаментом морського і річкового транспорту. ( Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінтрансу N 291 від 17.05.2001, N 752 від 18.08.2004 )

1.5. На посаду капітана порту призначаються особи зі спеціальною освітою, які мають диплом капітана суден валової місткості від 3000 тонн і більше (або капітана далекого плавання) та стаж роботи на посаді капітана морського торговельного судна не менше 5 років.

1.6. До складу служби капітану порту, яку він очолює, входять інспекція державного портового нагляду (далі - ІДПН) і дипломно-паспортний відділ.

Капітан порту виконує функції керівництва лоцманською службою і службою регулювання руху суден, нагляд та контроль за ними відповідно до чинного законодавства України та норм міжнародного права з безпеки судноплавства.

Положення про ІДПН і про лоцманську службу затверджується Міністерством транспорту України.

У державному морському порту капітан порту і служба капітана порту входять до складу порту. У портах інших форм власності капітан порту і служба капітана порту входять до складу Держфлотінспекції України. Збори, що надходять за послуги ІДПН, лоцманської служби, служби регулювання руху суден, а також корабельний збір, у першу чергу спрямовуються для забезпечення безпеки судноплавства.

Утримання капітана порту та ІДПН здійснюється у порядку, визначеному Міністерством транспорту України. ( Підпункт 1.6 пункту 1 в редакції Наказу Міністерства транспорту N 404 від 17.05.2004 )

1.7. Капітан державного морського порту затверджує штатний розпис служби капітана порту за погодженням з начальником порту. Капітан порту іншої форми власності затверджує штатний розпис служби капітана порту за погодженням Держфлотінспекції України.

Призначення, переміщення та звільнення працівників служби капітана державного морського порту здійснюються начальником порту за поданням капітана порту. Призначення, переміщення та звільнення працівників служби капітана морського порту іншої форми власності здійснюються Держфлотінспекцією України за поданням капітана порту.

1.8. Капітан порту має гербову печатку і штамп із повною назвою служби капітана порту українською та англійською мовами. Капітан порту видає розпорядження в межах своєї компетенції, веде листування з використанням спеціальних бланків капітана порту.

1.9. На капітана порту не можуть покладатися інші обов'язки, не передбачені Кодексом торговельного мореплавства України та цим Положенням.

Накладення дисциплінарних стягнень на капітана порту може здійснюватися тільки Міністром транспорту України за пропозицією Держфлотінспекції України або Державного департаменту морського і річкового транспорту. ( Абзац другий пункту 1.9 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінтрансу N 291 від 17.05.2001, N 752 від 18.08.2004 )

1.10. Розпорядження капітана порту з питань забезпечення безпеки мореплавства і порядку в порту, що входять до його компетенції, обов'язкові для всіх суден, юридичних і фізичних осіб, які перебувають на території та акваторії порту.

Розпорядження капітана порту може бути скасоване тільки Міністерством транспорту України, у тому числі за поданням начальника Держфлотінспекції України.

1.11. Капітан порту носить формений одяг установленого зразка, який видається безкоштовно.

2. Обов'язки капітана порту:

2.1. Нагляд за дотриманням чинного законодавства і правил мореплавства, а також міжнародних договорів України щодо мореплавства.

2.2. Надання дозволу на вихід з порту в порядку, встановленому Міністерством транспорту України.

2.3. Реєстрація суден у Державному судновому реєстрі України і Судновій книзі України і видача суднових документів, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

2.4. Перевірка суднових документів, а також дипломів, сертифікатів і кваліфікаційних свідоцтв плавскладу суден.

2.5. Видача посвідчень особи моряка членам суднового екіпажу.

2.6. Видача дипломів, кваліфікаційних свідоцтв та інших документів, що підтверджують кваліфікацію, необхідну для виконання обов'язків на судні особами командного та рядового складу.

2.7. Контрольний огляд судна з метою оцінки його придатності для плавання та дотримання виконання правил щодо запобігання забрудненню довкілля із суден.

