Документ втратив чиннiсть!

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 29 червня 2004 р. N 813
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі
Поствнови Кабінету Міністрів України
від 31 січня 2007 р. N
70)

Про внесення змін до Порядку сплати підприємствами
(об'єднаннями), установами і організаціями штрафних
санкцій до відділень Фонду соціального захисту
інвалідів, акумуляції, обліку та
використання цих коштів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку сплати підприємствами (об'єднаннями), установами і організаціями штрафних санкцій до відділень Фонду соціального захисту інвалідів, акумуляції, обліку та використання цих коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. N 1767 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2375), такі зміни:

у пункті 2 слова "Держкомстатом за поданням Фонду" замінити словами "наказом Мінпраці за поданням Фонду та погоджується з Держкомстатом";

у абзацах першому і другому пункту 8 слова "виконавча дирекція" та "виконавча дирекція Фонду" в усіх відмінках замінити словом "Фонд" у відповідному відмінку;

пункт 12 доповнити новим реченням такого змісту: "У разі виявлення несплати штрафних санкцій або їх неповної сплати органи державної податкової служби інформують відповідні відділення Фонду для вжиття ними заходів щодо стягнення штрафних санкцій у судовому порядку".

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