Документ втратив чиннiсть!

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

(Указ втратив чинність на підставі
Указу Президента України
від 27 грудня 2005 року N 1842/20
05)

Про заходи щодо підвищення ефективності державного
управління у сфері охорони навколишнього природного
середовища та використання природних ресурсів

( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 317/2004 від 06.03.20
04 )

З метою подолання негативних тенденцій у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання і відтворення природних ресурсів, розвитку мінерально-сировинного комплексу, підвищення ефективності державного управління, вдосконалення системи координації і контролю за діяльністю органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій у цій сфері та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ) постановляю:

1. Реорганізувати Міністерство екології та природних ресурсів України в Міністерство охорони навколишнього природного середовища України та Державний комітет природних ресурсів України.

2. Установити, що:

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності; ( Абзац другий статті 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 317/2004 від 06.03.2004 )

Державний комітет природних ресурсів України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, а також топографо-геодезичної та картографічної діяльності. ( Абзац третій статті 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 317/2004 від 06.03.2004 )

3. Внести такі зміни до указів Президента України:

1) у Схемі організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади, затвердженій Указом Президента України від 15 грудня 1999 року N 1573 (зі змінами, внесеними Указами від 14 липня 2000 року N 902, від 27 серпня 2000 року N 1031, від 23 жовтня 2000 року N 1159, від 5 грудня 2000 року N 1303, від 5 червня 2001 року N 405, від 7 серпня 2001 року N 603, від21 серпня 2001 року N 724, від 13 вересня 2001 року N 836, від29 вересня 2001 року N 907, від8 листопада 2001 року N 1056, від 22 листопада 2001 року N 1132, від 14 грудня 2001 року N 1213, від 27 грудня 2001 року N 1265, від 5 березня 2002 року N 212, від 16 березня 2002 року N 259, від 29 серпня 2002 року N 780, від 18 вересня 2002 року N 834, від 1 жовтня 2002 року N 887, від 11 грудня 2002 року N 1153, від 31 січня 2003 року N 54, від 15 липня 2003 року N 700 і від 31 липня 2003 року N 772:

у розділі I абзац "Міністерство екології та природних ресурсів України" замінити абзацом такого змісту:

"Міністерство охорони навколишнього природного середовища України";

у розділі II після абзацу "Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства" доповнити абзацом такого змісту:

"Державний комітет природних ресурсів України";

2) абзац п'ятий статті 3 Указу Президента України від 17 лютого 2003 року N 134 "Про заходи щодо створення єдиної системи державної реєстрації земельних ділянок, нерухомого майна та прав на них у складі державного земельного кадастру" виключити.

4. Кабінету Міністрів України:

1) у двомісячний строк:

підготувати та подати в установленому порядку проекти положень про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України та Державний комітет природних ресурсів України;

визначити перелік підприємств, установ та організацій, які передаються з управління Міністерства екології та природних ресурсів України в управління Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та Державного комітету природних ресурсів України, і здійснити заходи щодо їх передачі;

здійснити заходи щодо передачі з управління Міністерства екології та природних ресурсів України в управління Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та Державного комітету природних ресурсів України відповідного майна для забезпечення діяльності цих органів;

затвердити граничну чисельність працівників Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та Державного комітету природних ресурсів України в межах граничної чисельності працівників Міністерства екології та природних ресурсів України та видатків, передбачених Державним бюджетом України на 2003 рік ( 380-15 ) на його утримання, а також вирішити інші питання, пов'язані із забезпеченням функціонування новоутворених органів;

подати в установленому порядку пропозиції щодо внесення змін до нормативно-правових актів, що випливають із цього Указу;

привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

2) забезпечити в установленому порядку:

передачу Державному комітету природних ресурсів України повноважень з управління державними корпоративними правами Національної акціонерної компанії "Надра України" та укладення відповідного договору доручення;

передачу до складу Державного комітету природних ресурсів України Державної служби геодезії, картографії та кадастру та Державної геологічної служби, внесення відповідних змін до положень про них; ( Абзац третій пункту 2 статті 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 317/2004 від 06.03.2004 )

передачу з управління Міністерства фінансів України в управління Державного комітету природних ресурсів України Державного гемологічного центру України, передбачивши закріплення за Державним комітетом природних ресурсів України відповідних функцій;

3) під час розроблення проектів законів про Державний бюджет України на 2004 та наступні роки передбачати збільшення фінансування геологорозвідувальних робіт не менше ніж на 20 відсотків щорічно.

5. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 29 травня 2000 року N 724 "Питання Міністерства екології та природних ресурсів України" (зі змінами, внесеними Указом від 25 квітня 2002 року N 378.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 15 вересня 2003 року
N 1039/2003