Увага! Це є застаріла редакція документа. На останню редакцію

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів
внутрішніх справ та їх соціальний захист

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 40-41, ст.249 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2171-III від 21.12.20
00, ВВР, 2001, N 9, ст.38
N 2373-III від 05.04.20
01 - набирає чинності з
дня введення в дію Закону України "Про Державний бюджет
України на 2002 рік", ВВР, 2001, N 24, ст.127 )

( Офіційне тлумачення до Закону див. в Рішенні Конституційного
Суду N 4-рп/2003 від 27.02.2003 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 662-IV від 03.04.20
03, ВВР, 2003, N 27, ст.209 -
набуває чинності 01.08.2003 року
N 1763-IV від 15.06.20
04 )

( У назві та тексті Закону посилання "ветерани військової
служби", "ветеран військової служби" замінено посиланнями
"ветерани військової служби і ветерани органів внутрішніх
справ", "ветеран військової служби і ветеран органів
внутрішніх справ" згідно із Законом N 2373-III від 05.04.2001 )

Цей Закон встановлює статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ, визначає основні засади державної політики щодо соціального захисту звільнених з військової служби і служби в органах внутрішніх справ громадян та членів їх сімей. ( Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом N 2373-III від 05.04.2001 )

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1.
Основні засади державної політики щодо ветеранів
військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ

Держава гарантує кожному ветерану військової служби і ветерану органів внутрішніх справ рівні з іншими громадянами можливості в економічній, соціальній, політичній сферах щодо задоволення різноманітних життєвих потреб, а також подає різні види допомоги шляхом:

реалізації права на працю відповідно до рівня професійної підготовки та цільових програм соціальної адаптації;

створення умов для підтримки та поліпшення здоров'я з метою забезпечення активного довголіття;

надання пільг, переваг та соціальних гарантій у процесі трудової діяльності та заслуженого відпочинку;

реалізації цільових програм поліпшення житлових умов;

організації соціально-побутового обслуговування;

пенсійного забезпечення згідно з законодавством.

Стаття 2.
Законодавство України про статус ветеранів військової служби
і ветеранів органів внутрішніх справ

Законодавство України про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ базується на Конституції України і складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів України, що регулюють суспільні відносини у сфері соціального захисту громадян.

Стаття 3.
Гарантії прав ветеранів військової служби
і ветеранів органів внутрішніх справ та членів їх сімей

Ветерани військової служби і ветерани органів внутрішніх справ та члени їх сімей нарівні з іншими громадянами користуються всіма соціально-економічними правами і свободами, закріпленими Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України.

Ветерани військової служби і ветерани органів внутрішніх справ при наявності у них підстав, визначених законодавством України, визнаються також ветеранами війни та ветеранами праці.

Стаття 4.
Забезпечення виконання законодавства
щодо соціального захисту ветеранів військової служби
і ветеранів органів внутрішніх справ та членів їх сімей

Забезпечення виконання цього Закону, інших нормативно-правових актів щодо соціального захисту ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ і членів їх сімей покладається на Кабінет Міністрів України, Міністерство оборони України, Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах охорони державного кордону України, Службу безпеки України, Управління державної охорони України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство праці та соціальної політики України, інші центральні і місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. ( Стаття 4 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2171-III від 21.12.2000, N 2373-III від 05.04.2001, N 662-IV від 03.04.2003 - набуває чинності з 01.08.2003 року )

Розділ II. Поняття і зміст статусу ветеранів
військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ

Стаття 5.
Особи, які визнаються ветеранами військової служби
і ветеранами органів внутрішніх справ

Ветеранами військової служби і ветеранами органів внутрішніх справ визнаються громадяни України:

1) які бездоганно прослужили на військовій службі і в органах внутрішніх справ 25 і більше років у календарному або 30 та більше років у пільговому обчисленні (з яких не менше 20 років становить вислуга у календарному обчисленні) і звільнені в запас або у відставку відповідно до законодавства України або колишнього Союзу РСР чи держав СНД;

