Документ втратив чиннiсть!

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність з 01.06.2012 р. на підставі Кодексу
N 4495-VI від 13 березня 2012 ро
ку)

Про внесення змін до деяких законів України
з питань оподаткування

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Статтю 5 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1998 р., N 10, ст. 37, N 18, ст. 95, N 33, ст. 224; 1999 р., N 2-3, ст. 21, N 39, ст. 357; 2000 р., N 13, ст. 103, N 20, ст. 149, N 23, ст. 177, N 43, ст. 363, ст. 370; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 31, ст. 214; 2003 р., N 10-11, ст. 86; із змінами, внесеними Законом України від 27 листопада 2003 року N 1344-IV доповнити пунктом 5.11 такого змісту:

"5.11. Звільняються від оподаткування на період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2008 року операції з ввезення (пересилання) на митну територію України матеріалів, комплектуючих виробів та обладнання (далі - товарів), крім підакцизних, що використовуються для підвищення безпеки робіт на вугільних шахтах, попередження вибухів метану, а також зменшення його викидів у довкілля, за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент їх ввезення (пересилання) на митну територію України, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до законодавства".

2. Статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" ( 2097-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст. 259; 1996 р., N 41, ст. 192; 1999 р., N 31, ст. 253; 2000 р., N 3, ст. 20, N 21, ст. 163, N 35, ст. 283, N 38, ст. 318, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 30, ст. 143, N 50, ст. 261; 2002 р., N 11, ст. 81, N 33, ст. 236, ст. 238, N 35, ст. 259, N 36, ст. 266; 2003 р., N 10-11, ст. 86; із змінами, внесеними законами України від 20 листопада 2003 року N 1300-IV і від 27 листопада 2003 року N 1344-IV доповнити пунктом "х" такого змісту:

"х) у період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2008 року матеріали, комплектуючі вироби та обладнання (далі - товари) за кодами УКТ ЗЕД 2523 90 90 00, 3824 90 95 00, 3909 10 00 00, 8207 19 90 00, 8414 80 29 00, 8419 50 90 00, 8419 89 98 00, 8428 20 99 00, 8428 31 00 00, 8430 49 00 00, 8501 52 99 00, 8502 20 99 00, 8705 20 00 00 і 9027 10 10 90, що використовуються для підвищення безпеки робіт на вугільних шахтах, попередження вибухів метану, а також зменшення його викидів у довкілля за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито в порядку і розмірах, визначених законом".

II. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Президент України Л.Кучма

м. Київ, 4 березня 2004 року
N 1595-IV