ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 6 Закону України
"Про транзит вантажів"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до статті 6 Закону України "Про транзит вантажів" ( 1172-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 446; 2004 р., N 14, ст. 193) такі зміни:

1. У частині першій:

1) друге речення викласти в такій редакції: "Залежно від обраного виду транспорту такою накладною може бути авіаційна вантажна накладна (Air Waybill), міжнародна автомобільна накладна (CMR), накладна УМВС (СМГС), накладна ЦІМ (CIM), коносамент (Bill of Lading)";

2) четверте речення доповнити словами "або накладна УМВС (СМГС), накладна ЦІМ (CIM), книжка МДП (Carnet TIR), необхідні для здійснення митного контролю".

2. Після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"У разі транзиту вантажів залізничним транспортом до митних органів на дільницях, на які поширюється сфера застосування Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) , подається накладна ЦІМ (CIM). У разі транзиту вантажів залізничним транспортом на інших дільницях до митних органів подається накладна УМВС (СМГС), що містить відомості, необхідні для здійснення митного контролю.

У разі транзиту вантажів автомобільним транспортом до митних органів подається вантажна митна декларація (ВМД) або книжка МДП (Carnet TIR)".

У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами четвертою і п'ятою.

3. Після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:

"Митне оформлення транзиту підакцизних вантажів будь-яким видом транспорту, крім транзиту вантажів авіаційним транспортом у межах одного пункту пропуску, провадиться виключно за умови подання митним органам вантажної митної декларації (ВМД)".

У зв'язку з цим частину п'яту вважати частиною шостою.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

підготувати та подати на розгляд Верховній Раді України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 травня 2004 року
N 1721-IV