2.8. Контроль за дотриманням вимог законодавства і міжнародних договорів України щодо безпечного морського перевезення пасажирів, вантажів. Здійснення перегляду документів, що містять інформацію про вантаж, з метою його безпечного морського перевезення суднами, які завантажуються в порту. Перевірка наявності та правильності укладання відправниками, перевізниками, одержувачами договорів обов'язкового страхування відповідальності суб'єктів морського перевезення небезпечних вантажів у водах під юрисдикцією України на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів. ( Пункт 2.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 837 від 14.11.2003 )

2.9. Нагляд за дотриманням вимог щодо:

порядку заходження суден у порт і виходу з порту;

запобігання забрудненню довкілля в порту;

виконання правил щодо запобігання забрудненню довкілля із суден;

очищення акваторії порту, підхідних каналів і фарватерів від забруднення нафтопродуктами, а також плаваючими і затонулими предметами, які заважають судноплавству;

належного технічного стану причалів, у тому числі швартовного та відбійного обладнання;

підтримання оголошених глибин у порту і на підхідних каналах та фарватерах;

справного стану та належного функціонування засобів навігаційного обладнання в порту і на підходах до нього;

отримання капітанами суден, які готуються до виходу з порту, навігаційної і гідрометеорологічної інформації;

проведення рятувальних операцій для надання допомоги людям та суднам, що зазнають лиха в акваторії порту і на підході до нього.

2.10. Організація й керівництво криговим проведенням суден на підходах до порту та в межах його акваторії.

2.11. Видача дозволів на підняття майна, що затонуло в морі, а також на проведення в межах території та акваторії порту будівельних, гідротехнічних та інших робіт.

2.12. Розслідування у встановленому порядку та облік аварійних морських подій за заявою капітана судна, судновласника або консула держави прапора судна.

2.13. Участь у розгляді проектів і прийнятті в експлуатацію гідротехнічних споруд порту.

2.14. Розробка і видання доповнень до обов'язкових постанов по порту з питань, які належать до компетенції капітана порту.

2.15. Контроль за виконанням планів організаційно-технічних заходів щодо забезпечення безпеки судноплавства в порту.

2.16. Надання довідок капітану судна, фізичним та юридичним особам, необхідних для оформлення морського протесту.

2.17. У встановленому порядку проходження навчання і перевірки рівня знань та забезпечення навчання і перевірки рівня знань працівників служби капітана порту.

3. Права капітана порту:

3.1. Забороняти вихід судна в море у випадках:

а) непридатності судна до плавання, порушення вимог щодо його завантаження, постачання, комплектування екіпажу та наявності інших недоліків, що становлять загрозу безпеці плавання або здоров'ю людей, які перебувають на судні, або загрозу заподіяння шкоди довкіллю;

б) порушення вимог щодо суднових документів;

в) відсутності на судні відкорегованих карт, лоцій, сповіщень мореплавцям, таблиць приливів та іншої навігаційної інформації, необхідної для здійснення рейсу;

г) несплати встановлених зборів, штрафів та інших передбачених законодавством платежів;

ґ) відповідного рішення уповноважених чинним законодавством державних органів.

Витрати, пов'язані зі здійсненням капітаном порту прав, передбачених цим підпунктом, покладаються на судновласника.

3.2. Інспектувати всі судна, що перебувають у порту, з метою встановлення їх мореплавного стану, при потребі оголошувати учбові суднові тривоги.

3.3. Безперешкодно в будь-який час відвідувати підприємства, установи, організації, розташовані на території порту, з метою перевірки дотримання ними вимог щодо безпеки судноплавства.

3.4. Забороняти експлуатацію суден і об'єктів, виконання робіт, що створюють загрозу безпеці судноплавства та довкілля, до усунення порушень вимог нормативних актів з питань безпеки руху суден; надавати обов'язкові для виконання судновласниками та посадовими особами приписи щодо усунення порушень вимог нормативних актів з питань безпеки судноплавства за формою, що додається.

3.5. Порушувати клопотання та накладати адміністративні стягнення відповідно до законодавства України за порушення чинного законодавства і правил щодо безпеки мореплавства, охорони довкілля і порядку в порту.

