ВКРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів
України
"Про державне мито"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 13; 1995 р., N 13, ст. 85, N 30, ст. 229; 1996 р., N 52, ст. 302, ст. 306; 1999 р., N 25, ст. 211, N 44, ст. 386; 2000 р., N 29, ст. 229, N 38, ст. 317; 2002 р., N 6, ст. 43, N 32, ст. 223; 2003 р., N 14, ст. 100, N 28, ст. 214; 2004 р. N 2, ст. 6, N 7, ст. 58, N 11, ст. 140; із змінами, внесеними законами України від 27 листопада 2003 року N 1344-IV та від 5 лютого 2004 року N 1448-IV такі зміни:

підпункт "п" пункту 6 статті 3 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

    "за придбання вексельних           0,1 неоподатковуваного
бланків мінімуму доходів громадян
за кожний бланк";

частину першу статті 6 після слів "а також" доповнити словами "за придбання вексельних бланків".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 березня 2004 року
N 1622-IV