2) інваліди I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з виконанням обов'язків військової служби чи при виконанні службових обов'язків по охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю;

3) інваліди I та II групи, інвалідність яких настала внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової служби і служби в органах внутрішніх справ, і які мають вислугу військової служби і служби в органах внутрішніх справ 20 років і більше;

4) військові пенсіонери, нагороджені медаллю "Ветеран Збройних Сил СРСР" за законодавством колишнього Союзу РСР;

5) які бездоганно прослужили на військовій службі 20 і більше років у календарному або 25 та більше років у пільговому обчисленні і звільнені з військової служби у зв'язку з реформуванням Збройних Сил України. ( Статтю 5 доповнено пунктом п'ятим згідно із Законом N 1763-IV від 15.06.2004 )

( Стаття 5 в редакції Закону N 2373-III від 05.04.2001 ) ( Офіційне тлумачення статті 5 див. в Рішенні Конституційного Суду N 4-рп/2003 від 27.02.2003 )

Стаття 6.
Соціальний захист ветеранів військової служби
і ветеранів органів внутрішніх справ та членів їх сімей

Ветеранам військової служби і ветеранам органів внутрішніх справ надаються такі пільги:

1) безоплатне користування закладами охорони здоров'я Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших центральних органів виконавчої влади та військових формувань;

2) першочергове безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів; (Пункт 2 статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2373-III від 05.04.2001)

3) першочергове медичне обстеження, диспансеризація та госпіталізація;

4) першочергове безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів), безоплатне забезпечення протезами та протезно-ортопедичними виробами;

5) переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням у санаторіях Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, інших центральних органів виконавчої влади та військових формувань з оплатою 25 відсотків вартості путівок ветеранами військової служби і ветеранами органів внутрішніх справ і 50 відсотків - членами їх сімей;

6) 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги), користування квартирним телефоном ветеранами військової служби і ветеранами органів внутрішніх справ і членами їх сімей, які проживають разом з ними, в жилих будинках усіх форм власності в межах норм, передбачених законодавством, або 50-відсоткова знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення; ( Пункт 6 статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2373-III від 05.04.2001 )

7) першочергове, але не пізніше одного року після звільнення з військової служби або зі служби в органах внутрішніх справ та прибуття до місця проживання, обраного з урахуванням існуючого порядку прописки, забезпечення житлом осіб, які потребують поліпшення житлових умов, або одноразове надання безвідсоткового кредиту на індивідуальне житлове (кооперативне) будівництво чи придбання житла з урахуванням встановленої законодавством норми жилої площі на сім'ю і погашенням його в повному розмірі за рахунок Міністерства оборони України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України, інших центральних органів виконавчої влади, утворених відповідно до законів України військових формувань, а також забезпечення земельними ділянками під забудову і право на їх безоплатне отримання у власність у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. ( Абзац перший пункту 7 статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 662-IV від 03.04.2003 - набуває чинності з 01.08.2003 року )

Позачергово забезпечуються житлом ветерани військової служби, які при звільненні з військової служби здали державним органам займане ними у військових містечках жиле приміщення та не були забезпечені іншим жилим приміщенням, які досягли на 1 січня 2001 року 60 і більше років, а також сім'ї таких померлих ветеранів військової служби.

Порядок надання ветеранам військової служби і ветеранам органів внутрішніх справ безвідсоткових кредитів на індивідуальне житлове (кооперативне) будівництво або придбання житла встановлюється Кабінетом Міністрів України. ( Пункт 7 статті 6 в редакції Закону N 2373-III від 05.04.2001 )

8) право на безоплатне отримання у власність займаного ними та членами їх сімей житла незалежно від розміру його загальної площі в будинках державного житлового фонду;

9) безоплатний проїзд і перевезення багажу ними та членами їх сімей при переїзді до вибраного місця постійного проживання після звільнення з військової служби в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України та міжнародними договорами України;

10) безоплатний проїзд (туди і назад) у межах України один раз на рік залізничним транспортом у купейному вагоні швидкого чи пасажирського потягу або водним чи автомобільним транспортом міжміського сполучення для лікування та відпочинку у санаторіях та будинках відпочинку; ( Пункт 10 статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2373-III від 05.04.2001 )

11) безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах України; ( Статтю 6 доповнено пунктом згідно із Законом N 2373-III від 05.04.2001 )

12) право на першочергове придбання квитків на всі види транспорту;

13) використання чергової відпустки за місцем роботи у зручний для них час, а також отримання додаткової відпустки без збереження заробітної плати терміном до 14 календарних днів на рік;

14) право на щорічну відпустку повної тривалості до настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на даному підприємстві, в установі чи організації;

15) право переважного залишення на роботі, на яку вони були зараховані вперше після звільнення з військової служби, при скороченні чисельності або штату працівників;

16) переважне право на вступ до гаражних, садово-городніх, житлових та інших кооперативів. ( Статтю 6 доповнено пунктом 16 згідно із Законом N 2373-III від 05.04.2001 )

Стаття 7.
Реалізація права на пільги ветеранами військової служби
і ветеранами органів внутрішніх справ та членами їх сімей

Ветерани військової служби і ветерани органів внутрішніх справ та члени їх сімей поряд з пільгами, передбаченими цим Законом, користуються пільгами, встановленими для них іншими нормативно-правовими актами.

У разі, коли право на одну і ту саму пільгу передбачено різними нормативно-правовими актами, ця пільга надається по одному із них за вибором ветерана військової служби і ветерана органів внутрішніх справ.

Вдови (вдівці) померлих (загиблих) ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та члени їх сімей, які перебувають на їх утриманні, користуються пільгами, передбаченими пунктами 6 - 9 статті 6 цього Закону.

У разі смерті ветерана військової служби і ветерана органів внутрішніх справ його сім'ї або особі, яка здійснює поховання, подається допомога у проведенні похорону і в день їх звернення виплачується грошова допомога на поховання в розмірі тримісячної пенсії померлого (загиблого), але не менше п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати. Зазначена допомога здійснюється військовими комісаріатами та іншими відповідними органами за місцем проживання ветерана військової служби і ветерана органів внутрішніх справ за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на соціальний захист населення, що виділяються в розпорядження відповідних центральних органів виконавчої влади та військових формувань.

Центральні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, військові комісаріати зобов'язані надавати ветеранам військової служби і ветеранам органів внутрішніх справ безоплатно юридичну допомогу з питань, що стосуються реалізації прав, визначених цим Законом. ( Статтю 7 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 2373-III від 05.04.2001 )

Стаття 8.
Позбавлення права на пільги

Ветерани військової служби і ветерани органів внутрішніх справ та члени їх сімей позбавляються права на пільги на період відбування ветераном військової служби і ветераном органів внутрішніх справ призначеного судом покарання у вигляді позбавлення волі.

Розділ III. Заключні положення

Стаття 9.
Фінансування витрат,
пов'язаних з реалізацією цього Закону

Фінансування витрат, пов'язаних з реалізацією цього Закону, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Стаття 10.
Посвідчення та нагрудні знаки ветеранів військової
служби і ветеранів органів внутрішніх справ

Ветеранам військової служби і ветеранам органів внутрішніх справ вручаються посвідчення та нагрудні знаки.

Зразки посвідчень, нагрудних знаків та порядок їх виготовлення і вручення визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 11.
Громадські організації ветеранів військової служби
і ветеранів органів внутрішніх справ

Ветерани військової служби і ветерани органів внутрішніх справ згідно з законодавством України можуть створювати громадські організації, діяльність яких регулюється Законом України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ).

Стаття 12.
Відповідальність за порушення законодавства
про статус ветеранів військової служби
і ветеранів органів внутрішніх справ

Особи, винні у порушенні законодавства про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ, несуть відповідальність згідно з законодавством України.

Стаття 13.
Порядок введення в дію Закону

1. Цей Закон набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік".

2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України в місячний термін після введення в дію цього Закону:

подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;

розробити і привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 24 березня 1998 року
N 203/98-ВР