3.6. У районах необов'язкового лоцманського проведення встановлювати обов'язкове лоцманське проведення суден у випадках:

а) якщо судна або їх вантаж можуть становити загрозу заподіяння шкоди довкіллю; категорії таких суден визначаються в обов'язкових постановах по морському порту;

б) якщо судна мають серйозні пошкодження корпусу, механізмів або обладнання, недостатню керованість, що може істотно вплинути на безпеку їх плавання в порту.

У цих випадках капітану судна вручається нотис про те, що його судно має іти під лоцманським проведенням.

3.7. Визначати час лоцманського проведення.

3.8. Забороняти лоцманське проведення, якщо безпечному проведенню судна перешкоджає його стан, стан його механізмів або обладнання (у тому числі остійність і керованість), стан погоди або моря (погана видимість, шторм, землетрус тощо), а також за наявності інших надзвичайних обставин, що створюють загрозу судноплавству.

3.9. Видавати дозволи на підняття майна, що затонуло в морі, а також на проведення в межах території та акваторії порту будівельних, гідротехнічних, водолазних та інших робіт.

3.10. Затверджувати посадові інструкції працівників служби капітана порту.

3.11. Накладати на працівників служби капітана порту дисциплінарні стягнення та вживати стосовно них заходів заохочення у встановленому чинним законодавством порядку.

3.12. Отримувати від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для здійснення нагляду за забезпеченням безпеки мореплавства.

3.13. Виходити в рейс у складі екіпажів суден українських компаній для підтримання професійних навичок на посадах, які відповідають його кваліфікації згідно з дипломом.

4. Відповідальність капітана порту

Капітан порту несе відповідальність у встановленому чинним законодавством порядку за:

4.1. Невчасне або неякісне виконання завдань, які передбачені цим Положенням, наказів та розпоряджень Укрморрічфлоту, Держфлотінспекції України та Мінтрансу України. ( Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту N 752 від 18.08.2004 )

4.2. Об'єктивність перевірок, відповідність прийнятих рішень вимогам законодавства з питань безпеки мореплавства.

4.3. Дотримання працівниками служби капітана порту трудової дисципліни та інших норм трудового законодавства.

Начальник Департаменту безпеки транспорту та технічної політики О.Л.Петрашевський

Додаток
до п. 3.4 Положення про
капітана морського торговельного порту України

              ІНСПЕКЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ПОРТОВОГО НАГЛЯДУ
________ морського торговельного порту

Припис

N ______ від "___" _______________ 200_ р.

Кому ________________________________________________________
(прізвище, ініціали, посада особи, якій видається припис)

Відповідно до Кодексу торговельного мореплавства України (ст.
89
), постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.97 N 204 "Про
затвердження Порядку здійснення нагляду за забезпеченням безпеки
руху на транспорті", з метою забезпечення вимог безпеки
судноплавства, ПРОПОНУЮ Вам усунути наступні порушення та
недоліки:
-------------------------------------------------------------------
|NN |Виявлені порушення|Запропонований |Відмітка про виконання|
|з/п|і недоліки |термін усунення | |
| | |порушень, недоліків| |
|---+------------------+-------------------+----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---+------------------+-------------------+----------------------|
| | | | |
-------------------------------------------------------------------

     Керуючись ст. 89 Кодексу торговельного мореплавства України,
ЗАБОРОНЯЮ з ___ год. "___" _______________ 200_ р.
______________________

__________________________________________________________________
(вказати назву об'єкта та заборонені дії його відповідального
__________________________________________________________________
персоналу)

Заборонені дії на об'єкті можуть бути поновлені тільки з мого
усного (письмового) дозволу після усунення вищевказаних порушень і
недоліків.
Про виконання вимог цього припису по закінченні зазначених у
ньому термінів прошу усно (письмово) повідомити мене.

Припис видав
____________________________________________ ___________________
(прізвище, ініціали, посада працівника ІДПН) (підпис)

Припис одержав
____________________________________________ ___________________
(прізвище, ініціали, посада відповідальної (підпис)
особи)

______________________
Примітка. Особа, яка порушила заборону цього припису,
притягається до відповідальності згідно з чинним законодавством.