ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р,, N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178; 1995 р., N 44, ст. 327; 1996 р., N 17, ст. 73; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35, N 48, ст. 409; 2001 р., N 9, ст. 38; 2002 р., N 17, ст, 125, N 35, ст. 262; 2003 р., N 27, ст. 209):

1) преамбулу після слів "кримінально-виконавчої системи України" доповнити словами "осіб начальницького і рядового складу державної пожежної охорони";

2) у частині першій статті 1 слова "і на службі в органах внутрішніх справ" замінити словами "службі в органах внутрішніх справ і в державній пожежній охороні";

3) частину другу статті 10, статтю 48, частину першу статті 49 та частину другу статті 52 після слів "Державний департамент України з питань виконання покарань" у всіх відмінках доповнити словами "Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи" у відповідному відмінку;

4) у пункті "б" статей 12 і 13 слова "або служба в органах внутрішніх справ" замінити словами "служба в органах внутрішніх справ або служба в державній пожежній охороні";

5) абзац третій статті 22, частину шосту статті 30 та пункт "а" статті 37 після слів "органів внутрішніх справ" доповнити словами "і державної пожежної охорони".

2. У Законі України "Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист" ( 203/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 40-41, ст. 249; 2001 р., N 24, ст. 127):

1) у назві слова "і ветеранів органів внутрішніх справ" замінити словами "ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб";

2) преамбулу викласти у такій редакції:

"Цей Закон встановлює статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони, визначає основні засади державної політики щодо соціального захисту громадян, звільнених з військової служби, служби в органах внутрішніх справ і державної пожежної охорони, та членів їх сімей";

3) у пункті 2 статті 5 слова "та боротьбі із злочинністю" замінити словами "боротьбі із злочинністю та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій";

4) у тексті Закону слова "ветеран військової служби і ветеран органів внутрішніх справ" у всіх відмінках і числах замінити словами "ветеран військової служби, ветеран органів внутрішніх справ і ветеран державної пожежної охорони" у відповідному відмінку і числі, а слова "в органах внутрішніх справ" замінити словами "в органах внутрішніх справ і державній пожежній охороні".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 24 червня 2004 року
N 1889-IV