Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 липня 1998 р. N 1024
Київ

Про здійснення контролю за наявністю страхового сертифіката у
власників (користувачів) зареєстрованих в Україні транспортних
засобів у разі виїзду на територію іншої країни

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1107 від 22.06.
99
N 333 від 13.03.20
02
N 962 від 28.07.200
4 )

Відповідно до Законів України "Про страхування" ( 85/96-ВР ) і "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" ( 3857-12 ) та з метою вдосконалення порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Адміністрації Державної прикордонної служби забезпечити:

здійснення контролю у разі виїзду зареєстрованого в Україні транспортного засобу на територію іншої країни - члена міжнародної системи автострахування "Зелена Картка" за наявністю у власника (користувача) цього транспортного засобу страхового сертифіката "Зелена Картка".

У разі відсутності страхового сертифіката власник (користувач) такого транспортного засобу зобов'язаний в установленому порядку укласти договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів та отримати від страховика - повного члена Моторного (транспортного) страхового бюро страховий сертифікат "Зелена Картка" єдиного зразка, який прийнятий в усіх країнах - членах міжнародної системи автострахування "Зелена Картка";

вилучення страхових сертифікатів з ознаками підробки та передачу їх територіальним органам Міністерства внутрішніх справ для вжиття заходів відповідно до законодавства. ( Пункт 1 в редакції Постанов КМ N 1107 від 22.06.99, N 333 від 13.03.2002, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 962 від 28.07.2004 )

2. Внести до Положення про Моторне (транспортне) страхове бюро, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1996 р. N 1175 "Про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів" (ЗП України, 1996 р., N 18, ст.510), такі зміни і доповнення:

в абзаці другому пункту 3 слово "Держмиткому" замінити словом "Держмитслужби", а після слова "банку" доповнити словом "Держкомкордону";

абзац п'ятий пункту 4 доповнити словами "та резидентів - власників (водіїв) транспортних засобів у разі їх виїзду за межі України".

3. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 1998 року.

Перший віце-прем'єр-міністр України А.Голубченко