Документ втратив чиннiсть!

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
22.06.2004 N 1102

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 липня 2004 р. за N 871/9470

(Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 2541 від 04.12.20
12)

Про затвердження граничних тарифів на оплату послуг
з адміністрування недержавного пенсійного фонду

Відповідно до вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ), а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити граничні тарифи на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (додаються).

2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А.А.) та юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Рибальченка А.А.

Голова Комісії В.Суслов

Протокол засідання Комісії
від 22 червня 2004 року N 69

Затверджено
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
22.06.2004 N 1102

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 липня 2004 р. за N 871/9470

Граничні тарифи
на оплату послуг з адміністрування
недержавного пенсійного фонду

1. Цим документом встановлюються граничні тарифи на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (далі - фонд), в тому числі максимальні розміри плати за здійснення адміністратором окремих операцій з ініціативи учасника фонду відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ), що наведені в додатку.

2. Оплата послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, які надаються відповідно до договору про адміністрування пенсійного фонду такому фонду професійним адміністратором або компанією з управління активами, здійснюється за рахунок пенсійних активів фонду.

3. Покриття витрат на адміністрування корпоративного пенсійного фонду, які здійснює його одноосібний засновник (у тому числі, коли таким засновником виступає компанія з управління активами або банківська установа), здійснюється за рахунок коштів такого засновника. При цьому покриття таких витрат за рахунок пенсійних активів фонду забороняється.

4. Оплата витрат на переведення пенсійних коштів учасника фонду у разі припинення його трудових відносин з роботодавцем згідно з пунктом 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) до іншого пенсійного фонду, страхової організації або на пенсійний депозитний рахунок банку здійснюються за рахунок роботодавця.

5. Державний нагляд та контроль здійснюються Держфінпослуг у межах компетенції, встановленої законодавством України.

Член Комісії - директор департаменту нагляду
за державними пенсійними фондами А.Рибальченко

Додаток
до Граничних тарифів
на оплату послуг
з адміністрування
недержавного пенсійного
фонду

--------------------------------------------------------------
| N | Вид послуги з адміністрування | Граничні тарифи на |
|з/п| пенсійного фонду | оплату послуг |
|---+--------------------------------+-----------------------|
| 1 |Послуги адміністратора | 6% від суми пенсійних |
| |відкритому пенсійному фонду, | внесків, сплачених на |
| |включаючи рекламні та агентські |користь усіх учасників |
| |послуги, пов'язані з | фонду протягом року |
| |функціонуванням пенсійного | |
| |фонду, а також оприлюднення | |
| |інформації про його діяльність | |
|---+--------------------------------+-----------------------|
| 2 |Послуги адміністратора | 5% від суми пенсійних |
| |корпоративному (крім | внесків, сплачених на |
| |адміністратора корпоративного |користь усіх учасників |
| |пенсійного фонду, який є | фонду протягом року |
| |одноосібним засновником такого | |
| |фонду) або професійному | |
| |пенсійному фонду, включаючи | |
| |рекламні та агентські послуги, | |
| |пов'язані з функціонуванням | |
| |пенсійного фонду, а також | |
| |оприлюднення інформації про його| |
| |діяльність | |
|---+--------------------------------+-----------------------|
| 3 |Окремі операції, що здійснюються| максимальні розміри |
| |адміністратором | плати за окремі |
| | | операції |
|---+--------------------------------+-----------------------|
|3.1|Надання виписок з індивідуальних| 5 гривень |
| |пенсійних рахунків на письмовий | |
| |запит учасника фонду за рахунок | |
| |такого учасника, крім випадків, | |
| |коли ця інформація необхідна | |
| |учаснику фонду для укладення | |
| |договору страхування довічної | |
| |пенсії або договору про виплату | |
| |пенсії на визначений строк | |
|---+--------------------------------+-----------------------|
|3.2|Надання інформації на письмову | 5 гривень |
| |вимогу отримувача пенсії за | |
| |рахунок такої особи, крім | |
| |випадків, коли ця інформація | |
| |необхідна учаснику фонду для | |
| |укладення договору страхування | |
| |довічної пенсії або договору про| |
| |виплату пенсії на визначений | |
| |строк | |
|---+--------------------------------+-----------------------|
|3.3|Переведення пенсійних коштів | 50 гривень |
| |учасника фонду з недержавного | |
| |пенсійного фонду до іншого | |
| |пенсійного фонду, страхової | |
| |організації чи на пенсійний | |
| |депозитний рахунок банку або у | |
| |разі припинення трудових | |
| |відносин з | |
| |роботодавцем - засновником або | |
| |роботодавцем - платником | |
| |корпоративного пенсійного фонду | |
--------------------------------------------------------------